Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 10. Sources of Energy. Lesson 1. Getting started

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:36' 21-10-2019
  Dung lượng: 9.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 10. SOURCES OF ENERGY. LESSON 1. GETTING STARTED.PPTX
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  LESSON 1. GETTING STARTED
  Ảnh
  UNIT 10: SOURCES OF ENERGY
  WRAM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives:
  * By the end of this lesson, students can know: - Use lexical items related to sources of energy - Listen and read the conversation - Do the task in the student book
  Let's see a video
  Ảnh
  What is a Carbon Footprint?
  Ảnh
  What is a Carbon Footprint?
  A carbon footprint is the amount of greenhouse gases—primarily carbon dioxide—released into the atmosphere by a particular human activity. A carbon footprint can be a broad meaasure or be applied to the actions of an individual, a family, an event, an organization, or even an entire nation. It is usually measured as tons of CO2 emitted per year, a number that can be supplemented by tons of CO2-equivalent gases, including methane, nitrous oxide, and other greenhouse gases.
  VOCABULARY
  New words
  carbon dioxide (n) :
  Ảnh
  khí carbonic
  negative (adj):
  tiêu cực
  footprint (n):
  Ảnh
  dấu vết, vết chân
  renewable (adj) :
  Ảnh
  có thể tái tạo
  non-renewable (adj) :
  Ảnh
  New words
  không thể tái tạo
  coal (n):
  Ảnh
  than đá
  natural gas (n):
  khí gas tự nhiên
  source (n):
  nguồn
  Checking vocabulary: Matching
  Bài tập kéo thả chữ
  carbon dioxide (n): ||khí carbonic|| negative (adj): ||tiêu cực|| footprint (n): ||dấu vết, vết chân|| renewable (adj): ||có thể tái tạo|| non-renewable (adj): ||không thể tái tạo|| coal (n): ||than đá|| natural gas (n): ||khí gas tự nhiên|| source (n): ||nguồn||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and read
  1. Listen and read
  Mai:
  Nam, I read yesterday that we all have carbon footprint.
  Nam:
  Well, we all have footprints- we make them with our feet.
  Mai:
  Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
  Nam:
  Right, it’s in the news a lot these days.
  Mai:
  So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.
  Nam:
  So it’s better to have a smaller footprint, right?
  Mai:
  Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.
  Nam:
  So, they are different to wind, hydro, and solar?
  Mai:
  Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.
  Nam:
  Do you have a big carbon footprint, Mai?
  Mai:
  Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.
  Nam:
  Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!
  Look at this picture and answer the questions
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Who are they? - Where are they? - What are they doing? - Who are talking? - What are they talking about?
  Listen again the conversation
  Ảnh
  Hình vẽ
  Read again the conversation
  Hình vẽ
  Mai:
  Nam, I read yesterday that we all have carbon footprint.
  Nam:
  Well, we all have footprints- we make them with our feet.
  Mai:
  Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.
  Nam:
  Right, it’s in the news a lot these days.
  Mai:
  So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That’s bad for the environment.
  Nam:
  So it’s better to have a smaller footprint, right?
  Mai:
  Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.
  Nam:
  So, they are different to wind, hydro, and solar?
  Mai:
  Yes, they’re all sources of energy too, but they’re renewable. That means we can’t use them all up – they will last forever.
  Nam:
  Do you have a big carbon footprint, Mai?
  Mai:
  Mine’s small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun’s energy, too.
  Nam:
  Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!
  a. Read the conservation again and answer the questions .
  Ảnh
  a. Read the conservation again and answer the questions
  1. What is a carbon footprint? 2. What does 'non-renewable energy' mean? 3. Why is sunlight a renewable source? 4. Why does Mai think she has a small carbon footprint? 5. What things do you think might create a big carbon footprint?
  Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What is a carbon footprint? => ||It’s about the negative effect we have on the environment.|| 2. What does 'non-renewable energy' mean? => ||“Non-renewable” means that it will run out if we use it.|| 3. Why is sunlight a renewable source? => ||Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up, it will last forever.|| 4. Why does Mai think she has a small carbon footprint? => ||Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products || ||she uses and she goes everywhere by bike.|| 5. What things do you think might create a big carbon footprint? => ||The products we use that are bad for the environment or the energy we use that || ||produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.||
  b. Complete the network below using the information from the conservation .
  Ảnh
  b. Complete the network below using the information from the conservation.
  Complete the network below using the information from the conservation.
  Ảnh
  wind
  wave
  solar
  coal
  gas
  oil
  Hình vẽ
  - Renewable sources
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  wine energy
  biomass energy
  solar energy
  wave energy
  - Non-renewable sources
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  natural gas energy
  oil energy
  coal energy
  nuclear energy
  Translate
  Translate
  Mai:
  Nam, mình đã đọc vào hôm qua rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.
  Nam:
  À, tất cả chúng ta đều có dấu chân - chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!
  Mai:
  Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.
  Nam:
  Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.
  Mai:
  Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu cho môi trường.
  Nam:
  Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?
  Mai:
  Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệt.
  Nam:
  Vậy, chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?
  Mai:
  Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng - chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
  Nam:
  Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?
  Mai:
  Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.
  Nam:
  Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày này!
  2. Listen and repeat the words or phrases .
  2. Listen and repeat the words or phrases.
  Ảnh
  wind
  coal
  natural gas
  nuclear
  biogas
  oil
  hydro
  solar
  Repeat the words or phrases.
  Ảnh
  Hình vẽ
  solar
  hydro
  oil
  biogas
  nuclear
  natural gas
  coal
  wind
  3. Put the words into the correct groups below
  Ảnh
  3. Put the words into the correct groups below
  Renewable sources
  Non-renewable sources
  Example: wind
  Example: coal
  Put the words into the correct groups below
  Hình vẽ
  Ảnh
  Renewable sources
  Non-renewable sources
  Example: wind
  Example: coal
  hydro biogas nuclear solar
  natural gas oil
  4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.
  4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.
  A: What type of energy source is wind? B: It’s a renewable source of energy. A: What type of energy source is coal? B: It’s a non-renewable source.
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  1- Learn by heart all the new words 2- Listen and read the getting started again 3- Prepare new lesson : A closer look 1.
  Homework
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓