Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 22. Vệ sinh hô hấp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:40' 01-07-2015
  Dung lượng: 6.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 23 VỆ SINH HÔ HẤP I. CẦN BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP KHỎI CÁC TÁC NHÂN CÓ HẠI
  Bụi:
  I. CẦN BẢO VỆ HỆ HÔ HẤP KHỎI CÁC TÁC NHÂN CÓ HẠI Khói:
  Khí thải độc:
  Vi sinh vật:
  Khí thải:
  - Các nhà máy của Hà Nội thải ra khoảng hơn 80.000 tấn bụi khói, 10.000 tấn khí SO2, 46.000 tấn khí CO2. . Mức thiệt hại về kinh tế do khí thải xe máy được các nhà nghiên cứu đưa ra là hơn 20 triệu USD/năm tại Hà Nội. Đáng ngại là mức thiệt hại ngày càng tăng, chiếm từ 0,3-0,6% GDP của thành phố. Ô nhiễm:
  Khoâng khí coù theå bò oâ nhieãm vaø gaây taùc haïi tôùi hoaït ñoäng hoâ haáp töø nhöõng loaïi taùc nhaân: Rác thải y tế Khói bụi Chất khí độc Vi sinh vật Bảo vệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại:
  WHO ước tính năm 2012 có 1,38 triệu người tử vong sớm do ô nhiễm không khí ở các thành phố trên toàn thế giới. Tăng từ 1,15 triệu người trong năm 2004. Tỉ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chung của người Việt Nam hiện đã là 6,7%. Bệnh đường hô hấp ở trẻ em chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 %. Thảo luận nhóm:
  * Caùc taùc nhaân coù haïi cho ñöôøng hoâ haáp - Buïi - Caùc chaát khí ñoäc nhö : Nitô oâxit, löu huyønh oâxit, cacbon oâxit, nicoâtin,… - Caùc vi sinh vaät gaây beänh THẢO LUẬN NHÓM 3 PHÚT Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp nhằm hạn chế và tránh các tác nhân có hại. Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp:
  Bieän phaùp baûo veä heä hoâ haáp traùnh taùc nhaân buïi Biện pháp bảo vệ hô hấp:
  Biện pháp bảo vệ hô hấp:
  Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các vi sinh vật gây hại Ảnh minh họa:
  Trồng nhiều cây xanh:
  Trồng nhiều cây xanh Thu gom rác thải:
  Thu gom rác Phân loại rác Bảo vệ hệ hô hấp:
  Để góp phần tham gia bảo vệ hệ hô hấp nhằm tránh các tác nhân có hại, mỗi học sinh chúng ta cần phải làm gì? - Không vức rác, xé giấy bừa bãi - Không khạc nhổ bừa bãi - Không hút thuốc lá - Tham gia trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường... - Tuyên truyền cho các bạn khác cùng tham gia. II. CẦN TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ MỘT HỆ HÔ HẤP KHỎE MẠNH
  Thảo luận:
  II. CẦN TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ MỘT HỆ HÔ HẤP KHỎE MẠNH THAÛO LUAÄN 1. Giaûi thích vì sao khi taäp theå duïc theå thao ñuùng caùch, ñeàu ñaën töø beù coù theå coù ñöôïc dung tích soáng lí töôûng? 2. Giaûi thích vì sao sau khi thôû saâu vaø giaûm soá nhòp thôû trong moãi phuùt seõ laøm taêng hieäu quaû hoâ haáp? 3. Haõy ñeà ra caùc bieän phaùp luyeän taäp ñeå coù theå coù moät heä hoâ haáp khoeû maïnh? Lượng khí đưa vào qua một lần hít thở bình thường ở người Lượng khí lưu thông 500 ml 150 ml nằm trong đường dẫn khí (khí vô ích) 350 ml nằm trong phế nang (khí hữu ích) Hình minh họa:
  lý tưởng II. CẦN TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ MỘT HỆ HÔ HẤP KHỎE MẠNH Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khỏe:
  7200 ml 2700 ml 4500 ml 7200 ml 1800 ml 5400 ml II. CẦN TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ MỘT HỆ HÔ HẤP KHỎE MẠNH - Khi thở sâu và giảm nhịp thở trong mỗi phút sẽ tăng hiệu quả hô hấp Cần tập luyện để có một hệ hô hấp khỏe:
  Tích cực tập thể dục thể thao vừa sức phù hợp với tuổi đồng thời phối hợp tập thở sâu để giảm nhịp thở thường xuyên từ bé. CỦNG CỐ
  Câu 1:
  Câu 1: Các biện pháp bảo vệ đường hô hấp là: Câu 2:
  Câu 2: Chất nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá?
  A. Lưu huỳnh ôxit
  B. Nitơ ôxit
  C. Nicôtin
  D. Câu B và C
  Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓