Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 14. In the toy shop. Lesson 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:37' 13-05-2022
  Dung lượng: 9.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 14. IN THE TOY SHOP. LESSON 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 14. IN THE TOY SHOP
  LESSON 2
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  By the end of the lesson, pupils will be able to: - Say the sound of the letter T/t, the words teddy bear, tiger, turtle and top in a chant. - Listen, recognize the words and tick the correct boxes. - Trace the letter T/t.
  Warm-up
  Ảnh
  - Look at the pictures
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Number 1
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Number 2
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Number 3
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 3. Listen and chant
  Look at the chant
  Ảnh
  T, t, top. T, t, turtle. T, t, tiger. T, t, teddy bear. Tony has a top. Tony has a turtle. Tony has a tiger. Tony has a teddy bear.
  Listen to the chant
  Read the lyric
  Ảnh
  T, t, top. T, t, turtle. T, t, tiger. T, t, teddy bear.
  Tony has a top. Tony has a turtle. Tony has a tiger. Tony has a teddy bear.
  Listen and repeat the chant
  Ảnh
  T, t, top. T, t, turtle. T, t, tiger. T, t, teddy bear. Tony has a top. Tony has a turtle. Tony has a tiger. Tony has a teddy bear.
  Chant and clap along
  Ảnh
  T, t, top. T, t, turtle. T, t, tiger. T, t, teddy bear.
  Tony has a top. Tony has a turtle. Tony has a tiger. Tony has a teddy bear.
  Activity 4. Listen and tick
  Look and say words under each picture
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and tick
  Ảnh
  - Number 1
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  - Number 2
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Listen again and check
  Ảnh
  1. I can see a teddy bear.
  Ảnh
  2. I can see a tiger.
  Activity 5. Look, trace and write
  Look and trace
  Ảnh
  Ảnh
  - Trace the letter: T
  - Trace the letter: t
  Look and write
  Ảnh
  Ảnh
  __op
  Ảnh
  Ảnh
  __urtle
  __iger
  __eddy bear
  - Number 1
  Bài tập kéo thả chữ
  ||t||op ||t||eddy bear
  Ảnh
  Ảnh
  - Number 2
  Bài tập kéo thả chữ
  ||t||urtle ||t||iger
  Ảnh
  Ảnh
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Rewrite the letter T/t, the words teddy bear, tiger, turtle and top - Prepare: Unit 14. In the toy shop. Lesson 3 - Do exercise in the workbook.
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓