Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:13' 19-04-2019
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiết 5)
  Trang bìa
  Trang bìa
  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 11
  BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
  Tiết 4: Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trách nhiệm của công dân
  Ảnh
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi
  Ảnh
  Em hãy nêu những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ biên giới quốc gia.
  2. Nội dung cơ bản
  a. Vị trí, ý nghĩa
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  a. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, quản lí và bảo vệ BGQG
  - Biên giới là bờ cõi, là tuyến đầu của Tổ quốc, là cửa ngõ để giao lưu giữa các quốc gia. Khu vực biên giới là địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh của mỗi nước. - Xuất phát từ vị trí, đặc điểm của biên giới quốc gia nên việc xây dựng, quản lí và bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại. - Chỉ có xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện mới tạo điều kiện, cơ sở cho quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia.
  b. Nội dung, biện pháp
  Ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  Theo em, nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia là gì? Nêu ví dụ chứng minh?
  Hình ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Một số văn bản về Biên giới quốc gia
  Hình ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  Mốc, biển báo Biên giới quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  Nội dung
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  - Xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia. - Quản lí, bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ, biên giới, vượt biên, vượt biển và các vi phạm khác xảy ra ở khu vực biên giới. - Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về các mặt: chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh.
  Hình ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  Các hộ gia đình tham gia ký kết bảo vệ mốc giới, biên giới quốc gia.
  Ảnh
  Bàn giao đường biên, mốc giới cho các hộ dân tại thực địa
  Ảnh
  Nội dung
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  b. Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia
  - Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh để quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia. - Vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.
  c. Trách nhiệm của công dân
  Ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  c. Trách nhiệm của công dân
  Công dân có trách nhiệm như thế nào trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia?
  Hình ảnh
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  c. Trách nhiệm của công dân
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Nội dung
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  c. Trách nhiệm của công dân
  - Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định: “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân,… công dân phải làm đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng an ninh do pháp luật quy định”. - Điều 10 luật biên giới Việt Nam xác định: “Xây dựng, quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là sự nghiệp của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí”.
  Nội dung
  2. Nội dung cơ bản xây dựng và quản lí, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam
  c. Trách nhiệm của công dân
  - Học sinh phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. - Xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ tổ quốc. - Tích cực tham gia các phong trào của đoàn thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
  Củng cố, dặn dò
  Củng cố
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Em bảo vệ biên giới quốc gia
  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, biết bao thế hệ người Việt Nam đã đem công sức, mồ hôi và máu xương của mình để giữ gìn ||độc lập|| và xây dựng đất nước. Chính vì vậy ||Đảng|| và ||nhà nước|| ta luôn coi trọng vấn đề ||chủ quyền|| quốc gia và toàn vẹn ||lãnh thổ||, đồng thời xác định bảo vệ quốc gia ||gắn liền|| với bảo vệ lãnh thổ. Đó là ||nhiệm vụ thiêng liêng|| của toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhằm bảo vệ ||không gian|| sinh tồn của cả ||dân tộc||. - false - false - false - false - false - false
  Trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định như thế nào? - Là trách nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân - false - Là trách nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức xã hội - false - Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân - true - Là trách nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội - false - false - false
  Dặn dò
  - Ôn tập những nội dung đã học. - Chuẩn bị bài mới.
  Dặn dò
  Ảnh
  Cảm ơn
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓