Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 10. Thư gửi bà

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:18' 20-05-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 29: THƯ GỬI BÀ Trang bìa:
  Kiểm tra bài cũ : Quan sát các tranh và kể lại một đoạn trong bài “Giọng quê hương” LUYỆN ĐỌC
  Tập đọc:
  Tập đọc: THƯ GỬI BÀ Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức Luyện đọc:
  Luyện đọc: * Tõ : l©u råi khoÎ n¨m nay sèng l©u. Tập đọc:
  Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức Tập đọc: THƯ GỬI BÀ Chia đoạn:
  Chia ®o¹n: 3 ®o¹n §o¹n 1: (Më ®Çu bøc th­): 3 c©u ®Çu §o¹n 2: (Néi dung chÝnh bøc th­): Tõ D¹o nµy...®Õn d­íi ¸nh tr¨ng §o¹n 3: (KÕt thóc bøc th­): PhÇn cßn l¹i Tập đọc:
  Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức Tập đọc: THƯ GỬI BÀ Luyện đọc câu:
  * LuyÖn ®äc c©u Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 / / / // Dạo này bà có khoẻ không ạ? Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. / / / // Ảnh minh họa:
  Luyện đọc:
  Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức Tập đọc: THƯ GỬI BÀ Luyện đọc theo nhóm:
  Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức THƯ GỬI BÀ Luyện đọc theo nhóm TÌM HIỂU BÀI
  Đoạn 1:
  T×m hiÓu bµi: §o¹n 1: - §øc viÕt th­ cho ai? Đức viết thư cho bà ở quà - Dòng đầu bức thư, bạn ghi thế nào? Hải phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Đoạn 2:
  §o¹n 2: - §øc hái th¨m bµ ®iÒu g×? §øc hái th¨m søc khoÎ cña bµ. - §øc kÓ víi bµ nh÷ng g×? §øc kÓ vÒ tình hình gia ®×nh, b¶n th©n, vÒ nh÷ng kØ niÖm ë quª. Đoạn 3:
  §o¹n 3: - §o¹n cuèi bøc th­ cho thÊy t×nh c¶m cña §øc víi bµ thÕ nµo? Đức rất kính trọng và yêu quí bà, hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu; mong chúng đến hố để được về quà thăm bà. Nội dung:
  Néi dung: Tình cảm gắn bó với quê hương, quí mến bà của người cháu. Tập đọc:
  Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 Bà kính yêu ! Lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Dạo này bà có khoẻ không ạ ? Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường. Năm nay, cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ, cháu được tám điểm 10 rồi đấy, bà ạ ! Ngày nghỉ, cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Cháu mong chóng đến hè để được về quê thăm bà. Cháu của bà ĐỨC Trần Hoài Đức Tập đọc: THƯ GỬI BÀ TRÒ CHƠI
  Trò chơi:
  Trò chơi: Ai nhanh? Ai đúng? Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓