Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:24' 19-08-2015
  Dung lượng: 17.4 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 06. THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM. LESSON 2. A CLOSER LOOK 1
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  LESSON 2. A CLOSER LOOK 1
  UNIT 06. THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM
  * INTRODUCE
  1. Objectives
  Ảnh
  Objectives
  * By the end of the lesson, ss will be able to: - Know about some historic places in Viet Nam - Practice pronouncing / tʃ / and / dʒ / fluently. - Develop listening and speaking skills
  2. Let's see a video
  Ảnh
  I. VOCABULARY
  1. Match the words with the pictures.
  1. Match the words with the pictures.
  1. The Temple of Literature 2. Thien Quang Tinh Well 3. Doctor's Stone Table 4. Van Mieu Gate 5. Khue Van Pavilion
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Suggested match the words with the pictures
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  ||5. Khue Van Pavilion|| ||4. Van Mieu Gate|| ||2. Thien Quang Tinh Well|| ||1. The Temple of Literature|| ||3. Doctor's Stone Table||
  Hình vẽ
  * Vocabulary
  Vocabulary
  - well (n) : giếng - stone tablet (n): bia đá - pavilion (n): đình, tạ - heritage (n): di sản - architectural (adj): thuộc kiến trúc
  2. Read and listen
  Ảnh
  2. Read the names in 1 again and listen to the recording.
  Complete the layout of the Temple of Literature.
  Ảnh
  Complete the layout of the Temple of Literature.
  1. Van Mieu Gate 2. Khue van Pavilion 3. Thien QuangTinh Well 4. Doctor’s stone tablets 5. The Temple of Literature
  3. Work in pairs
  3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Temple of Literature.
  in behind between in front of/at the back of in the middle of next to
  Van Mieu Gate is in front of the Temple of Literature. Khue Van Pavilion is between the Van Mieu Gate and Thien Quang Tinh Well. Thien Quang Tinh Well is in the middle of the Temple of Literature. Doctor’s stone tablets are on two sides of the Thien Quang Tinh Well. The Temple of Literature is at the end in the campus.
  II. PRONUNCIATION
  / tʃ / and / dʒ /
  Ảnh

  / tʃ / and / dʒ /


  4. Listen and write
  4. Listen and write the words in the correct columns.
  Pay attention to the sounds / tʃ / and / dʒ /
  Hình vẽ
  teach
  cultural
  engineer
  question
  heritage
  children
  chair
  jeans
  job
  village
  architectural
  watch
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  / tʃ /
  / dʒ /
  Suggested write the words in the correct columns
  Hình vẽ
  Write the words in the correct columns
  Hình vẽ
  / tʃ /
  / dʒ /
  children chair architectural cultural watch teach question
  job jeans engineer heritage village
  5. Listen and repeat the chant
  5. Listen and repeat the chant
  Ảnh
  Ảnh
  ORANGE
  Orange juice, orange juice, Cherry jam, cherry jam, Which one is cheaper for children? Orange is cheap Cheery jam is cheaper
  CHICKEN
  Chicken chop, chicken chop, Chip chop, chip chop, Who likes chicken chop for luch? John likes chicken chop. Jill likes pork chop
  6. Write the words from 5 with the sounds / tʃ / and / dʒ /
  6. Write the words from 5 with the sounds / tʃ / and / dʒ /
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  / tʃ /
  / dʒ /
  chicken chop cherry chip cheap cheaper which lunch
  orange jam juice jill John
  * HOMEWORK
  1. Home work
  Ảnh
  Homework
  - Learn vocabulary by heart. - Do exercise in the workbook. - Practice the sounds / tʃ / and / dʒ / more. - Prepare for the next lesson: Closer look 2.
  2. The end
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓