Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 2. My home. Lesson 6. Skills 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:44' 13-10-2021
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 2. MY HOUSE. LESSON 6. SKILLS 2
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 2. MY HOUSE
  LESSON 6. SKILLS 2
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Rivise the words related the topic - Listening about someone's house - Writing an email to a friend describing a house - Do the tasks in the student book.
  2. Content
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text.
  Listen to Mai talking about her house. Tick (v) T (True) or F (False).
  Answer the questions.
  Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3.
  Listening
  Writing
  Ảnh
  Skills 2
  Listening
  Ảnh
  Ảnh
  Listening
  Ảnh
  Activity 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text.
  1. Look at the pictures. Name each of them
  1. Look at the pictures. Name each of them
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  bookshelf
  sofa
  desk
  clock
  window
  2. Guess if they are mentioned in the listening text.
  2. Guess if they are mentioned in the listening text.
  Ảnh
  Ảnh
  3. Listen and check your guesses
  3. Listen and check your guesses
  Ảnh
  Bài kiểm tra tổng hợp
  true - false - true - true - true - false
  4. Audio script
  4. Audio script
  My name’s Mai. I live in a town house in Ha Noi. I live with my parents. There are six rooms in our house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it’s bright. It’s next to the kitchen. I have my own bedroom. It’s small but beautiful. There’s a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom.
  Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick () T (True) or F (False).
  1. Listen to Mai talking about her house
  1. Listen to Mai talking about her house
  Ảnh
  1. There are four people in Mai's family. 2. Mai's house has seven rooms. 3. The living room is next to the kitchen. 4. In her bedroom, there's a clock on the wall. 5. She often listens to music in her bedroom.
  2. Tick (✔) T (True) and tick (x) F (False).
  2. Tick (✔) T (True) and tick (x) F (False).
  Bài tập trắc nghiệm
  1. There are four people in Mai's family.
  2. Mai's house has seven rooms.
  3. The living room is next to the kitchen.
  4. In her bedroom, there's a clock on the wall.
  5. She often listens to music in her bedroom.
  3. Audio script
  3. Audio script
  My name's Mai. I live in a town house in Ha Noi. I live with my parents. There are six rooms in our house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and two bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom.
  Skills 2
  Writing
  Ảnh
  Ảnh
  Writing
  Ảnh
  Activity 3. Answer the questions.
  1. Read and think
  Ảnh
  1. Read and think
  1. Where do you live? 2. How many rooms are there in your house? What are they? 3. Which room do you like the best in your house? Why?
  2. Answer the questions.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Where do you live? => ||I live in Ha Noi.|| 2. How many rooms are there in your house? What are they? => ||There are 6 rooms in my house: a living room, a kitchen,|| ||two bathrooms and two bedrooms.|| 3. Which room do you like the best in your house? Why? => ||I like my bedroom best because it’s beautiful and bright.||
  2. Answer the questions.
  Activity 4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3.
  1. OUTLINE
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hi Mira, 1. Opening: giving thanks + purpose of writing Thanks for your email. Now I’ll tell you about my house. 2. Body: - Place of living - Number of rooms + names of rooms - Your favourite room + reasons 3. Closing: What about you? Where do you live? Tell me in your next email. All the best,
  2. USEFUL LANGUAGE
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  There is / There are … Next to / between / under / on / in / behind /… I live in … My favourite room is …
  3. Write an email
  Ảnh
  3. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answers to the questions in 3.
  To: mira@webmail.com
  Subject: My house
  Hi Mira, Thanks for you email. Now I’ll tell you about my house. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ What about you? Where do you live? Tell me in your next email. All the best,
  4. Sample writing
  Ảnh
  4. Sample writing
  Hi Mira, Thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live? Tell me in your next email. Best wishes, Mi
  To: mira@webmail.com
  Subject: My house
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  - Listen again to the talk. - Write a email to tell your house - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 2. My house. Lesson 7. Looking Back - Project
  Hình vẽ
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓