Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. At the football match. Lesson 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bachkim
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:39' 13-05-2022
  Dung lượng: 6.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH. LESSON 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 15. AT THE FOOTBALL MATCH
  LESSON 2
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  By the end of the lesson, pupils will be able to: - Say the sound of the letter F/f, the words football, foot, father, face in a chant. - Listen, recognize the words and tick the correct boxes. - Trace the letter F/f.
  Warm up
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Activity 3. Listen and chant
  Look at the chant
  Ảnh
  Ảnh
  F, f, face. Bill has a lovely face
  F, f, footaball. Bill's watching football.
  F, f, father. Father's watching football.
  Ảnh
  Listen to the chant
  Read the lyric
  Ảnh
  F, f, face. Bill has a lovely face
  F, f, footaball. Bill's watching football.
  F, f, father. Father's watching football.
  Listen and repeat the chant
  Ảnh
  Ảnh
  F, f, face. Bill has a lovely face
  F, f, footaball. Bill's watching football.
  F, f, father. Father's watching football.
  Ảnh
  Chant and clap along
  Ảnh
  F, f, face. Bill has a lovely face
  F, f, footaball. Bill's watching football.
  F, f, father. Father's watching football.
  Activity 4. Listen and tick
  Look and say words under each picture
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and tick
  Ảnh
  - Number 1
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  - Number 2
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  Picture a
  Picture b
  Listen again and check
  Ảnh
  1. It’s a foot.
  Ảnh
  2. That’s my father.
  Activity 5. Look, trace and write
  Look and trace
  Ảnh
  Ảnh
  - Trace the letter: F
  - Trace the letter: f
  Look and write
  Ảnh
  Ảnh
  __ather
  Ảnh
  Ảnh
  __ootball
  __ace
  __oot
  - Number 1
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  ||f||ather ||f||oot
  - Number 2
  Ảnh
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  ||f||ootball ||f||ace
  Wrap up
  Homework
  Ảnh
  Homework
  - Rewrite the letter F/f, the words father, face, foot and football. - Prepare: Unit 15. At the football match. Lesson 3 - Do exercise in the workbook.
  Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng 7Z và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓