Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hoàng Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:41' 08-06-2017
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Trang bìa
  Trang bìa
  UNIT 1 A VISIT FROM A PEN PAL
  (LESON 5 : LANGUAGE FORCUS)
  WARM UP
  Give the simple past tense of these verbs
  WARM UP
  Give the simple past tense of these verbs - 1. See latex(rarr)|| saw || 2. Buy latex(rarr) || bought|| 3. Make latex(rarr) ||made|| 4. Hang latex(rarr) ||hung|| 5. Go latex(rarr) ||went|| 6. Paint latex(rarr) ||painted|| 7. Have latex(rarr) ||had|| 8. Draw latex(rarr) ||drew|| 9. Know latex(rarr) ||knew|| 10. Live latex(rarr) ||lived||
  I/. DIALOGUE
  1.The simple past tense
  1. The simple past tense
  I/. DIALOGUE
  What is the tense of the verbs in the conversation?
  What is the form
  What is the meaning?
  2. Ask and answer about what each person did on the weekend
  2. Ask and answer about what each person did on the weekend.
  I/. DIALOGUE
  Ask and answer: Nga - Lan
  Ask and answer : Nga - Lan - 1. Nga S1: What did Nga do on the weekend? S2: ||She went to the concert performed by Hanoi singers.|| S1:When did she go? S2:|| She went there on Saturday afternoon at 8 o’clock.|| 2. Lan S1: What did Lan do on the weekend? S2: ||She went camping held by Y&Y.|| S1:When did she go? S2: ||She went camping all the weekend.||
  I/. DIALOGUE
  2. Ask and answer about what each person did on the weekend.
  Ask and answer : Nam - Hoa
  2. Ask and answer about what each person did on the weekend.
  Ask and answer: Nam - Hoa - 1. Nam S1: What did Nam do on the weekend? S2: ||He watched a soccer match Dong Thap vs The Cong.|| S1:When did he watch? S2: ||He watched it on Sunday afternoon at 4 o’clock..|| 2. Hoa S1: What did Hoa do on the weekend? S2: ||She went to see the play called “ Much Ado About Nothing”.|| S1:When did she go to see it ? S2: ||She saw it on Sunday afternoon at 7 o’clock.||
  I/. DIALOGUE
  II/. EXERCISE
  1. Exercise 2
  II. EXERCISE
  Lan and her friends are holding a fare well party for Maryam. Look at the picture and write the things they did to prepare for the party.
  1. Nga made a cake.
  2. Nam hung colouful lamps on the wall.
  3. Mai bought flowers.
  4. Ba painted a picture of Hanoi.
  5. Lan and Hoa went shopping.
  1. Exercise 2
  2. Model sentence
  3. Model sentence
  I wish you had a longer vacation.
  Form:
  Use:
  Note:
  Example :
  1. You are not very tall.
  I wish I were taller
  2. It’s so hot. You want to be in the swimming pool.
  I wish I were in the swimming pool now.
  II/. EXERCISE
  3. Exercise 3
  II/. EXERCISE
  3. Exercise 3
  Make the tenses wishes of your own. - 1. You don’t have a computer. latex(rarr) ||I wish I had a computer|| You live very far from school. latex(rarr) ||I wish I lived close to school|| You don’t have a sister. latex(rarr) ||I wish I had a sister|| You draw very badly. latex(rarr)|| I wish I drew well.|| You don’t have your friend’s number. latex(rarr) ||I wish I had my friend’s phone number.|| You don’t know many friends latex(rarr) ||I wish I knew many friends||
  III/. HOMEWORK
  1. Homework
  III/. HOMEWORK
  Do the exercise 1,2,3 on page 11,12 into your notebook. Make three wishes of your own. Do the exercise in the workbook. Be ready for Unit 2 : listen and read
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓