Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 3. Lesson 2. Self-check

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:36' 13-05-2022
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 3. LESSON 2. SELF-CHECK
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  REVIEW 3
  LESON 2. SELF-CHECK
  Ảnh
  Activity 1. Listen and tick.
  Look and say words under each picture
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Listen and tick
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - Number 1
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Number 2
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Number 3
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen again and check the answers
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 2. Listen and circle.
  Point to the letters and say
  1
  m
  l
  2
  u
  o
  3
  m
  b
  4
  u
  i
  Listen and circle the letters
  Ảnh
  1
  m
  l
  2
  u
  o
  3
  m
  b
  4
  u
  i
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen again and repeat the letters
  l
  o
  m
  u
  Activity 3. Listen and tick or cross
  Look and say
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and tick or cross
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture 1
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Picture 2
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture 3
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Picture 4
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 4. Read and tick.
  Look and read
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Read and tick the correct pictures
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. a monkey - false - true - false - false - false - false
  2. running - true - false - false - false - false - false
  Read again and check the answers
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Activity 5. Find the words
  Look and read the words
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Find and circle the words in the table
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Say the words
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 6. Write the letters.
  Look and describe
  Ảnh
  The picture shows a part of a street with a garden in the corner, the sun in the sky, a truck and a bus on the road and a tree. There is a girl and her mother in the garden.
  Look and complete the words
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Point and say the words
  Ảnh
  Hình vẽ
  mother
  Hình vẽ
  bus
  Hình vẽ
  sun
  Hình vẽ
  truck
  Hình vẽ
  leaf
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Redo the activities at home - Do exersice in the workbook - Prepare: Unit 13. In the school canteen. Lesson 1
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓