Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 16. At home. Lesson 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:40' 13-05-2022
  Dung lượng: 10.2 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 16. AT HOME. LESSON 3
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 16. AT HOME
  LESSON 3
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  - Ask and answer about quantity, using the structure: "How many______can you see? – I can see____." - Sing a song focussing on the numbers from six to ten and the structure “She can see _____.”
  Warm-up: Sing the chant
  Ảnh
  W, w, window. How many windows? Six or seven? W, w, window. How many windows? Eight, nine or ten. Six, seven. Eight, nine, ten.
  Activity 6. Listen and repeat
  Look and describe
  Ảnh
  A picture of the boy and the girl asking and answering questions about the number of windows.
  Listen and repeat
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Repeat the sentence
  Ảnh
  A: How many windows can you see?
  B: I can see six.
  Activity 7. Let's talk
  Look and identify
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Practice talking
  Ảnh
  Ảnh
  - Picture a
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: How many ||windows|| can you see? B: I can see ||six windows||?
  - Picture b
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: How many ||pens|| can you see? B: I can see ||seven pens||?
  - Picture c
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: How many ||books|| can you see? B: I can see ||eight books||?
  - Picture d
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: How many ||pencils|| can you see? B: I can see ||nine pencils||?
  - Picture e
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  A: How many ||lemons|| can you see? B: I can see ||ten lemons||?
  Fun corner
  Game: Lucky number
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  - Number 1
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  How many bears can you see?
  I can see two bears.
  - Number 2
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  How many cakes can you see?
  I can see nine cakes.
  - Number 3
  Ảnh
  How many eggs can you see?
  I can see five eggs.
  - Number 4
  Ảnh
  How many tigers can you see?
  I can see five tigers.
  - Number 5
  Ảnh
  How many bananas can you see?
  I can see five bananas.
  - Number 6
  Ảnh
  How many pencils can you see?
  I can see four pencils.
  - Number 7
  Ảnh
  How many lions can you see?
  I can see ten lions.
  - Number 8
  Ảnh
  How many monkeys can you see?
  I can see six monkeys.
  Activity 8. Let's sing
  Listen the song
  Read the lyrics
  Ảnh
  One, two, three, four. Wendy's at her bedroom door. Five, six, seven, eight. She can see a hat on her bed. Seven, eight, nine, ten. She can see a cat at the window.
  Listen and repeat the song
  Ảnh
  Ảnh
  One, two, three, four. Wendy's at her bedroom door. Five, six, seven, eight. She can see a hat on her bed. Seven, eight, nine, ten. She can see a cat at the window.
  The whole class sing
  Ảnh
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Review the sentence structure: "How many ______ can you see? – I can see____." to ask and answer about quantity. - Sing the song at home. - Prepare: Review 4. Lesson 1. Phil and Sue
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓