Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ứng dụng cntt trong dạy trắc nghiệm toán

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Tô Thị Máy
  Ngày gửi: 20h:22' 15-07-2017
  Dung lượng: 425.2 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  luyện tập :QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
  Mục 1 (LUYỆN TẬP)
 • QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

 • Mục 2 (kiểm tra bài cũ)
  câu 1 :Giới hạn ( nếu tồn tại ) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số y=f(x) khi latex(x->x_0)
  latex(lim(f(x+Deltax)-f(x_0))/(Deltax) , khi Deltax->x_0
  latex(lim(f(x)-f(x_0))/(x-x_0) , khi x->0
  latex(lim(f(x_0+Deltax)-f(x))/(Deltax), khi Deltax->0
  latex(lim(f(x)-f(x_0))/(x-x_0),khi x->x_0
  Mục 3 (kiểm tra bài cũ)
  câu 2: hàm số y=cos x có đạo hàm là:
  a.y'= -sinx
  b.y' = -cosx
  c. latex(y'=1/( sinx))
  d. y' =sinx
  Mục 4 (kiểm tra bài cũ )
  câu 3: chọn câu SAI:
  a. nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm tạo latex(x_0) thì nó liên tực tại điểm đó
  b. Nếu hàm số y=f(x) gián đoạn tại latex(x_0) thì nó không có đạo hàm tại điểm đó
  c.Nếu hàm số y=f(x) liên tục tại latex(x_0) thì nó gián đoạn tại điểm đó
  d.Một hàm số liên tục tại một điểm có thể không có đạo hàm tại điểm đó
  Mục 5 (Kiểm tra bài cũ)
  Câu 4: hãy ghép cột bên trái với cột bên phải cho hợp lí
  latex((u/v)')
  latex((u_1+-u_2+-...u_n)')
  latex(u+-v)'
  latex((uv)')
  Mục 6 (BÀI TẬP)
  Mục 8

  DẠNG 1: ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC-HỮU TỈ-CĂN THỨC


  DẠNG 1: ĐẠO HÀM CỦA HÀM ĐA THỨC-HỮU TỈ-CĂN THỨC


  Mục 7 (Đạo hàm của hàm đa thức- hữu tỉ- căn thức)
  CÂU 1:cho hàm số latex(y=1/(sqrt(x^2+1))),đạo hàm y' của hàm số là:
  a.latex(x/((x^2+1)sqrt(x^2+1)))
  b.latex(-x/((x^2+1)sqrt(x^2+1)))
  c.latex(x/(2(x^2+1)sqrt(x^2+1)))
  d.latex((-x(x^2+1))/sqrt(x^2+1))
  Mục 9 (đạo hàm của hàm đa thức-hữu tỉ-căn thức)
  CÂU 2:cho hàm số latex(f(x)=root3(x)), giá trị của f'(8) bằng:
  a.latex(1/6)
  b.latex(1/12)
  c.latex(-1/6)
  d.latex(-1/12)
  Mục 10 (đạo hàm của hàm đa thức - hữu tỉ-căn thức)
  CÂU 3:cho hàm số latex(f(x)=(1-3x+x^2)/(x-1))). tập nghiệm của bất phương trình f'(x)>0 là:
  a.latex(R\\{1})
  b.(latex(O/))
  c.latex((1;+oo))
  d.latex(R)
  Mục 11 (đạo hàm của hàm đa thức - hữu tỉ-căn thức)
  Câu 4: tính đạo hàm của hàm số trong đồ thị sau:
  a.latex(3x^2-6x)
  b.latex( 3x^2-4x)
  c.latex(-3x-6x)
  d.latex(-3x^2-2)
  Mục 12 (đạo hàm của hàm đa thức-hữu tỉ-căn thức)
  Câu 5: cho latex(f(x)=x^2) và latex(x_0 in R). trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
  a.latex(f'(x_0)=2x_0)
  b.latex(f'(x_0)=x_0)
  c.latex(f'(x_0)=(x_0)^2
  d.latex(f'(x_0)) không tồn tại
  Mục 13 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  DẠNG 2:ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
  Mục 14 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  CÂU 1:ghép nối cột nội dung cột bên trái với đáp án phù hợp ở cột bên phải
  latex((sqrt(cot 2x))')
  latex((3sin2x+cos3x)')
  latex((2sin^2(x)-cos2x+x)')
  Mục 15 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  CÂU 2: cho hàm số latex(f(x)=sin^3(5x)cos^2(x/3)). giá trị đúng của latex(f'(pi/2))
  a.latex(-sqrt(3)/6)
  b.latex(-(sqrt(3))/4)
  c.latex(-(sqrt(3))/3)
  d.latex(-(sqrt(3))/2)
  Mục 16 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  Câu 3:cho hàm số latex(y=cos2x-sin^2x,xét 2 kết quả sau: (I) latex(y'=-2sin2xsin^2x/2+sinxcos2x) ,(II).latex(y'=2sin2xsin^2x/2+(sinxcos2x)/2) đáp án đúng là:
  a.chỉ (I)
  b.chỉ (II)
  c.không cách nào
  d.cả 2 đều đúng
  Mục 17 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  CÂU 4:cho hàm số latex(y=f(x)=sqrt(tanx+cotx)) . giá trị latex(f'(pi/4) bằng:
  a.latex(sqrt(2))
  b.0
  c.latex(sqrt(2)/2)
  d.latex(1/2)
  Mục 18 (đạo hàm của hàm số lượng giác)
  Câu 5: chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
  a.Hàm sốy=cosx có đạo hàm tại mọi điểm thuộc miền xác định của nó.
  b.Hàm số y=tanx có đạo hàm tại mọi điểm thuộc miền xác định của nó.
  c.Hàm số y= cotx có đạo hàm tại mọi điểm thuộc miền xác định của nó.
  d.Hàm số latex(y=1/sĩn)có đạo hàm tại mọi điểm thuộc miền xác định của nó.
  Mục 19 (Đạo hàm cấp cao)
  DẠNG 3: ĐẠO HÀM CẤP CAO
  Mục 20 (đạo hàm cấp cao)
  câu 1:Hàm số nào dưới đây có đạo hàm cấp hai là 6x?
  A.latex(y=3x^2)
  B.latex(y=2x^3)
  C.latex(y=x^3)
  D.latex(y=x^2)
  Mục 21 (đạo hàm cấp cao)
  câu 2:cho hàm số latex(y=-3x^3+3x^2-x+5. khi đó latex(y^((3))(3)) bằng:
  a.54
  b.-18
  c.0
  d.-162
  Mục 22 (đạo hàm cấp cao)
  câu 3:cho y=3sinx+2cosx.Giá trị biểu thứ A=y''+y là:
  a.A=0
  b.A=2
  c.A=4cosx
  d.A=6sinx+4cosx
  Mục 23 (đạo hàm cấp cao )
  câu 4: cho hàm số latex(y=1/x) .khi đó latex(y^((5))(1)) bằng:
  a.120
  b.-5
  c.-120
  d.-1
  Mục 24 (đạo hàm cấp cao)
  câu 5: cho hàm số latex(h(x)=5(x+1)^3+4(x+1)) . tập nghiệm của pt h''(x)=0 là?
  a.[-1;2]
  b.[latex(-oo);o]
  c.rỗng
  d.{-1}
  Mục 25 (kiểm tra 15')
  câu 1:Cho hàm số latex(y = x^3 - 3x^2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 có tập nghiệm là: - {-1;2} - false - {0;4} - false - rỗng - false - {-1;3} - true - false - false
  câu 2: cho hàm số f(x)=cosx.cos3x.đạo hàm của hàm số tại điểm latex(x=pi/4) bằng: - 0 - false - 3 - false - -1 - false - 12 - false - false - false
  câu 3:cho hàm số f(x)=xsinx.Gọi K=f(x)+f''(x).biểu thức rút gọn của K là: - 5cosx - false - 6sinx - false - 2cosx - true - 3sinx+cosx - false - false - false
  câu 5:Một vật rơi tự do theo phương trình latex(s=(gt^2)/2) (m) với latex(9,8m/s^2).vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t=3s là: - 122,5 (m/s) - false - 10(m/s) - false - 29,4 (m/s) - false - 49(m/s) - false - false - false
  câu 5: đồ thị (C) của hàm số latex(y=(x-1)/(x-2)) cắt trục hoành tại điểm A.tiếp tuyến của (C) tại điểm A có pt là: - x+4 - false - 1-x - true - 4x - false - 2x+3 - false - false - false
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓