Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. At the football match. Lesson 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:39' 13-05-2022
  Dung lượng: 7.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH. LESSON 3
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH
  LESSON 3
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  - Listen and repeat the sentences: “Point to your _____.” to express a command. - Sing a song focussing on the structures “That’s your _____.” and “Point to your _____.” - Do the tasks in the studentbook.
  Warm-up: Sing the chant
  Ảnh
  Ảnh
  F, f, face. Bill has a lovely face
  F, f, footaball. Bill's watching football.
  F, f, father. Father's watching football.
  Ảnh
  Activity 6. Listen and repeat
  Look and describe
  Ảnh
  The picture is about a boy pointing to his hand.
  Listen and repeat
  Ảnh
  Point to your hand.
  Repeat the sentence
  Ảnh
  Ảnh
  Point to your hand.
  Activity 7. Let's talk
  Look and identify
  Ảnh
  - Arrow a
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Point to your _________.
  hand
  - Arrow b
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Point to your _________.
  face
  - Arrow c
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Point to your ______.
  hair
  - Arrow d
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Point to your ______.
  foot
  Activity 8. Let's sing
  Listen the song
  Read the lyrics
  Ảnh
  That's your face. That's your foot. Point to your face. Point to your foot.
  That's your hair. That's your head. Point to your hair. Point to your head.
  Listen and repeat the song
  Ảnh
  That's your face.
  That's your foot.
  Point to your face.
  Point to your foot.
  That's your hair.
  That's your head.
  Point to your hair.
  Point to your head.
  The whole class sing
  Ảnh
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Review: the sentence structure “Point to your _____.” to express a command. - Sing the song at home. - Prepare: Unit 16. At home. Lesson 1
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓