Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 3. Lesson 1. Phil and Sue

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:35' 13-05-2022
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 3. LESSON 1. PHIL AND SUE
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  REVIEW 3
  LESON 1. PHIL AND SUE
  Warm-up
  Unit 9 - Unit 12
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Unit 9
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Sentence structure:
  Hình vẽ
  (to ask and answer questions about the quantity of things (from two to five))
  Ảnh
  Ảnh
  - Unit 10
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Sentence structure:
  Hình vẽ
  (to identify someone or something)
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  - Unit 11
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Sentence structure:
  Hình vẽ
  (to talk about an action happening/going on at the moment of speaking)
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  - Unit 12
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Sentence structure:
  Hình vẽ
  (to express a command)
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Activity 1. Listen and repeat
  Let's see video
  Listen the conversation
  Ảnh
  The picture of Phil and Sue greeting and introducing themselves.
  - Picture 1
  Ảnh
  Look at Mary!
  - Picture 2
  Ảnh
  She's running.
  - Picture 3
  Ảnh
  And there's a mouse. It's running, too.
  - Picture 4
  Ảnh
  Oh! Run, Phil!
  Listen and repeat
  Ảnh
  Phil: Look at Mary. Sue: She's running. Phil: And there's a mouse. It's running, too. Mary: Oh! Run, Phil!
  Activity 2. Look and circle.
  Look and answer
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  What can you see in the pictures? => I can see ||the sun, the mouse, Mary and the lemons||.
  Look and say the words
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Look and circle the words
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Redo the activities at home - Do exersice in the workbook - Prepare: Review 3. Lesson 2. Self-check
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓