Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:09' 19-04-2019
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (tiết 2)
  Trang bìa
  Trang bìa
  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 11
  BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
  Tiết 2: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Ảnh
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi
  Em hãy nêu khái niệm lãnh thổ quốc gia, các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?
  Ảnh
  Ảnh
  1. Khái niệm
  Câu hỏi
  Ảnh
  1. Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Theo em, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì?
  Kết luận
  1. Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Khái niệm: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là quyền tối cao, tuyệt đối, hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của mình. - Đó là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, quốc gia có quyền đặt ra quy chế pháp lí đối với lãnh thổ. Nhà nước có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với lãnh thổ thông qua hoạt động của nhà nước như lập pháp và tư pháp.
  Lãnh thổ và vùng biển
  1. Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Ảnh
  Biên giới biển
  1. Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Ảnh
  Biên giới đất liền
  1. Khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Ảnh
  2. Nội dung
  Câu hỏi
  Ảnh
  2. Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Thảo luận và nêu những nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia?
  Kết luận
  2. Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Ảnh
  Kết luận
  * Lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn riêng biệt của một quốc gia: - Quốc gia có quyền tự lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với cộng đồng cư dân sồng trên lãnh thổ mà không có sự can thiệp áp đặt dưới bất kì hình thức nào từ bên ngoài. - Quốc gia có quyền tự do lựa chọn phương hướng phát triển đất nước, thực hiện những cải cách kinh tế, xã hội phù hợp với đặc điểm quốc gia.Các quốc gia khác các tổ chức quốc tế phải có nghĩa vụ tôn trọng sự lựa chon đó.
  2. Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Kết luận
  * Lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn riêng biệt của một quốc gia: - Quốc gia tự quy định chế độ pháp lí đối với từng vùng lãnh thổ. - Quốc gia có quyền sở hữu hoàn toàn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của mình. - Quốc gia thực hiện quyền tài phán(xét xử) đối với những người thuộc phạm vi lãnh thổ của mình (trừ những trường hợp pháp luật quốc gia, hoặc điều ước quốc tế mà quốc gia đó tham gia là thành viên có quy định khác).
  2. Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Kết luận
  * Lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn riêng biệt của một quốc gia: - Quốc gia có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thích hợp đối với những Công ty đầu tư trên lãnh thổ mình. - Quốc gia có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo lãnh tổ quốc gia theo nguyên tắc chung quốc tế, có quyền thay đổi lãnh thổ phù hợp với pháp luật và lợi ích của cộng đồng dân cư sống trên lãnh thổ đó.
  2. Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Củng cố, dặn dò
  Củng cố
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là - văn hóa, là ý chí của dân tộc - false - thể hiện tính nhân văn của dân tộc - false - truyền thống của quốc gia, dân tộc - false - quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của quốc gia - true - false - false
  Một trong những nội dung chủ quyền của quốc gia trên lãnh thổ quốc gia là: - Quyền tự do lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế - true - Không được tự do lựa chọn lĩnh vực kinh t - false - Do các thế lực bên ngoài can thiệp vào nội bộ - false - Do có sự chi phối bởi các nước trong khu vực - false - false - false
  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là quyền gì? - Tuyệt đối và riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó - false - Hoàn toàn, riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của quốc gia đó - false - Tối cao, tuyệt đối và hoàn toàn riêng biệt của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ của quốc gia đó - true - Tuyệt đối của mỗi quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó - false - false - false
  Dặn dò
  Ảnh
  - Ôn tập những nội dung đã học. - Chuẩn bị bài mới.
  Dặn dò
  Cảm ơn
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓