Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Wild life. Lesson 7. Writing

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:47' 10-12-2021
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 3. WILD LIFE. LESSON 7. WRITING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 3: WILD LIFE
  LESSON 7. WRITING - Animals in danger
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic WILD LIFE - Can you write an information leaflet about animals in danger and give examples - Do the tasks in the student book.
  2. THINK!
  2. THINK! Look at the animals on pages 38 and 39.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Which animals are in danger? => ||I think the animals in danger are gorillas, eagles, elephants, || ||pandas and whales.|| Which animals do you want to protect? => ||I want to protect all of the animals.||
  Vocabulary
  1. Check the meanings of the words in the box.
  1. Check the meanings of the words in the box. Which of these do you think is a problem for the Philippine eagle? Read the information leaflet and check.
  Hình vẽ
  farming pollution hunting fishing
  - farming (n)
  Ảnh
  farming(n) /ˈfɑːr.mɪŋ/
  - pollution(n)
  Ảnh
  pollution (n) /pəˈluː.ʃən/
  - hunting(n)
  Ảnh
  hunting (n) /ˈhʌn.t̬ɪŋ/
  - fishing (n)
  Ảnh
  fishing (n) /'fiʃiɳ/
  a. Read the information leaflet and check.
  a. Read the information leaflet and check.
  Ảnh
  LET'S PROTECT…The Philippine eagle
  The Philippine eagle lives in the forests of the Philippines. Adult birds can be one metre long and weigh eight kilos. It eats small animals such as snakes, bats, and rats. It's in danger now and it's rare. The biggest problem is human activity like farming. You can find information on the website of the Philippine Eagle Foundation. It explains how to protect the eagle. For example, it's possible to 'adopt' an eagle.
  b. Which of these do you think is a problem for the Philippine eagle?
  Ảnh
  b. Which of these do you think is a problem for the Philippine eagle?
  => Farming is a problem for the Philippine eagle.
  2. Read the text again.
  2. Read the text again.
  Ảnh
  LET'S PROTECT…The Philippine eagle
  The Philippine eagle lives in the forests of the Philippines. Adult birds can be one metre long and weigh eight kilos. It eats small animals such as snakes, bats, and rats. It's in danger now and it's rare. The biggest problem is human activity like farming. You can find information on the website of the Philippine Eagle Foundation. It explains how to protect the eagle. For example, it's possible to 'adopt' an eagle.
  - Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  Why is the Phillipine eagle special? => ||It’s one of the biggest birds in the world, and it’s in danger and very rare. || What kinds of animals does it eat? => ||It eats snakes and small animals such as bats, rats and small monkeys.||
  3. Complete the Key Phrases with words from the text.
  Hình vẽ
  Describing animals in danger 1. They can weigh/ grow to/ be ____________________________. 2. It eats ______________ such as _________________________. 3. It’s _____________ now. 4. You can find information _______________________________.
  3. Complete the Key Phrases with words from the text.
  Hình vẽ
  eight kilos/ one metre long.
  small animals
  snakes, bats and rats.
  in danger
  on the website (of the Phillipne Eagle Foundation).
  Language Point: Giving examples
  4. Look at the phrases in red in the text.
  4. Look at the phrases in red in the text.
  Ảnh
  LET'S PROTECT…The Philippine eagle
  The Philippine eagle lives in the forests of the Philippines. Adult birds can be one metre long and weigh eight kilos. It eats small animals such as snakes, bats, and rats. It's in danger now and it's rare. The biggest problem is human activity like farming. You can find information on the website of the Philippine Eagle Foundation. It explains how to protect the eagle. For example, it's possible to 'adopt' an eagle.
  - Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  - Which can we use at the start of a sentence? => ||We can use "For example" at the start of a sentence.|| - Which has a comma (,) after it? => ||"For example" has a comma after it.||
  Hình vẽ
  5. Complete the sentences.
  5. Complete the sentences.
  Use such as, like, For example and your own ideas.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. I like big animals ||such as elephants, bears, gorrilas, giraffe|| ||and buffalos||. 2. In my country you can visit beautiful places ||like Hội An Ancient|| ||Town, Hoàn Kiếm Lake, Phong Nha Cave and Hạ Long Bay||. 3. You can help some animals in danger. ||For example||, you can ||adopt them or encourage people to protect them||.
  Writing
  6. USE IT! Follow the steps in the writing guide.
  Hình vẽ
  6. USE IT! Follow the steps in the writing guide.
  Hình vẽ
  A. TASK
  Find information about the Galapagos penguin or an animal in danger in Việt Nam. Write an information leaflet about it.
  Ảnh
  B. THINK AND PLAN
  1. Where does it live? What does it eat? 2. How rare is the animal? 3. Why is it in danger? 4. Where can we find information about it? 5. How can we help to protect it?
  - WRITING GUIDE
  Hình vẽ
  6. USE IT! Follow the steps in the writing guide.
  Hình vẽ
  C. WRITE
  Note: Write only ONE paragraph. The ... lives... . The biggest problem is ... . It can ... and ... . You can find ... . It eats... . For example, ... . It is in... .
  D. CHECK
  • superlative forms • giving examples • can / can't
  - Sample writing
  The Tam Dao salamander or Vietnamese salamander (Paramesotriton deloustali) lives in Vietnam ( in streams of mountains in Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang and Thái Nguyên province). It can grow to 144 – 206 millimetres. It eats small animals such as insects, worm spiders, tadpoles, baby frogs and moss. It’s in danger now and it’s rare. The biggest problem is habitat loss and poaching. You can find information on Việt Nam’s Red List. It explains how to protect the salamander. For example, we can stop poaching it and conserve its natural habitats.
  Sample writing
  Ảnh
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all the new words and the structure. - Do the exercises in the work book. - Prepare: Unit 3. Wild life. Lesson 8. CLIL - Geogrpahy
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓