Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. At the football match. Lesson 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:38' 13-05-2022
  Dung lượng: 6.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH. LESSON 1
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  LESSON 1
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  By the end of the unit, pupils will be able to: - Pronounce the sound of the letter F/f in isolation and in the words football, foot, father, face correctly. - Listen, repeat and understand the words football, foot, father, face. - Recognize the words in different situations when listening.
  Class rules
  Class rules
  Ảnh
  Ảnh
  Sit nicely!
  Ảnh
  Listen!
  Ảnh
  Be happy!
  Warm-up: Let's sing
  Ảnh
  I can see Tony. I can see Tony. He's in the toy shop. He's holding a teddy bear.
  I can see a tiger. I can see a tiger. It's in the toy shop. It's on the shelf.
  Activity 1. Listen and repeat
  Look and describe the picture
  Ảnh
  The picture is about an English boy (Bill) and his father watching a football match.
  Listen and repeat
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - The letter: F/f
  Ảnh
  - face
  Ảnh
  face
  - father
  Ảnh
  father
  - foot
  Ảnh
  foot
  - football
  Ảnh
  football
  Repeat the letters/ words
  Ảnh
  Hình vẽ
  face
  Hình vẽ
  football
  Hình vẽ
  foot
  Hình vẽ
  father
  Activity 2. Point and say
  Point and say
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Play game: Matching
  Bài kiểm tra tổng hợp
  face - father - foot - football - top - tiger
  Fun corner
  Game: Missing flashcard
  Ảnh
  Let's play
  Ảnh
  - Turn 1
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  foot
  football
  father
  face
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Turn 2
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  foot
  football
  father
  face
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Turn 3
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  foot
  football
  father
  face
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Turn 4
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  foot
  football
  father
  face
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Correctly indentify and pronounce the letter/words: F/f, football, foot, father, face. - Prepare: Unit 15. At the football match. Lesson 2 - Do exercise in the workbook.
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓