Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning world. Lesson 2. Reading

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:11' 15-12-2021
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4. LEARNING WORLD. LESSON 2. READING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 4. LEARNING WORLD
  LESSON 2. READING - SCHOOL PROJECT
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the School project - Can you read and understand the project - Can you identify the writer's opinion - Do the tasks in the student book.
  2. Lead-in: THINK!
  What do you like about your school?
  Ảnh
  => I like my school because it’s very big and my classroom is very comfortable. My classmates are really friendly and the teacher are also helpful. I have many interesting subjects and activities everyday.
  Vocabualry
  1. New words
  1. New words
  Traditional (adj):
  Ảnh
  Primary school (n) :
  Ảnh
  Transport (n):
  Ảnh
  Move (v):
  Ảnh
  River (n):
  Ảnh
  Village (n):
  Ảnh
  Uniform (n) :
  Ảnh
  Practical (adj):
  Ảnh
  Channel (n):
  Ảnh
  Secondary school (n):
  Ảnh
  Musical instrument (n):
  Ảnh
  Private school (n) :
  Ảnh
  2. Matching the words with the pictures
  Bài kiểm tra tổng hợp
  2. Matching the words with the pictures - Traditional (adj) - Primary school (n) - Transport (n) - Move (v) - River (n) - Village (n)
  - Matching the words with the pictures
  Bài kiểm tra tổng hợp
  2. Matching the words with the pictures - Private school (n) - Uniform (n) - Practical (adj) - Channel (n) - Secondary school (n) - Musical instrument (n)
  Reading
  1. Read the project. Where are the schools? Is the writer positive or negative about them?
  1. Read the project. Where are the schools? Is the writer positive or negative about them?
  Ảnh
  Ảnh
  - School 1
  Hình vẽ
  Ảnh
  This is a geography class in Bangladesh. It isn't a traditional primary school - these students are studying on a 'boat school'. It's a great idea because transport can be a big problem here when there's a lot of rain. The boat isn't moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river to the students' villages.
  - School 2
  Hình vẽ
  Ảnh
  Eton College is one of Britain's oldest and most expensive private schools and it looks like the students are wearing Britain's oldest, most expensive uniforms! Not very practical! They're walking to a lesson. This is a boarding school - students study, eat and sleep here.
  - School 3
  Hình vẽ
  Ảnh
  Look! What is the teacher doing? She is teaching English, but she is not at her school. Her students are staying at home and learning lessons on television. In Hồ Chí Minh City, Việt Nam, students can have such lessons on the channel of HTV Key. It is another learning way for them - digital learning.
  - School 4
  Hình vẽ
  Ảnh
  This is my secondary school in Ireland. We're having a dance class and it's a lot of fun. There are a lot of traditional dances in Ireland. I'm not dancing - I'm watching the dancers. Our teachers are playing the musical instruments.
  *Answer the questions
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  School 1: Bangladesh, positive
  School 2: Britain, negative
  School 3: Việt Nam, positive
  School 4: Ireland, positive
  Where are the schools? Is the writer positive or negative about them?
  *Translating the reading
  LỚP HỌC TRÊN THẾ GIỚI
  Một dự án được thực hiện bởi Liam Murphy
  Đây là một lớp học địa lý ở Bangladesh. Đây không phải là một trường tiểu học truyền thống - những học sinh này đang học trên một 'trường học trên thuyền'. Đó là một ý tưởng tuyệt vời vì giao thông có thể là một vấn đề lớn ở đây khi có nhiều mưa. Con thuyền lúc này không di chuyển, nhưng khi bắt đầu và cuối ngày, nó sẽ đi dọc theo con sông để đến các làng của học sinh. Eton College là một trong những trường tư thục lâu đời nhất và đắt nhất nước Anh và có vẻ như học sinh đang mặc những bộ đồng phục lâu đời nhất, đắt tiền nhất của nước Anh! Không thực tế lắm! Họ đang đi đến lớp học. Đây là trường nội trú - học sinh học tập, ăn ngủ tại đây. Nhìn kìa! Cô giáo đang làm gì nhỉ? Cô đang dạy tiếng Anh, nhưng cô không ở trường. Học sinh của cô đang ở nhà và học các bài học trên tivi. Ở Hồ Chí Minh, Việt Nam, học sinh có thể có những buổi học như vậy trên kênh HTV Key. Đó là một cách học khác dành cho học sinh - học kỹ thuật số. Đây là trường cấp hai của tôi ở Ireland. Chúng tôi có một lớp học khiêu vũ và nó rất thú vị. Có rất nhiều điệu múa truyền thống ở Ireland. Tôi không khiêu vũ - tôi đang quan sát các vũ công. Giáo viên của chúng tôi đang chơi nhạc cụ.
  2. Read and listen to the project and answer the questions.
  Ảnh
  2. Read and listen to the project and answer the questions.
  1. When is transport a problem in Bangladesh? 2. What is a boarding school? 3. What is another learning way for Vietnamese students?
  - Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. When is transport a problem in Bangladesh? => ||When there’s a lot of rain.|| 2. What is a boarding school? => ||A school where students stuy, eat and sleep.|| 3. What is another learning way for Vietnamese students? => ||Homeschooling.||
  Hình vẽ
  3. VOCABULARY PLUS
  3. Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.
  Bài tập kéo thả chữ
  - ||primary school||: a school for children between five and eleven years old - ||boat school||: a school is on the water - ||secondary shcool||: a school for children between the ages of 11 and 18 - ||private school||: a school that does not receive financial support from the government - ||boarding school||: a school where students live and study - ||digital learning||: a new learning way for Vietnamese students
  4. USE IT! Work in groups
  4. USE IT! Work in groups
  Ảnh
  Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Why? What type of school do you go to?
  - Suggested answer
  Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Why? What type of school do you go to?
  => I think the most interesting school is the boat school in Bangladesh because I have never studied on the school like this before. It’s a lot of fun when I’m a a boat and go around the village. I go to a boarding school because my house is very far from the school I can’t go to school and get home within a day.
  Ảnh
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn new words by heart. - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 4. Learning world. Lesson 3. Language focus 1
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓