Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. Traffic. Lesson 2. A closer look 1

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:18' 21-10-2019
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 07. Traffic. Lesson 2. A closer look 1
  Ảnh
  PRONUNCIATION
  /e/ /ei/
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 7: TRAFFIC
  LESSON 2. A CLOSER LOOK 1
  Ảnh
  WRAM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  * By the end of this lesson, students can know: - Use lexical items related to the topic ‘Traffic’ - Pronounce the sounds /e/ and /eɪ/ correctly in isolation and in context - Know the meaning of some road signs - Do the task in the student book
  Checking old lesson: Write sentences with use the phrases:
  Write sentences with use the phrases:
  ride a bike fly a plane drive a car get off the bus sail on a boat get on a train
  - Write sentences with use the phrases
  Bài tập kéo thả chữ
  ||My father taught me how to ride a bike.|| ||My father usually drivers car to work.|| ||She has never flown by plane.|| ||I like sailing on a boat.|| ||He wants to get on a train to go to Ha Long.|| ||I have just got off the bus.||
  Hình vẽ
  VOCABULARY
  ROAD SIGNS
  ROAD SIGNS
  Ảnh
  1. Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. Have you seen these road signs? Talk about the meaning of the signs below with a partner.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. _________
  2. _________
  3. _________
  4. _________
  5. _________
  6. _________
  7. _________
  8. _________
  2. Label the signs in 1 with the words/ phrases below.
  2. Label the signs in with the words/phrases below.
  no right turn traffic lights cycle lane hospital ahead parking no parking no cycling school ahead
  Label the signs in 1 with the words/ phrases below
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. _________
  2. _________
  3. _________
  4. _________
  5. _________
  6. _________
  7. ___________
  8. _________
  Hình vẽ
  traffic lights
  no parking
  no right turn
  hospital ahead
  parking
  cycle lane
  school ahead
  no cycling
  Translate
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. _________
  2. _________
  3. _________
  4. _________
  5. _________
  6. _________
  7. ___________
  8. _________
  đèn giao thông
  cấm đậu xe
  cấm rẽ phải
  bệnh viện phía trước
  đậu xe
  đường đi xe đạp
  trường học phía trước
  cấm chạy xe đạp
  Translate
  Order Signs
  Ảnh
  Hình vẽ
  Signs with blue circles are usually to order you to do following.
  Extra knowledge
  Warming Signs
  Ảnh
  Hình vẽ
  Signs with red triangle and yellow background are usually to warn you of something.
  Extra knowledge
  Prohibition Signs
  Ảnh
  Hình vẽ
  Signs with red circles and while background are usually to order you to do following.
  Extra knowledge
  Information Signs
  Ảnh
  Hình vẽ
  Signs with blue rectangle are usually to give information.
  Extra knowledge
  Look out!
  Ảnh
  Look out!
  - A sign within a red triangle will warn
  Hình vẽ
  you of something.
  - Signs with red circles
  Hình vẽ
  are mostly
  prohibitive – that means you can’t do something.
  - Signs in blue
  Hình vẽ
  are usually
  to give information.
  3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to school.
  Example:
  Ảnh
  Student A:
  On the way to school, I can see a “no right turn” sign.
  Student B:
  On my way to school, there is a hospital, so I can see a “hospital ahead” sign.
  3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to school.
  Discuss which of the signs you see on the way to school.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Student A:
  On the way to school, I see a "parking" sign.
  Student B:
  On the way to school, I see a "no turn right" sign.
  PRONUNCIATION
  /e/ and /eɪ/
  Ảnh

  /e/ and /eɪ/


  PRONUNCIATION
  4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
  4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
  1. /e/:
  left ahead present
  helicopter centre never
  seatbelt
  2. /eɪ/:
  plane way station
  train indicate mistake
  pavement break.
  Repeat and pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
  Hình vẽ
  1. /e/:
  left ahead present
  helicopter centre never
  seatbelt
  2. /eɪ/:
  plane way station
  train indicate mistake
  pavement break.
  5. Listen to these sentences carefully. Single­underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /eɪ/.
  5. Listen to these sentences carefully. Single­underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /eɪ/.
  1. Does your bike ever break down on the way to school? 2. It is not very far to the railway station. 3. We must always obey traffic rules for our safety. 4. You must keep to the left when you are in the UK. 5. They are waiting for the next train to come.
  Single­underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /eɪ/.
  1. Does your bike ever break down on the way to school? 2. It is not very far to the railway station. 3. We must always obey traffic rules for our safety. 4. You must keep to the left when you are in the UK. 5. They are waiting for the next train to come.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  1. Xe đạp của bạn từng bị hỏng khi đến trường chưa? 2. Đến nhà ga không xa lắm. 3. Chúng ta phải tuân thủ luật giao thông vì sự an toàn của chúng ta. 4. Ở Anh bạn phải đi bền trái. 5. Họ đang đợi chuyến tàu hỏa kế tiếp đến.
  6. Find the words containing sound /e/ and the words ontianingc sound /ei/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud.
  6. Find the words containing sound /e/ and the words ontianingc sound /ei/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud.
  Example:
  ahead /e/ sail /ei/
  Ảnh
  Find the words containing sound /e/ and the words ontianingc sound /ei/ in 1-3 on page 8
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  /e/
  /ei/
  ahead red left
  phrase lane information way
  Read the words aloud
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  /e/
  /ei/
  ahead red left
  phrase lane information way
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart new words. - Read again the sentences in Ex5-P9. - Do Ex A1, 2 in workbook on P 3. - Prepare A closer look 2 for next period.
  Homework
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓