Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 2. My home. Lesson 5. Skills 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:43' 13-10-2021
  Dung lượng: 49.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 2. MY HOUSE. LESSON 5. SKILLS 1
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 2. MY HOUSE
  LESSON 5. SKILLS 1
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Reading about rooms and furniture in the house. - Practise describing houses, rooms, and furniture - Do the tasks in the student book.
  2. Content
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Look at the text. Answer the questions.
  Read the text again and answer the questions.
  Circle the things in the Tiger Room.
  Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.
  Reading
  Speaking
  Ảnh
  Ảnh
  Show your plan to your partner and describe it.
  Skills 1
  1. Reading
  Ảnh
  Ảnh
  Reading
  Ảnh
  Ảnh
  2. Reading skill: Predicting
  Ảnh
  Reading skill: Predicting
  - Predicting makes reading easy. - Before reading, look at the pictures, design and title. - Decide what the text is about. - Think about what you know about the topic.
  Activity 1. Look at the text. Answer the questions.
  1. Look and read the text
  1. Look and read the text
  Ảnh
  To: phong@webmail.com; mi@webmail.com
  Subject: A room at the Crazy House Hotel
  Hi Phong and Mi, How are you? I’m in Da Lat with my parents. We’re staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really is crazy. There are ten rooms in the hotel. There’s a Kangaroo Room, an Eagle Room, and even an Ant Room. I’m staying in the Tiger Room. It’s called the Tiger Room because there’s a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is under the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed. There’s a lamp, a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit Da Lat. It’s great. See you soon! Nick
  2. Picture: Crazy house in Da Lat
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Crazy house in Da Lat
  3. Answer the questions.
  3. Answer the questions.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Is it an email or a letter? => ||It's an email.|| 2. What is the text about? => ||The text is about Nick's room at the Crazy House Hotel.||
  Ảnh
  Ảnh
  4. Translate the email
  4. Translate the email
  Ảnh
  Tới: phong@webmail.com; mi@webmail.com
  Chủ đề: Một căn phòng ở khách sạn Ngôi nhà kì lạ
  Chào Phong và Mi, Các cậu có khỏe không? Tớ đang ở Đà Lạt cùng với bố mẹ. Nhà tớ ở khách sạn Ngôi nhà kì lạ. Ôi, thật sự rất là thích thú. Có mười phòng trong khách sạn ấy. Có phòng chuột túi, phòng đại bàng và thậm chí có cả phòng kiến. Tớ ở phòng hổ. Nó được gọi là phòng hổ vì có một bức tranh con hổ lớn treo trên tường. Con hổ thì nằm giữa cửa phòng tắm và cửa sổ. Cái giường thì bên cạnh cửa sổ nhưng cái cửa sổ thì có hình thù rất lạ. Tớ đặt cái cặp xuống dưới giường. Có một cái đèn, một tủ quần áo và một cái bàn. Các cậu nên ở đây khi đến Đà Lạt chơi. Nó rất tuyệt vời. Gặp các cậu sớm nhé! Nick
  5. Video: Exploring the Crazy House
  5. Video: Exploring the Crazy House
  Activity 2. Read the text again and answer the questions.
  1. Read the text again
  1. Read the text again
  Ảnh
  2. Answer the questions
  2. Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who is Nick in Da Lat with? => ||He's in Da Lat with his parents.|| 2. How many rooms are there in the hotel? => ||There are ten rooms.|| 3. Why is the room called the Tiger Room? => ||Because there's a big tiger on the wall.|| 4. Where is Nick's bag? => ||It's under the bed.||
  Activity 3. Circle the things in the Tiger Room.
  1. Look and say the words
  1. Look and say the words
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  2. Circle the things in the Tiger Room.
  2. Circle the things in the Tiger Room.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Skills 2
  Speaking
  Ảnh
  Ảnh
  Speaking
  Ảnh
  Activity 4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.
  1. Create a new room for the hotel.
  1. Create a new room for the hotel.
  There is a bed, a wardrobe, a lamp, a desk, a bookshelf and a picture, a bathroom in the room. And there is an en-suite bathroom, and with many high internet access.
  Ảnh
  2. Draw a plan for the room
  2. Draw a plan for the room
  Ảnh
  Ảnh
  Activity 5. Show your plan to your partner and describe it.
  Show your plan to your partner and describe it
  5. Show your plan to your partner and describe it
  Ảnh
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  - Read again the text. - Practise describing houses, rooms, and furniture - Do exercise on the workbook - Prepare: Unit 2. My house. Lesson 6. Skills 2
  Hình vẽ
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓