Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:06' 19-08-2015
  Dung lượng: 19.2 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  LESSON 1. GETTING STARTED
  UNIT 05. VIETNAMESE FOOD AND DRINK
  * INTRODUCE
  1. Objectives
  Ảnh
  Objectives
  * By the end of this lesson, students can know: - The lexical items related to the topic “ Food and Drink” - Understand the content of the dialogue - Ask and answer different traditional food. - Develop listening and speaking skills
  2. Watch a video: Vietnamese Food and Drink
  Ảnh
  Ảnh
  I. VOCABULARY
  1. New words
  New words
  - tofu (n):
  Ảnh
  đậu phụ
  - noodles (n):
  Ảnh
  mì, mì sợi
  - warm sth up ( v):
  Ảnh
  hâm nóng gì
  - mineral water (n):
  Ảnh
  nước khoáng
  - carton (n):
  Ảnh
  hộp bìa cứng
  2. Checking vocab: matching
  Checking vocab: matching
  Bài tập trắc nghiệm
  tofu
  noodles
  warm sth up
  mineral water
  carton
  II. PRESENTATION
  * Look at this picture and answer the questions
  Ảnh
  Where are Phong and his mum? What might be happening to them? What are they doing? What is there in the fridge?
  Hình vẽ
  1. Listen and read
  Ảnh
  Hình vẽ
  * Read the conversation
  Hình vẽ
  Phong's mum: Dad and I are going to the opera tonight and we won't be home until 9 p.m. You'll have to eat dinner alone. There's some food for you in the fridge. Phong: Ok. Like what, Mum? Phong's mum: Some meat with tofu and some fried vegetables. I'm afraid there isn't any bread left, but you can have noodles instead. Phong: Er, but I usually have rice, Mum. Phong's mum: There's some rice left from lunch. Just warm it up. Phong: All right, Mum. What is there to drink? Phong's mum: There's milk, juice, or mineral water. Phong: How much milk is there? Phong's mum: Oh, I forgot...There isn't any milk left. I'll buy some tomorrow. You can have some orange juice insted. How many cartons do you want? Phong: One...No, wait, two please.
  a) Read the conversation and answer the questions
  a) Read the conversation and answer the questions
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Why must Phong eat dinner alone? latex(rarr) ||Because his parents are going to the opera tonight|| ||and they won’t be home until 9 pm.|| 2. How much rice is feft? latex(rarr) ||There’s some rice left from lunch.|| 3. What should Phong do with the rice? latex(rarr) ||Phong should warm it up.|| 4. What will Phong's mother buy tomorrow? latex(rarr) ||She’ll buy some milk tomorrow.|| 5. What can Phong drink instead of milk? latex(rarr) ||He can have some orange juice instead of milk.||
  b) Find the word about Food and Drink.
  b) Find the word about Food and Drink.
  Ảnh
  Food Drink
  Bài tập kéo thả chữ
  ||meat|| ||milk|| ||tofu|| ||Juice|| ||fried vegetables|| ||mineral water|| ||bread|| ||orange juice|| ||noodles|| ||rice||
  III. PRACTICE
  2. Match the food and drink with the pictures.
  2. Match the food and drink with the pictures.
  Ảnh
  A. lemonade B. green tea C. beef noodle soup D. omelette E. sweet soup F. noodles G. turmeric H. shrimp I. tofu j. eel soup
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Suggested matching the food and drink with the pictures
  Suggested matching the food and drink with the pictures
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  A. lemonade B. green tea C. beef noodle soup D. omelette E. sweet soup F. noodles G. turmeric H. shrimp I. tofu J. eel soup
  J. eel soup
  F. noodles
  A. lemonade
  B. green tea
  D. omelette
  I. tofu
  G. turmeric
  H. shrimp
  C. beef noodle soup
  E. sweet soup
  3. Think about your favourite food and drink. What questions can you ask about them? Ask and answer questions with a partner.
  3. Think about your favourite food and drink. What questions can you ask about them? Ask and answer questions with a partner.
  Example:
  A: What’s your favourite food?
  B: It’s Pho bo – beef noddle soup.
  Ảnh
  A: When do you usually eat it?
  B: In the morning.
  Suggested: Think about your favourite food and drink
  Suggested: Think about your favourite food and drink
  beef noodle soup pork salad roll steamed rice rolls steamed rice buns spring rolls ...
  milk tea coffee green tea corn milk sweet soup sugar cane water ...
  food
  drink
  4. Listen and repeat the adjectives.
  4. Listen and repeat the adjectives.
  1. bitter 5. salty 2. delicious 6. spicy 3. tasty 7. fragrant 4. sweet 8. sour
  * Give the meaning of words
  * Give the meaning of words
  Bài tập kéo thả chữ
  1. bitter: ||vị đắng|| 2. delicious: ||thơm ngon|| 3. tasty: ||ngon, đầy hương vị|| 4. sweet: ||ngọt|| 5. salty: ||vị mặn|| 6. spicy: ||vị cay|| 7. fragrant: ||mùi thơm|| 8. sour: ||vị chua||
  * Now use these adjectives to talk about the food and drink in 2.
  Now use these adjectives to talk about the food and drink in 2.
  Example:
  Green tea is bitter
  A. lemonade is sweet and sour B. green tea is fragrant C. beef noodle soup is delicious D. omelette is tasty E. sweet soup is sweet F. noodles is weak G. turmeric is bitter H. shrimp is tasty I. tofu is sweet j. eel soup is delicious
  IV. PRODUCTION
  5. Game
  5. Game
  WHAT’S YOUR FAVOURITE FOOD AND DRINK?
  Work in groups. One student describes his favourite food or drink. The rest of the group tries to guess which food or drink it is.
  Example:
  A: It’s my favourite drink. It’s a bit sour, but It’s also sweet.
  B: Is it lemonade?
  Ảnh
  A: Yes, it is / No, try again.
  * HOMEWORK
  1. Homework
  Ảnh
  HOMEWORK
  Practice the dialogue again Learn by heart the vocabulary Redo all exercises into exercise notebooks Prepare lesson 2: A closer look 1
  2. The end
  Ảnh
  Ảnh
  Thanks for your atendance!
  Good bye! See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓