Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 13. In the school canteen. Lesson 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:36' 13-05-2022
  Dung lượng: 7.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 13. IN THE SCHOOL CANTEEN. LESSON 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 13. IN THE SCHOOL CANTEEN
  LESSON 2
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  By the end of the lesson, pupils will be able to: - Say the sound of the letter N/n and the words nuts, noodles and bananas in a chant. - Listen, recognize the words and tick the correct boxes. - Trace the letter N/n and complete the words.
  Warm-up: Slap the board
  Ảnh
  Ảnh
  - Let's play
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Activity 3. Listen and chant
  Look and answer
  Ảnh
  Who are they? Where are they? What are they doing?
  - Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  Who are they? – ||Nam and Nick.|| Where are they? – ||In the school canteen.|| What are they doing? – ||Nam’s having nuts; Nick’s having noodle.||
  Look at the chant
  Ảnh
  Nam, Nam, Nam. Nuts, nuts, nuts. Nam's having nuts.
  Nick, Nick, Nick. Noodles, noodles, noodles. Nick's having noodles.
  Listen the chant
  Read the lyric
  Ảnh
  Nam, Nam, Nam. Nuts, nuts, nuts. Nam's having nuts.
  Nick, Nick, Nick. Noodles, noodles, noodles. Nick's having noodles.
  Listen and repeat the chant
  Ảnh
  Nam, Nam, Nam. Nuts, nuts, nuts. Nam's having nuts.
  Nick, Nick, Nick. Noodles, noodles, noodles. Nick's having noodles.
  Chant and clap along
  Ảnh
  Nam, Nam, Nam. Nuts, nuts, nuts. Nam's having nuts.
  Nick, Nick, Nick. Noodles, noodles, noodles. Nick's having noodles.
  Activity 4. Listen and tick
  Look and say words under each picture
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and tick
  Ảnh
  - Number 1
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  - Number 2
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Listen again and check
  Ảnh
  1. I like noodles.
  Ảnh
  2. He’s having bananas.
  Activity 5. Look, trace and write
  Look and trace
  Ảnh
  Ảnh
  - Trace the letter: N
  - Trace the letter: n
  Look and write
  Ảnh
  Ảnh
  __ick
  ba__anas
  Ảnh
  Ảnh
  __oodles
  __uts
  - Number 1
  Bài tập kéo thả chữ
  ||N||ick ba||n||anas
  Ảnh
  Ảnh
  - Number 2
  Bài tập kéo thả chữ
  ||n||oodles ||n||uts
  Ảnh
  Ảnh
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Rewrite the letter N/n, the words Nick, nuts, noodles and bananas - Prepare: Unit 13. In the school canteen. Lesson 3 - Do exercise in the workbook.
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓