Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: TRẦN PHƯỢNG
  Ngày gửi: 10h:43' 04-09-2018
  Dung lượng: 115.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Biến và hằng
  Mục 1
  Bài tập trắc nghiệm
  Em hãy cho biết cách khai bao sau đúng hay sai?
  a) Var end: string;
  b) Var a,b: integer; c:real;
  c) Var 5ch: string;
  d) Var x:char
  e) Var chieu dai:integer;
  Mục 2
  Bài tập trắc nghiệm
  Trong pascal, khai báo nào sau đây đúng?
  A. Var tb: Real;
  B. Var 4hs: Integer;
  C. Const x: Real;
  D. Var R=30;
  Mục 3
  Bài tập trắc nghiệm
  Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
  A. Tên
  B. Từ khóa
  C. Biến
  D. Hằng
  Mục 4
  Bài tập trắc nghiệm
  Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
  A. Const
  B. Begin
  C. Var
  D. Uses
  Mục 5
  Bài tập trắc nghiệm
  Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là:
  A. Const
  B. Begin
  C. Var
  D. Uses
  Mục 6
  Bài tập trắc nghiệm
  Để khai báo biến x thuộc kiểu xâu kí tự ta khai báo:
  A. Var x: String;
  B. Var x: Integer;
  C. Var x: Char;
  D. Var x: Real;
  Mục 7
  Bài tập trắc nghiệm
  Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu, X là biến với kiểu dữ liệu số thực. Phép gán sau đây là không hợp lệ không?
  A. X:=4;
  B. X:=3242;
  C. A:= ‘3242’;
  D. A:=3242 ;
  Mục 8
  Bài tập trắc nghiệm
  Khai báo sau có ý nghĩa gì? Var a: integer; b: Char;
  A. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
  B. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự
  C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự
  D. Các câu trên đều sai
  Mục 9
  Bài tập trắc nghiệm
  Biến là gì?
  A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  C. Là đại lượng dùng để tính toán
  D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình
  Mục 10
  Bài tập trắc nghiệm
  Tìm một điểm sai trong đoạn khai báo sau: Const lythuongkiet :=2010;
  A. Dư dấu bằng (=)
  B. Tên hằng không được quá 8 kí tự
  C. Từ khóa khai báo hằng sai
  D. Dư dấu hai chấm (:)
  Mục 11
  Bài tập trắc nghiệm
  Cách khai báo nào sau đây là đúng?
  A. const k= 'pascal';
  B. Var g:=15;
  C. Const dien tich;
  D. var 3x: byte;
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓