Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thể tích hình lập phương

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị hồng vân
  Ngày gửi: 21h:54' 18-02-2017
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  Câu 1: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta:
  A/ lấy chu vi đáy nhân với chiều cao.
  B/ lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy.
  C/ lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).
  D/ lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích 2 đáy
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  Câu 3: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 3cm.Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là:
  Câu 2: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 4m, chiều cao 9m. Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là:
  A/ 280 m3 B/ 180 m3
  C/ 200 m3 D/ 180 dm3
  A/ 37 cm3 B/ 39 cm3
  C/ 27 dm3 D/ 27 cm3
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  1 cm3
  3cm
  3cm
  3cm
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tính thể tích hình lập phương.
  Hoạt động 2: Luyện tập.
  Hoạt động 3: Củng cố.
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Hoạt động 1:
  Tìm hiểu cách tính thể tích hình lập phương.
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh dài 10cm. Tính thể tích của hình lập phương đó.
  Thể tích hình lập phương đó là:
  10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)
  Đáp số: 1000 cm3
  V = a x a x a
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  V: thể tích hình lập phương
  a: độ dài cạnh hình lập phương
  Hoạt động 2:
  Luyện tập.
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  1
  Viết số đo thích hợp vào ô trống
  2,25m2
  3,375m3
  216cm2
  216cm3
  1000dm3
  13,5m2
  6cm
  100dm2
  10dm
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  2
  Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
  1 dm3 nặng : 15 kg
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Khối kim loại: ? kg
  ? dm3 nặng : ? kg
  2
  Cách 1:
  Thể tích của khối kim loại là:
  0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)
  0,421875m3 = 421,875dm3
  Khối kim loại cân nặng là:
  421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
  Đáp số: 6328,125 kg
  Cách 2:
  0,75 m = 7,5 dm
  Thể tích của khối kim loại là:
  7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
  Khối kim loại cân nặng là:
  421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
  Đáp số: 6328,125 kg
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Hoạt động 3:
  Củng cố.
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Câu 1: Một hình lập phương có cạnh 30cm.
  Thể tích hình lập phương đó là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  27000 cm3
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Câu 2:Thể tích hình lập phương A: a x a x a
  Thể tích hình lập phương B: a x 2 x a x 2 x a x 2
  Thể tích hình lập phương B gấp mấy lần thể tích hình lập phương A?
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  8 lần
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Câu 3:
  Thể tích nước có trong hồ hình lập phương là:
  400 dm3
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  V = a x a x a
  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  3
  Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
  TOÁN
  Tính thể tích
  hình hộp chữ nhật?
  Biết a bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
  Tính thể tích hình lập phương?
  Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Tính:
  a) Thể tích hình hộp chữ nhật.
  b) Thể tích hình lập phương.
  THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Cảm ơn thầy cô và các bạn đã tham dự
   
  Gửi ý kiến