Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Các bài Luyện tập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:42' 06-08-2015
  Dung lượng: 529.9 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 34: LUYỆN TẬP Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1:
  * Câu hỏi 1 Giá trị x = 3 là một nghiệm của bất phường trình:
  A. 2x 3 < 9
  B. - 4x > 2x 5
  C. 5 - x > 3x - 12
  D. 5 - x > x 10
  Câu hỏi 2:
  * Câu hỏi 2 Bất phương trình nào dưới đây tương đương với bất phương trình x < 1?
  A. 2x > -2
  B. 2x < 2
  C. 1 < x
  D. -1 < x
  Phần lý thuyết
  Ôn tập về bất phương trình một ẩn:
  I. PHẦN LÝ THUYẾT 1. Ôn tập về bất phương trình một ẩn * Bất phương trình ẩn x là mệnh đề chứa biến f(x) < g(x) (f(x) > g(x)) hoặc latex(f(x) <=g(x)) (1) Trong đó, f(x) và g(x) là những biểu thức của x. - Số thực latex(x_0) sao cho latex(f(x_0) g(x_0)) latex(f(x_0)>=g(x_0); f(x_0)<=g(x_0)) là mệnh đề đúng được gọi là nghiệm của bất phương trình (1) - Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của nó. Hệ bât phương trình một ẩn:
  I. PHẦN LÝ THUYẾT 2. Hệ bất phương trình một ẩn - Hệ bất phương trình một ẩn x gồm một số bất phương trình ẩn x mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng. - Mỗi giá trị của x đồng thời là nghiệm của tất cả các bất phương trình của hệ được gọi là nghiệm của hệ. - Để giải một hệ bất phương trình, ta giải từng bất phương trình một, rồi lấy giao của các tập nghiệm. Một số phép biến đổi bât phương trình:
  I. PHẦN LÝ THUYẾT 3. Một số phép biến đổi bất phương trình a. Cộng (trừ) Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình: b. Nhân(chia) P(x)< Q(x) latex(f(x)>0, AAx) latex(}) latex(hArr P(x).f(x) < Q(x).f(x) P(x)< Q(x) latex(f(x)<0, AAx) latex(hArr P(x).f(x) > Q(x).f(x) c. Bình phương P(x) < Q(x) latex(hArr P^2(X) < Q^2(x)) nếu latex(P(x),Q(x)>0, AAx) Phần bài tập
  Bài tập 1:
  II. PHẦN BÀI TẬP 1. Bài 1 Giải các bất phương trình sau: a. latex((3x 1)/(2)-(x-2)/3<(1-2x)/4) b. latex((2x-1)(x 3)-3x 1<=(x-1)(x 3) x^2-5) Giải a. latex((3x 1)/(2)-(x-2)/3<(1-2x)/4) latex(hArr (3x 1)/2 -(x-2)/3 -(1-2x)/4 <0 latex(hArr (18x 6 - 4x 8 - 3 6x)/(12)<0 latex(hArr 20x 11 < 0 hArr x<-(11)/(20)) Vậy, nghiệm bpt: latex(x<-(11)/(20) b. latex((2x-1)(x 3)-3x 1<=(x-1)(x 3) x^2-5) latex(hArr2x^2 5x - 3 - 3x 1<=x^2 2x - 3 x^2 - 5 latex(hArr2x^2 2x - 2 <=2x^2 2x -8 hArr 6<=0x Vậy bất phương trình vô nghiệm Bài tập 2:
  II. PHẦN BÀI TẬP 2. Bài 2 Giải và biện luận bpt sau:latex((x m)^2 <=x^2 x-m) (1) Giải bpt(1) latex(hArr x^2 2mx m^2 <=x^2 x - m) latex(hArr (2m-1)x <=m^2 -m latex(m = 1/2 rArr (1): 0x<=-(1)/(2) rArr (1)) Vô nghiệm latex(m > 1/2 rArr bpt(1) hArr x<=(m^2 -m)/(2m-1)) latex(m < 1/2 rArr bpt(1) hArr x>=(m^2 -m)/(2m-1)) * Kết luận latex(m =1/2): tập nghiệm bpt (1) là vô nghiệm latex(m >1/2): tập nghiệm bpt (1) là S= latex((-oo; (m^2-m)/(2m-1)) latex(m <1/2): tập nghiệm bpt (1) là S= latex(((m^2-m)/(2m-1); oo)) Bài tập 3:
  II. PHẦN BÀI TẬP 3. Bài 3 Giải các hệ bất phương trình sau: latex(6x 5/7) < 4x 7 latex((8x 3)/2<2x 5) Giải latex(6x 5/7) < 4x 7 (1) latex((8x 3)/2<2x 5 ) (2) Giải bất phương trình (1): latex(6x 5/7) < 4x 7 latex(hArr 2x<(44)/7 hArr x<(22)/7) Giải bất phương trình (2): latex((8x 3)/2 < 2x 5) latex(hArr (8x 3-4x-10)/2<0 latex(hArr 4x - 7<0 hArr x<7/4 Vậy, nghiệm hệ bất phương trình là: latex(x<7/4) Bài tập 4:
  II. PHẦN BÀI TẬP 4. Bài 4 Giải các hệ bất phương trình sau: latex(15x - 2> 2x 1/3) latex(2(x-4)<(3x-14)/2) Giải latex(15x - 2> 2x 1/3) (1) latex(2(x-4)<(3x-14)/2) (2) Giải bất phương trình (1): latex(15x - 2>2x 1/3 hArr 13>7/3 hArr x>(7)/(39) Giải bất phương trình (2): 2(x-4) < latex((3x-14)/2) latex(hArr 4(x-4) - 3x 14 <0 hArr 4x-16-3x 14<0hArr x<2) Vậy, nghiệm hệ bất phương trình là: latex((7)/(39) II. PHẦN BÀI TẬP 5. Bài 5 Giải và biện luận bpt: latex(mx 1 > x m^2) (1) Giải bpt(1) latex(hArr (m-1)x>m^2-1) (2) - Nếu m>1 thì m>0 nên (2) latex(hArr x>m 1) - Nếu m=1 thì bpt (2) latex(hArr) 0x > 0 nên vô nghiệm. * Kết luận: - m>1 thì S= (m 1; ∞). - m<1 thì S= (-∞; m 1). - m = 1 thì S= latex(O/) Dặn dò và kết thúc
  Dặn dò:
  DẶN DÒ - Đọc kỹ lại bài đã học. - Làm tiếp các bài tập còn lại trong sgk trang 87, 88. - Chuẩn bị trước bài mới. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓