Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning world. Lesson 8. CLIL - Geogrpahy

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:14' 15-12-2021
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4. LEARNING WORLD. LESSON 8. CLIL - GEOGRPAHY
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 4. LEARNING WORLD
  LESSON 8. CULTURE - Digital learning
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic about LEARNING WORLD - Can discuss the positive and negative things about digital learning - Do the tasks in the student book.
  2. Play game: crossword
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Number 1
  Ảnh
  1. It can help us to meet people, and know more information around the world. So, what is it?
  INTERNET
  - Number 2
  Ảnh
  2. These people work at school and their work is teaching. So, who are they?
  TEACHERS
  - Number 3
  Ảnh
  3. These people go to school everyday but they don’t work there. So, who are they
  STUDENTS
  - Number 4
  Ảnh
  4. We can do a lot of things with this object such as: watching youtube videos, reading news, do homework, send emails... So, what are they?
  COMPUTERS
  - Number 5
  Ảnh
  5. We can read them online. So, what are they?
  E-BOOKS
  * crossword
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 1
  1. Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.
  1. Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.
  Ảnh
  1. Where is Ben? 2. What is he doing?
  => He’s at home.
  => He’s studying.
  - Read the text and check your answers.
  Hình vẽ
  Read the text and check your answers.
  I can still learn
  Most children between five and eighteen in Britain must go to school. But the situation is different for me. I play tennis and I must practise a lot, and I often go to other countries to play in tournaments. How can I still learn? Luckily, digital learning helps me. When I am absent from school, I do online courses. Computers help me with the subjects, and I can learn at my own speed. When there is no tournament, I come back to school and I can do the tests easily. My friends also help me if I have any problems. This new learning way makes me happy and keeps me up with my friends. I can still learn when I am not at school. That is why digital learning becomes more and more popular.
  * keep up with: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something
  Ảnh
  Ảnh
  2. Read and listen to the text and answer the questions.
  Ảnh
  2. Read and listen to the text and answer the questions.
  1. Why is Ben sometimes absent from school? 2. What helps Ben to keep learning? 3. Does Ben still go to school? 4. Can Ben pass the tests at school? 5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school?
  - Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Why is Ben sometimes absent from school? => ||Ben is sometimes absent from school because he plays tennis and he must || ||practise a lot, and he often goes to other countries to play in tournaments.|| 2. What helps Ben to keep learning? => ||Digital learning helps Ben keep learning.|| 3. Does Ben still go to school? => ||Yes, he does.|| 4. Can Ben pass the tests at school? => ||Yes, he can.|| 5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school? => ||In my opinion, special students or too busy students do online courses|| ||when they are absent from school.||
  Activity 2. YOUR CULTURE
  3. Answer the questions.
  3. Answer the questions.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. At what age do children usually start school in your country? => ||In Việt Nam, children usually start school when they are 6 years old.|| 2. At what age can you leave school? => ||I can leave school at the age of 18.|| 3. Can children in your country do online courses? => ||Yes, they can.||
  Activity 3. USE IT!
  4. Work in groups. Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.
  Ảnh
  4. Work in groups.
  Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.
  - Work in pairs and write the positive things about digital learning. - Join another pair and discuss in your groups. Use some of the expressions in the box.
  Hình vẽ
  - Digital learning is good for ... - It is good because .. - It becomes more and more popular because ... - However, it cannot replace schools because ...
  - Work in pairs and discuss the topic
  - Digital learning is good for special students who can’t go to school like famous people, the disabled, and athletes. - It is good because the students don’t need to go school, but they can study anywhere with the Internet and can still keep up with other students at school. - It becomes more and more popular because it’s convenient and cheap. Students can study whenever and wherever they want with only Internet connection. - However, it cannot replace schools because the students cannot communicate with their teachers and friends in person. To weak students, digital learning is not good enough to help them understand lessons.
  Work in pairs and discuss the topic
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all the new words. - Do the exercises in the work book. - Prepare: Unit 4. Learning world. Lesson 9. Puzzles and games
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓