Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ anh ninh Tổ quốc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:58' 03-05-2019
  Dung lượng: 52.2 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9. Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ Quốc (Tiết 2)
  Trang bìa
  Trang bìa
  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 12
  BÀI 9: TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
  Tiết 2: Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  Ảnh
  I. Những vấn đề chung về ANQG
  3. Nội dung bảo vệ ANQG
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  Hoạt động nhóm
  Ảnh
  Nhiệm vụ: Nêu nội dung bảo vệ an ninh quốc gia Thời gian: 15 phút.
  Khái quát
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  Ảnh
  a. ANCT nội bộ
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
  Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng. - Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước. - Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài. - Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  b. Bảo vệ an ninh kinh tế
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  b. Bảo vệ an ninh kinh tế
  - Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường. - BV đội ngũ CB quản lý KT, các nhà KH, nhà kinh doanh.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  c. Bảo vệ an ninh VH, tư tưởng
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng
  - Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng. - Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc. - Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  d. Bảo vệ an ninh dân tộc
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  d. Bảo vệ an ninh dân tộc
  - Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc. - Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các HĐ lợi dụng vấn đề dân tộc.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  e. Bảo vệ an ninh tôn giáo
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  e. Bảo vệ an ninh tôn giáo
  - Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng. - Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo. - Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  g. Bảo vệ an ninh biên giới
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  g. Bảo vệ an ninh biên giới
  - Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trên biển. - Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  h. Bảo vệ an ninh thông tin
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  h. Bảo vệ an ninh thông tin
  - Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật. - Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước. - Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng.
  3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
  Ảnh
  Ảnh
  Tư liệu
  I. Những vấn đề chung về an ninh quốc gia
  Củng cố, dặn dò
  Câu 1
  Bài tập trắc nghiệm
  Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?
  Bảo vệ an ninh cá nhân
  Bảo vệ an ninh học sinh, sinh viên
  Bảo vệ an ninh địa phương
  Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
  Câu 2
  Bài tập trắc nghiệm
  Lựa chọn nào sau đây không phải là nội dung Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng?
  Bảo vệ các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình địa phương
  Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của CN Mác-Lênin
  Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người là công tác văn hóa, văn nghệ
  Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc
  Câu 3
  Bài tập trắc nghiệm
  Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh tôn giáo là:
  Đảm bảo chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế đến với nhân dân
  Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân
  Đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng một cách bình đẳng giữa các dân tộc
  Đảm bảo chính sách tự do bình đẳng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân
  Câu 4
  Bài tập trắc nghiệm
  Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh thông tin là:
  Phát hiện các hoạt động khai thác thông tin trái phép
  Cấm các hoạt động khai thác thông tin
  Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép
  Xử lí, ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin
  Câu 5
  Bài tập trắc nghiệm
  Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh biên giới là:
  Bảo vệ nền an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, trên đất liền, trên biển
  Bảo vệ nền an ninh, trật tự ở trên biển
  Bảo vệ nền an ninh, trật tự chủ yếu ở khu vực trên đất liền
  Bảo vệ trật tự ở khu vực biên giới, chợ biên giới
  Dặn dò
  - Ôn tập bài cũ. - Chuẩn bị bài mới.
  Dặn dò
  Ảnh
  Cảm ơn
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓