Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Food and health. Lesson 1. Vocabulary

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:00' 21-12-2021
  Dung lượng: 23.2 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 5. FOOD AND HEALTH. LESSON 1. VOCABULARY
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 5. FOOD AND HEALTH
  LESSON 1. VOCABULARY - FOOD
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Learn and use the words related to Food and health - Practice talking about the food I like and dislike - Do the tasks in the student book.
  2. Think!
  How many types of food can you name in 30 seconds?
  Ảnh
  - vegetables - fruits - grains - beans and nuts - meat - poultry - fish - seafood - dairy foods
  - vegetables and fruits
  Ảnh
  vegetables and fruits
  - grains
  Ảnh
  grains
  - beans and nuts
  Ảnh
  beans and nuts
  - meat and poultry
  Ảnh
  meat and poultry
  - fish and sea food
  Ảnh
  fish and sea food
  - dairy foods
  dairy foods
  Ảnh
  Vocabulary
  New words
  New words
  - lunchbox (n) /ˈlʌntʃbɒks/
  Ảnh
  - vegetarian (n) /vedʒəˈteəriən/
  someone who does not eat meat or fish
  - pasta (n) /ˈpæstə/
  Ảnh
  - vending machine (n) /ˈvendɪŋ məʃiːn/
  Ảnh
  - crisp (n) /krɪsp/
  Ảnh
  - nut (n) /nʌt/
  Ảnh
  - fizzy drink (n) /ˈfɪzi drɪŋk/
  Ảnh
  - yoghurt (n) /ˈjɒɡət/
  Ảnh
  1. Look at the photos in School food. Choose the correct words in the texts. Listen and check your answers.
  1. Look at the photos in School food. Choose the correct words in the texts. Listen and check your answers.
  Ảnh
  SCHOOL FOOD
  This is what people are saying about their school lunches around the world. Which ones do you like best?
  - SOUTH AFRICA
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  SOUTH AFRICA: I'm making a (1) sandwich / burger for my lunchbox. I've also got an (2) apple / egg and some (3) water/juice.
  SOUTH AFRICA: I'm making a (1) sandwich for my lunchbox. I've also got an (2) apple and some (3) juice.
  - INDIA
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  INDIA: It's normal to eat with your hands here. We're vegetarians, so there isn't any (4) fruit/meat with our (5) pasta/rice.
  INDIA: It's normal to eat with your hands here. We're vegetarians, so there isn't any (4) meat with our (5) rice.
  - THE UK
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  THE UK: I have pizza and (6) chips / rice today with (7) pasta/beans. There are (8) eggs /vegetables, but I don't like them.
  THE UK: I have pizza and (6) chips today with (7) beans. There are (8) vegetables, but I don't like them.
  - VIỆT NAM
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  VIỆT NAM: We often have (9) rice / bread with meat and vegetables for lunch at school. We really enjoy our time eating together.
  VIỆT NAM: We often have (9) rice with meat and vegetables for lunch at school. We really enjoy our time eating together.
  - THE USA
  Ảnh
  Hình vẽ
  THE USA: Vending machines in schools here don't sell crisps and (10) sweets/chips now. They've got healthy snacks like (11) nuts / crisps and they sell juice, not (12) water / fizzy drinks.
  Ảnh
  THE USA: Vending machines in schools here don't sell crisps and (10) sweets now. They've got healthy snacks like (11) nuts and they sell juice, not (12) fizzy drinks.
  - ARGENTINA
  Hình vẽ
  ARGENTINA: Our school lunches are quite healthy. Today we have meat with (13) chips/egg. My favourite!
  Ảnh
  Ảnh
  ARGENTINA: Our school lunches are quite healthy. Today we have meat with (13) egg. My favourite!
  - AUSTRALIA
  Hình vẽ
  AUSTRALIA: I'm having fish and chips with some (14) salad/pasta and (15) bread / cheese. Tasty!
  Ảnh
  Ảnh
  AUSTRALIA: I'm having fish and chips with some (14) salad and (15) bread. Tasty!
  - SPAIN
  Hình vẽ
  SPAIN: I really like the menu today – (16) rice / pasta, (17) chicken / pizza pieces and salad, yoghurt, bread and (18) juice / water.
  SPAIN: I really like the menu today – (16) pasta, (17) chicken pieces and salad, yoghurt, bread and (18) water.
  Ảnh
  Ảnh
  - JAPAN
  Hình vẽ
  JAPAN: Students here help to serve the food and we clean the tables! Today we're serving (19) soup / juice.
  Ảnh
  Ảnh
  JAPAN: Students here help to serve the food and we clean the tables! Today we're serving (19) soup.
  * Listen and check your answer.
  Listen and check your answer.
  SCHOOL FOOD
  This is what people are saying about their school lunches around the world. Which ones do you like best? SOUTH AFRICA: I'm making a (1) sandwich for my lunchbox. I've also got an (2) apple and some (3) juice. INDIA: It's normal to eat with your hands here. We're vegetarians, so there isn't any (4) meat with our (5) rice. THE UK: I have pizza and (6) chips today with (7) beans. There are (8) vegetables, but I don't like them. VIỆT NAM: We often have (9) rice with meat and vegetables for lunch at school. We really enjoy our time eating together. THE USA: Vending machines in schools here don't sell crisps and (10) sweets now. They've got healthy snacks like (11) nuts and they sell juice, not (12) fizzy drinks. ARGENTINA: Our school lunches are quite healthy. Today we have meat with (13) egg. My favourite! AUSTRALIA: I'm having fish and chips with some (14) salad and (15) bread. Tasty! SPAIN: I really like the menu today – (16) pasta, (17) chicken pieces and salad, yoghurt, bread and (18) water. JAPAN: Students here help to serve the food and we clean the tables! Today we're serving (19) soup.
  *Translate the text
  Translate the text
  THỨC ĂN Ở TRƯỜNG
  Đây là những gì mọi người đang nói về bữa ăn trưa ở trường học của họ trên khắp thế giới. Bạn thích món nào nhất? NAM PHI: Tôi đang làm bánh sandwich cho hộp cơm trưa của mình. Tôi cũng có một quả táo và một ít nước trái cây. ẤN ĐỘ: Ở đây ăn bằng tay là chuyện bình thường. Chúng tôi là những người ăn chay, vì vậy không có thịt để ăn với cơm của chúng tôi. ANH: Hôm nay tôi có pizza và khoai tây chiên với đậu. Có một ít rau, nhưng tôi không thích chúng. VIỆT NAM: Chúng tôi thường có cơm với thịt và rau cho bữa trưa ở trường. Chúng tôi thực sự thích thời gian ăn uống cùng nhau. HOA KỲ: Máy bán hàng tự động ở các trường học ở đây hiện không bán khoai tây chiên giòn và bánh kẹo. Chúng có bán đồ ăn nhẹ lành mạnh như các loại hạt và họ bán nước trái cây, không phải thức uống có ga. ARGENTINA: Bữa trưa ở trường của chúng tôi khá lành mạnh. Hôm nay chúng ta có thịt với trứng. Món yêu thích của tôi! ÚC: Tôi đang ăn cá và khoai tây chiên với một ít salad và bánh mì. Ngon lắm! TÂY BAN NHA: Tôi thực sự thích thực đơn hôm nay - mì ống, miếng gà và salad, sữa chua, bánh mì và nước. NHẬT BẢN: Học sinh ở đây giúp phục vụ đồ ăn và chúng tôi dọn bàn! Hôm nay chúng tôi đang phục vụ súp.
  2. Read the strategy.Then copy and complete the word web with words in exercise 1. Think of more words to add to the web.
  Hình vẽ
  2. Read the strategy.Then copy and complete the word web with words in exercise 1. Think of more words to add to the web.
  Hình vẽ
  Organising and remembering vocabulary
  A word web is a good way to organise and remember vocabulary. You can add new words to your web when you learn them.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Copy and complete the word web with words in exercise 1.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  apple, banana, peach, grapes, strawberry,...
  juice, fizzy drinks, water
  juice, fizzy drinks, water
  chicken, pork, beef,...
  nuts, bread, chips, pasta, soup
  drinks:
  vegetables:
  meat:
  snacks:
  fruit:
  Pronunciation
  Short and long vowel /ɪ/ and /i:/
  Hình vẽ
  Short and long vowel /ɪ/ and /i:/
  3. Listen and repeat the words.
  Hình vẽ
  3. Listen and repeat the words.
  Hình vẽ
  /ɪ/ (short vowel)
  /i:/ (long vowel)
  fish fizzy
  beans meat
  - Listen to six more words and complete the table.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  /ɪ/ (short vowel)
  /i:/ (long vowel)
  fish fizzy
  beans meat
  cheese
  eat
  milk
  chicken
  drink
  chips
  Practice
  4. Watch or listen. What food do the students like?
  4. Watch or listen. What food do the students like?
  - Answer the question
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Lidia: ||Chicken salad|| Sophie: ||chips|| 2. Ben: ||burger || 3. Joja: ||soup||
  Hình vẽ
  What food do the students like?
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - Audio script: Lidia and Sophie
  Ảnh
  Hình vẽ
  Teacher: What your favourite school lunch? Lidia: Well, I quite like chicken salad. Sophie: Yuck! I hate chicken. My favourite school lunch is probably fish and chips. Uhm. I love fish and chips. It’s so good.
  - Audio script: Ben
  Ảnh
  Hình vẽ
  Teacher: Which school lunch do you like? Ben: I really don’t like many school meals. I like my pasta, I suppose. Teacher: Anything else? Ben: I like burger. And I love burger with cheese. Teacher: Is that your favourite food? Ben: Yes, burger is my favourite food.
  - Audio script: Jojia
  Ảnh
  Hình vẽ
  Teacher: What do you think of you school lunches? Jojia: Well, I live near my school. So I normally have lunch at home with my dad. Teacher: What kind of food does he makes for lunch? Jojia: He usually makes simple things like sandwiches or soup. Teacher: Is he a good cook? Jojia: Yes, he is a great cook. I really like his vegetables soup.
  5. Watch or listen again and complete the Key Phrases with examples that the students talk about.
  5. Watch or listen again and complete the Key Phrases with examples that the students talk about.
  - Complete the Key Phrases with examples that the students talk about.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Likes and dislikes 1. I love ||fish and chips||. 2. I (quite/really like) ||chicken salad||. 3. I don’t mind ||pasta||. 4. I really don’t like ||many school meals||. 5. I hate ||chicken||.
  Complete the Key Phrases with examples that the students talk about
  6. Work in groups. Ask and answer the questions using the Key Phrases and the words in the box.
  6. Work in groups. Ask and answer the questions using the Key Phrases and the words in the box.
  Ảnh
  Hình vẽ
  chips burger sweets nuts crisps frizzy drinks vegetables juice salad sandwiches
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  7. Finished?
  7. Finished? Invent a perfect school lunch and a horrible school lunch.
  Bài tập kéo thả chữ
  A perfect school lunch:|| rice, noodles, vegetable soup, fruit,|| ||milk and juice||. A horrible school lunch: ||burger, bread, coke, meat, beans||.
  Ảnh
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn new words and grammar of the today lesson. - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 5. Food and health. Lesson 2. Reading
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓