Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Wild life. Lesson 2. Reading

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:40' 02-12-2021
  Dung lượng: 7.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 3. WILD LIFE. LESSON 2. READING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 3. WILD LIFE
  LESSON 2. READING - The ugliest animals
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic Wild life - Can you read for specific inforrmation - Can you read and understand the text - Do the tasks in the student book.
  2. Lead-in: THINK!
  Hình vẽ
  Look at the animals in the box. Which animals do you think are ugly?
  2. Lead-in: THINK!
  eagle gorilla frog spider bat crocodile
  Ảnh
  => I think none of the animals is ugly because each animal has its own natural beauty.
  3. Look and answer
  Ảnh
  WHICH ANIMALS IS IT?
  => It is blobfish.
  Let's see a video
  Top 10 bad face ugliest animals in the world 2020.
  Activity 1. Vocabualry
  1. New words
  1. New words
  - blobfish (n)
  Ảnh
  - species (n)
  : a group of animals or plants whose members are similar and can breed together to produce young animals or plants
  - extinct (adj)
  : no longer in existence
  - weird (adj)
  : very strange and unusual, and difficult to understand or explain.
  - rare (adj)
  : not common or frequent; very unusual
  - danger (n)
  : the possibility that someone or something will be harmed , destroyed, or killed
  - to protect (v)
  : to keep someone or something safe from harm, damage, or illness.
  2. Matching the words with their meanings
  2. Matching the words with their meanings
  Bài tập kéo thả chữ
  - ||species (n)||: a group of animals or plants whose members are  similar and can breed together to produce young animals or plants - ||extinct (adj)||: no longer in existence - ||weird (adj)||: very strange and unusual, and difficult to understand or explain. - ||rare (adj)|| : not common or frequent; very unusual - ||danger (n)||: the possibility that someone or something will be harmed , destroyed, or killed - ||to protect (v)||: to keep someone or something safe from harm, damage, or illness.
  Activity 2. Reading
  1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3.
  1. Check the meanings of the words in blue in sentences 1-3. Then read the text. Which sentences does the writer agree with?
  1. It's important to protect all animals because they are all interesting. 2. It's best to protect the beautiful species, not the ugly ones. 3. A lot of species become extinct every year. Animals in danger need our help.
  Bài tập kéo thả chữ
  - protect (v): ||bảo vệ|| - species (n): ||loài|| - become extinct: || bị tuyệt chủng|| - danger (n): ||sự nguy hiểm|| - help (n): ||sự giúp đỡ||
  - Read the text
  BLOBFISH we love you!
  Every year, thousands of species of animals become extinct. We often see information about the biggest, the most interesting, the most beautiful and the most colourful, such as whales, butterflies or pandas. The weirdest or ugliest animals also need our help. Are they really ugly? No, they're interesting and rare. The best idea is to protect all animals.
  The blobfish isn't the most beautiful or common fish on the planet. It has a dull colour and you don't usually see it because it lives 1,000 metres under the seas near Australia. But now through magazines and the internet, the blobfish is famous because people say that it's the ugliest animal in the world.
  Ảnh
  Ảnh
  - Which sentences does the writer agree with?
  Bài tập trắc nghiệm
  Which sentences does the writer agree with?
  1) It’s important to protect all animals because they are all interesting.
  2) It’s best to protect the beautiful species, not the ugly ones.
  3) A lot of species become extinct every year. Animals in danger need our help.
  - Translating the text
  BLOBFISH chúng tôi yêu bạn!
  Mỗi năm, hàng nghìn loài động vật bị tuyệt chủng. Chúng ta thường thấy thông tin về những con lớn nhất, thú vị nhất, đẹp nhất và nhiều màu sắc nhất, chẳng hạn như cá voi, bướm hoặc gấu trúc. Những con vật kỳ lạ nhất hoặc xấu xí nhất cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng có thực sự xấu xí? Không, chúng thú vị và quý hiếm. Ý tưởng tốt nhất là bảo vệ tất cả các loài động vật.
  Cá blobfish không phải là loài cá đẹp nhất hoặc phổ biến nhất trên hành tinh. Nó có màu sắc xỉn và bạn thường không nhìn thấy vì nó sống sâu 1.000 mét dưới vùng biển gần nước Úc. Nhưng bây giờ thông qua các tạp chí và Internet, cá blobfish nổi tiếng vì mọi người cho rằng nó là loài động vật xấu xí nhất trên thế giới.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Read and listen to the text
  2. Read and listen to the text
  BLOBFISH we love you!
  Every year, thousands of species of animals become extinct. We often see information about the biggest, the most interesting, the most beautiful and the most colourful, such as whales, butterflies or pandas. The weirdest or ugliest animals also need our help. Are they really ugly? No, they're interesting and rare. The best idea is to protect all animals.
  The blobfish isn't the most beautiful or common fish on the planet. It has a dull colour and you don't usually see it because it lives 1,000 metres under the seas near Australia. But now through magazines and the internet, the blobfish is famous because people say that it's the ugliest animal in the world.
  Ảnh
  Ảnh
  - Write True or False.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Write True or False. - ||True|| 1. The blobfish is quite rare. ||False|| 2. The blobfish sometimes lives in rivers. ||True|| 3. The blobfish is well-known through magazines and the internet ||False|| 4. There's a lot of information about pandas, but not whales.
  3. VOCABULARY PLUS
  Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.
  3. VOCABULARY PLUS
  - beautiful (a) - common (a) - dull (a) - colourful (a) - rare (a)
  Ảnh
  - Check the meanings of the words in blue in the text
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  - beautiful (a): ||xinh đẹp|| - common (a): ||phổ biến|| - dull (a): ||tối (màu)|| - colourful (a): ||màu sắc|| - rare (a): ||khan hiếm/ quý hiếm||
  Ảnh
  4. USE IT! Work in pairs.
  4. USE IT! Work in pairs.
  Ảnh
  Do you know the names of any animals in danger? Do you think which ones are ugly and which ones are beautiful?
  - Suggested answer
  Bài tập kéo thả chữ
  Do you know the names of any animals in danger? => ||Some endangered animals I know are panda, Sunda tiger, || ||Amur leopard, black rhino, Cross River gorilla, Hawksbill turtle, || ||orangutan, saola, Sumatran elephant.|| Do you think which ones are ugly and which ones are beautiful? => ||I think all of them are beautiful and cute, none of them are ugly.||
  Suggested answer
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn new words by heart. - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 3. Wild life. Lesson 3. Language focus 1
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓