Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TIẾT 1: ôn tập violet thu bùi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: bùi thu
  Ngày gửi: 22h:21' 13-04-2017
  Dung lượng: 191.4 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Coverpage
  Trang bìa
  TRẮC NGHIỆM 10 - CHƯƠNG 3 - PHẦN 3
  Chủ đề 1
  Mục 1
  Trong MSMS-Word , muốn xem trước khi in chọn :
  a) File - Print
  b) File - Print Preview
  c) File - Save As
  d) File - Open
  Mục 2
  Chức năng chính của MSMS-Word là gì ?
  a) Tính toán và lập bảng biểu
  b) Chạy các chương trình ứng dụng
  c) Tạo các tệp đồ họa
  d) Soạn thảo văn bản
  Mục 3
  Trong MSMS-Word , muốn đối tượng nằm trên đoạn văn bản, chọn đối tượng nhấn chuột phải chọn FORMAT -Layout -...
  a) Square
  b) Behind text
  c) In front of text
  d)Tight
  Mục 4
  Trong MS MS-Word ,muốn định dạng chữ hoa - thường, chọn:
  a) SHIFT + F3
  b) CTRL - P
  c) CTRL - E
  d) CTRL - C
  Mục 5
  Trong MS MS-Word , muốn văn bản bao quanh đối tượng nhấn phải chuột , chọn FORMAT- Layout-...
  a) Behind text
  b) Tight
  c) Square
  d) In front of text
  Mục 6
  Trong MSMS-Word , muốn căn lề phải chọn:
  a) CTRL - SHIFT + P
  b) Format -Size
  c) CTRL - P
  d) CTRL - R
  Mục 7
  Trong MSMS-Word , muốn rã nhóm đối tượng , chọn các đối tượng
  a) Draw - Ungroup
  b) Draw - Order
  c) Draw - Regroup
  d) Draw - Group
  Mục 8
  Trong MS-Word, muốn canh văn bản giữa dòng - cột trong table chọn
  a) Format - Columns
  b) Table - Properties
  c) Format - Rows
  d) Table - Rows
  Mục 9
  Trong MS-Word muốn đối tượng chìm dưới văn bản , chọn đối tượng nhấn chuột phải chọn FORMAT - ....
  a) Tight
  b) Square
  c) In front of text
  d) Behind text
  Mục 10
  Trong MS-Word , muốn chọn toàn bộ văn bản chọn :
  a) CTRL - E
  b) CTRL - H
  c) CTRL - SHIFT + P
  d) CTRL - A
  Chủ đề 2
  Mục 11
  Trong MS-Word , muốn tìm và thay thế chọn :
  a) CTRL - E
  b) CTRL - H
  c) CTRL - R
  d) CTRL - SHIFT + P
  Mục 12
  Muốn chèn số chọn :
  a) Insert - Object
  b) Insert - Page Number
  c) Insert - Picture
  d) Insert - Symbol
  Mục 13
  Trong MS-Word , định dạng trang chọn
  a) File - Save
  b) File - Open
  c) File - Page setup
  d) File - New
  Mục 14
  Trong MS-Word , muốn di chuyển văn bản chọn
  a) CTRL - X - CTRL - V
  b) CTRL - N - CTRL - C
  c) CTRL - O -CTRL - C-
  d) CTRL - C - CTRL - V
  Mục 15
  Trong MS-Word , muốn tạo bảng chọn
  a) Edit - Table
  b) Format - Table
  c) Table - Insert - Table
  d) Insert -Table
  Mục 16
  Trong MS-Word , muốn hủy bỏ lệnh vừa thực hiện chọn
  a) CTRL - E
  b) CTRL - Z
  c) CTRL - H
  d) CTRL - D
  Mục 17
  Trong khi soạn thảo văn bản, để bỏ dấu tiếng việt chọn bộ mã VNI for Windows cho font nào sau đây
  a) VNI - times
  b) Arial
  c) Times New Roman
  d) .vn- Time
  Mục 18
  Trong MS-Word, muốn định dạng SIZE chọn
  a) CTRL - P
  b) CTRL - SHIFT + P
  c) Format - Size
  d) CTRL - C
  Mục 19
  Chọn câu sai. Lệnh Format - borders and shading .... dùng để
  a) Định dạng văn bản
  b) Tạo đường viền và tô nền cho bảng
  c) Tạo đường viền và tô nền cho kí tự
  d) Tạo đường viền và tô nền cho đoạn văn
  Mục 20
  Khi trình bày văn bản, không thực hiện việc nào sau đây
  a) Thay đổi hướng giấy
  b) Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn
  c) Sửa chính tả
  d) Chọn cỡ chữ
  Chủ đề 3
  Mục 21
  Trong khi soạn thảo văn bản để bỏ dấu tiếng việt chọn bộ mã TCVN3 cho font chữ nào sau đây
  a) .vn - Time
  b) Time New Roman
  c) VNI - times
  d) Arial
  Mục 22
  Trong MS-Word , muốn phục hồi văn bản vừa xóa ta chọn
  a) CTRL - H
  b) CTRL - E
  c) CTRL - Y
  d) CTRL - Z
  Mục 23
  Muốn chèn hình ảnh có sẵn , chọn
  a) Insert - Picture - From file
  b) Insert - Page Number
  c) Insert - Picture - Clip Art
  d) Insert - Symbol
  Mục 24
  Trong MS-Word , muốn định dạng SIZE , chọn
  a) Format - Size
  b) CTRL - P
  c) CTRL - C
  d) CTRL - SHIFT - P
  Mục 25
  Trong MS-Word, đóng tập tin chọn
  a) File - Save As
  b) File - Close
  c) File - New
  d) File - Open
  Mục 26
  Trong MS-Word muốn xóa cột trong bảng chọn
  a) Table - Insert - Table
  b) Table - Merge Cells
  c) Table - Delete - Column
  d) Table - Delete - Row
  Mục 27
  Trong MS-Word muốn chèn dấu ngắt trang chọn
  a) Insert - Break - Column Break
  b) Insert - Break - Page Break
  c) Insert - Column Break
  d) Insert - Break
  Mục 28
  Trong MS-Word muốn chèn dòng trong bảng chọn
  a) Table - Merge Cells
  b) Table - Insert - Row
  c) Table - Delete - Column
  d) Table - Insert - Table
  Mục 29
  Trong MS-Word lưu văn bản với tên khác chọn
  a) File - Save As
  b) File - Open
  c) File - Print
  d) File - Close
  Mục 30
  Trong MS-Word muốn in văn bản chọn
  a) File - Save As
  b) File - Open
  c) File - Print
  d) File - Close
  Chủ đề 4
  Mục 31
  Trong MS-Word, muốn định dạng khoảng cách giữa các dòng ta chọn
  a) Format - Header and Footer
  b) Format - Spacing
  c) Format - Paragraph - indent
  d) Format - Paragrahph - Spacing
  Mục 32
  Trong MS-Word, muốn tạo tập tin mới ta chọn :
  a) CTRL - V
  b) File - New
  c) CTRL - C
  d) File - Save
  Mục 33
  Trong MS-Word, muốn chèn cột trong bảng chọn
  a) Table - Insert - Column
  b) Table - Merge - Cells
  c) Table - Delete - Row
  d) Table - Insert - Table
  Mục 34
  Trong MS-Word, muốn định dạng SIZE chọn
  a) CTRL - F
  b) CTRL - L
  c) CTRL - J
  d) CTRL- SHIFT + P
  Mục 35
  Trong MS-Word, muốn tạo danh sách liệt kê chọn
  a) Format - Bullets and Numbering
  b) Format - Border and Shading
  c) Format - Drop cap
  d) Format - column
  Mục 36
  Trong MS-Word, muốn canh giữa dòng - cột bảng chọn
  a) Table - Properties
  b) Table - Merge Cells
  c) Table - Insert - Table
  d) Table - Delete - Row
  Mục 37
  Trong MS-Word muốn nối ô trong bảng chọn
  a) Format - Table
  b) Table - Split Cells
  c) Table - Merge Cells
  d) Table - Delete - Row
  Mục 38
  Trong MS-Word muốn xóa cột trong bảng chọn
  a) Table - Insert - Table
  b) Table - Delete - Column
  c) Table - Merge Cells
  d) Table - Delete- Row
  Mục 39
  Trong MS-Word muốn sắp xếp đối tượng chọn đối tượng
  a) Draw - Order
  b) Draw - Group
  c) Draw - Ungroup
  d) Draw - Regroup
  Mục 40
  Muốn chèn hình ảnh từ tập tin chọn
  a) Insert - Picture - Clip Art
  b) Insert - Picture From File
  c) Insert - Page Number
  d) Insert - Symbol
  Chủ đề 5
  Mục 41
  Trong MS-Word muốn xóa dòng trong bảng chọn
  a) Table- Merge Cells
  b) Table - Delete - Row
  c) Table - Delete - Column
  d) Table - Insert - Table
  Mục 42
  Trong MS-Word muốn sao chép văn bản
  a) CTRL - C - CTRL - V
  b) CTRL - N - CTRL - C
  c) CTRL - O - CTRL - C
  d) CTRL - C - CTRL - X
  Mục 43
  Nhấn các phim Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện việc nào trong những việc liệt kê dưới đây
  a) Đặt con trỏ chuột đến cuối đoạn hiện tại
  b) Đặt con trỏ chuột đến cuối từ hiện tại
  c) Đặt con trỏ chuột đến cuối dòng hiện tại
  d) Đặt con trỏ chuột đến cuối đoạn văn bản
  Mục 44
  Trong MS-Word muốn canh giữa chọn
  a) CTRL - L
  b) CTRL - E
  c) CTRL - SHIFT + P
  d) CTRL - R
  Mục 45
  muốn chèn kí hiệu đặc biệt ta chọn
  a) Insert - Picture
  b) Insert - Object
  c) Insert - Page Number
  d) Insert - Symbol
  Mục 46
  Trong MS-Word muốn văn bản bao xen kẽ đối tượng , chọn đối tượng nhấn chuột phải chọn FORMAT- Layout -...
  a) Tight
  b) Square
  c) Behind text
  d) In front of text
  Mục 47
  Trong MS-Word muốn tách ô trong bảng chọn
  a) Format - Table
  b) Table - Merge Cells
  c) Table - Split Cells
  d) Table - Insert - Table
  Mục 48
  Trong MS-Word muốn lưu tập tin mới ta chọn
  a) File- Save as
  b) File- New
  c) File- Open
  d) File- Save
  Mục 49
  Trong MS-Word muốn chia cột chọn
  a) Format - Bullets and Numbering
  b) Format - Column
  c) Format - Border and Shading
  d) Format - Drop cap
  Mục 50
  Trong MS-Word muốn chèn dấu ngắt cột chọn :
  a) Insert - Break
  b) Insert - Break - Page Break
  c) Insert - Column Break
  d) Insert - Break -Column Break
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓