Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 50. Ôn tập cuối năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:13' 26-04-2021
  Dung lượng: 15.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 50: ÔN TẬP CUỐI NĂM
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  BÀI 50: ÔN TẬP CUỐI NĂM
  Toán học 1
  Ảnh
  Luyện tập 1
  Bài 1. Thực hiện theo mẫu
  Bài 1. Thực hiện theo mẫu
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  a) Màu sắc
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  b) Kích cỡ (to, nhỏ)
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  d) Phương hướng
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 2. Chọn từng cặp và giải thích cách chọn
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Bài 2. Chọn từng cặp và giải thích cách chọn
  false - false - false - false - false - false
  Giải thích
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Biển báo giao thông và hình tam giác là 1 cặp vì biển báo giao thông có dạng hình tam giác.
  Ảnh
  Ảnh
  Con xúc xúc và hình vuông là 1 cặp vì các mặt của khối lập phương là hình vuông
  Ảnh
  Ảnh
  Bánh xe và hình tròn là 1 cặp vì bánh xe có dạng hình tròn.
  Ảnh
  Ảnh
  Hộp sữa và hình chữ nhật vì các mặt của hộp sữa là hình chữ nhật
  Giải thích
  Bài 3. Đồ vật nào cần xếp lại? Hãy giải thích.
  Bài 3. Đồ vật nào cần xếp lại? Hãy giải thích.
  Ảnh
  - Cần xếp lại: + cuộn giấy + chai nước xanh đậm + quả cam
  - Chai nước, cuộn giấy, li nước,… có đáy hình tròn, quả cam có dạng hình tròn, những đồ vật này dễ bị lăn
  - Khi xếp, ta đặt đáy của chúng xuống mặt bàn
  Bài 4. Chọn một hình rồi viết phép tính thích hợp theo mẫu
  Ảnh
  Bài 4. Chọn một hình rồi viết phép tính thích hợp theo mẫu
  Mẫu:
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 6 - 1 = 5 6 - 5 = 1
  Hình vẽ
  2 + 4 = 6 4 + 2 = 6 6 - 2 = 5 6 - 4 = 2
  Hình vẽ
  3 + 3 = 6 6 - 3 = 3
  - Gia đình mèo
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  6 + 1 = 7 1 + 6 = 7 7 - 1 = 6 7 - 6 = 1
  Hình vẽ
  2 + 5 = 7 5 + 2 = 7 7 - 2 = 5 7 - 5 = 2
  Hình vẽ
  3 + 4 = 7 4 + 3 = 7 7 - 3 = 4 7 - 4 = 3
  - Gia đình cá
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  7 + 1 = 8 1 + 7 = 8 8 - 1 = 7 8 - 7 = 6
  Hình vẽ
  2 + 6 = 8 6 + 2 = 8 8 - 2 = 6 8 - 6 = 2
  Hình vẽ
  5 + 3 = 8 3 + 5 = 8 8 - 3 = 5 8 - 5 = 3
  Hình vẽ
  4 + 4 = 8 8 - 4 = 4
  - Gia đình lợn
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 9 - 1 = 8 9 - 8 = 1
  Hình vẽ
  7 + 2 = 9 2 + 7 = 9 9 - 2 = 7 9 - 7 = 2
  Hình vẽ
  6 + 3 = 9 3 + 6 = 9 9 - 3 = 6 9 - 6 = 3
  Hình vẽ
  5 + 4 = 9 4 + 5 = 9 9 - 5 = 4 9 - 4 = 5
  - Gia đình gà
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 10 - 1 = 9 10 - 9 = 1
  Hình vẽ
  8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 10 - 2 = 8 10 - 8 = 2
  Hình vẽ
  7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 10 - 3 = 7 10 - 7 = 3
  Hình vẽ
  6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 10 - 6 = 4 10 - 4 = 6
  Hình vẽ
  5 + 5 = 10 10 - 5 = 5
  Luyện tập 2
  Bài 5. Xem tranh và thực hiện nhiệm vụ
  Bài 5. Xem tranh và thực hiện nhiệm vụ
  Ảnh
  a. Đếm số khúc gỗ
  a. Đếm số khúc gỗ
  Ảnh
  Có 63 khúc gỗ
  b. Hoàn thiện sơ đồ tách - gộp
  b. Hoàn thiện sơ đồ tách - gộp
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 6. Hoàn thiện cái dãy số sau
  Bài 6. Hoàn thiện cái dãy số sau
  Ảnh
  => Dãy số tròn chục từ bé đến lớn
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Dãy số đếm thêm 1
  Dãy số đếm thêm 1
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Dãy số đếm bớt 1
  Dãy số đếm bớt 1
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 7. So sánh số và sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé
  Bài 7. So sánh số và sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé
  a) So sánh số
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé
  20, 9, 47, 41
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  47,
  41,
  20,
  9
  Bài 8. Chọn đáp án đúng
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Xe nào chở nhiều quả dưa hấu nhất? - false - false - true - false - false - false
  Luyện tập 3
  Bài 9. Đặt tính rồi tính
  Bài 9. Đặt tính rồi tính
  87 - 25 =
  Hình vẽ
  43 + 16 =
  Hình vẽ
  52 + 4 =
  Hình vẽ
  98 - 5 =
  Hình vẽ
  4 + 65 =
  Hình vẽ
  79 - 20 =
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 10. Tính nhẩm
  Bài 10. Tính nhẩm
  9 - 2 + 3 =
  Hình vẽ
  80 + 10 - 30 =
  Hình vẽ
  90 - 20 - 30 =
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 11. Đúng (đ) hay sai (s)?
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Bài 11. Đúng (đ) hay sai (s)?
  Đúng (đ) hay Sai (s)?
  Đúng (đ) hay Sai (s)? - false - false - false - false - false - false
  Đúng (đ) hay Sai (s)?
  Đúng (đ) hay Sai (s)?
  Bài 12. Tím số cho các viên gạch nhạt màu
  Bài 12. Tím số cho các viên gạch nhạt màu
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 13. Xem tranh
  Ảnh
  Bài 13. Xem tranh
  - Viết phép tính và nói câu trả lời theo mẫu
  Viết phép tính và nói câu trả lời theo mẫu
  Hình vẽ
  Có 6 bạn đang chơi bóng, thêm 4 bạn tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng?
  6 + 4 = 10
  Trả lời: Có tất cả 10 bạn chơi bóng.
  - Tính số bạn dưới nước
  Viết phép tính và nói câu trả lời theo mẫu
  Hình vẽ
  Lúc đầu có 5 bạn dưới nước, sau đó 2 bạn lên bờ. Hỏi còn lại mấy bạn dưới nước?
  5 - 2 = 3
  Trả lời: Còn lại 3 bạn dưới nước.
  - Tìm số vỏ ốc
  Viết phép tính và nói câu trả lời theo mẫu
  Hình vẽ
  An nhặt được 5 vỏ ốc, Hòa nhặt được 4 vỏ ốc Hỏi cả hai bạn nhặt được bao nhiêu vỏ ốc?
  5 + 4 = 9
  Trả lời: Hai bạn nhặt được 9 vỏ ốc.
  Luyện tập 4
  Đất nước em
  Ảnh
  Ảnh
  Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới
  Bài 14. Trò chơi
  Bạn A: Nói hai số bất kì trong phạm vi 10. Bạn B: - So sánh hai số đó - Dùng hai số đố viết một phép trừ Đổi vai trò: B nói, A viết
  Bài 14. Trò chơi
  Ảnh
  Bài 15. Em nhớ được mấy số đo của em?
  Bài 15. Em nhớ được mấy số đo của em?
  Ảnh
  Bài 16. Em đo hộp bút của em.
  Bài 16. Em đo hộp bút của em.
  Ảnh
  Chiều dài ? cm. Chiều rộng ? cm.
  Bài 17a. Đọc các tờ lịch sau (Thứ... ngày...).
  Bài 17a. Đọc các tờ lịch sau (Thứ... ngày...).
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  17b. Xem thông báo, thứ mấy đi tham quan?
  17b. Xem thông báo, thứ mấy đi tham quan?
  Ảnh
  Hình vẽ
  17c. Quan sát tranh
  17c. Quan sát tranh: Lúc mấy giờ? Ở đâu? Làm gì ở đó?
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Củng cố - dặn dò
  Chào tạm biệt
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓