Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:41' 02-08-2019
  Dung lượng: 7.3 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? LESSON 2 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
  LESSON 2 (1-6)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Comparing places. - Ask and answer questions to compare places (adjectives with three syllables), using Which one is more ..., ... or ...? I think ... - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài kiểm tra tổng hợp
  ____ one is bigger, London or Manchester? - What - false - Which - true - How - false - Why - false - false - false
  I think London is ____ than Manchester. - big - false - biger - false - more big - false - bigger - true - false - false
  Life in London is ____ than life in Manchester. - busyer - false - busier - true - more busier - false - busy - false - false - false
  Which ____ is larger, London or Da Nang? I think London is. - city - false - the - false - a - false - one - true - false - false
  Choose the correct option to complete the sentence.
  VOCABULARY
  New words
  New words
  peaceful:
  Ảnh
  yên bình
  modern:
  Ảnh
  hiện đại
  expensive:
  Ảnh
  đắt
  cheap:
  Ảnh
  rẻ
  wonderful:
  Ảnh
  tuyệt vời
  exciting:
  Ảnh
  hào hứng
  Checking vocabulary
  Bài kiểm tra tổng hợp
  cheap - expensive - exciting - peaceful - modern - wonderful
  ACTIVITIES
  1. Look, listen anh repeat.
  1. Look, listen anh repeat.
  Ảnh
  Look at the pictures and answer the questions
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who are they? ||They are Linda and Mai.|| 2. Where are they? ||Linda and Mai are at school. || 3. What are they doing? ||- IIn Picture a, Linda wants to know what Mai’s going to do on her || ||summer holiday and Mai says that she’s going to stay with her|| ||grandparents. || ||- In Picture b, Linda wants to know where in Viet Nam Mai’s ||grandparents live and Mai says that they live in Ha Long City. || ||- In Picture c, Linda asks Mai to tell her about the place. || ||- IIn Picture d, Linda asks Which one is more beautiful, Ha Long City ||or Nha Trang? and Mai says I think Ha Long City is.||
  Hình vẽ
  Repeat the dialogues
  Linda:
  What are you going to do on your summer holiday?
  Mai:
  I'm going to stay with my grandparents.
  Linda:
  Where in Viet Nam do they live?
  Mai:
  In Ha Long City.
  Linda:
  What's it like?
  Mai:
  It's very beautiful.
  Linda:
  Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?
  Mai:
  I think Ha Long City is.
  Hình vẽ
  Translate
  Linda:
  Bạn sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè của mình?
  Mai:
  Mình sẽ ở với ông bà mình.
  Linda:
  Họ sống ở đâu trên Việt Nam?
  Mai:
  Ở Thành phố Hạ Long.
  Linda:
  Nó thế nào?
  Mai:
  Nó rất đẹp.
  Linda:
  Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang?
  Mai:
  Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long.
  2. Point and say.
  Ảnh
  2. Point and say
  Ảnh
  Which one is more _______, _________ or __________?
  Ảnh
  I think ____________.
  Structure
  * Cách hỏi và trả lời khi so sánh hai địa điểm:
  Which one is + more + (Adj), (place) or (place)? I think + (place) + is. I don't know. It may be + (place). (Place) + is + more + (Adj) + than + (place).
  * Example:
  Which one is more beautiful, Sydney or London?
  => I think Sydney is.
  Hình vẽ
  Which one is more exciting, life in Ha Noi or life in Ho Chi Minh City?
  => I don't know. It may be life in Ho Chi Minh City.
  REMEMBER
  Ảnh
  So sánh hơn với tính từ/trạng từ dài
  Những tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài.
  Một số tính từ/trạng từ ngắn các em cần nhớ:
  Beautiful, Intelligent, Expensive
  Cách thành lập tính từ so sánh hơn:
  Để thành lập tính từ so sánh hơn, ta thêm "more" vào trước tính từ.
  Ví dụ:
  beautiful => more beautiful exciting => more exciting expensive => more expensive
  Practise asking and answering questions to compare two cities/provinces
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Picture a
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is more beautiful, Ha Long City or Nha Trang?|| Student B: ||I think Ha Long City is.||
  - Picture b
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is more expensive, life in Da Nang or life in|| ||Ho Chi Minh City?|| Student B: ||I think Ho Chi Minh City is.||
  - Picture c
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is more exciting, life in the city or life in|| ||the countryside?|| Student B: ||I think life in the city is.||
  3. Let's talk.
  Practise further by asking and answering questions to compare two cities/provinces, using:
  Which one is _______, _______ or _______? I think _______. Which one is more _______, _______ or _______? I think _______.
  Ảnh
  3. Let's talk.
  Example
  1. A: Which one is bigger, Ha Noi or Thanh Hoa?
  B: I think Ha Noi is.
  A: Which one is more beautiful, Ha Long Bay or Sam Son Beach?
  B: I think Sam Son Beach is.
  Example
  2. A: Which one is more beautiful, Sydney or London?
  B: Sydney is more beautiful than London.
  A: Which one is more exciting, life in Ha Noi or life in Can Tho?
  B: Life in Ha Noi is more exciting than life in Can Tho.
  4. Listen and circle a, b or c.
  Ảnh
  4. Listen and circle a, b or c.
  a. interesting b. exciting c. peaceful
  a. beautiful b. wonderful c. exciting
  a. beautiful b. exciting c. expensive
  a. peaceful b. beautiful c. exciting
  1. Da Lat is more _______________ than London.
  2. Ha Long City is more _______________ than Sydney.
  3. New York City is more _______________ than Da Lat.
  4. London is more _______________ than Da Lat.
  Listen and circle a, b or c to complete the sentences.
  Ảnh
  a. interesting b. exciting c. peaceful
  a. beautiful b. wonderful c. exciting
  a. beautiful b. exciting c. expensive
  a. peaceful b. beautiful c. exciting
  1. Da Lat is more _______________ than London.
  2. Ha Long City is more _______________ than Sydney.
  3. New York City is more _______________ than Da Lat.
  4. London is more _______________ than Da Lat.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 1, 2
  1. Linda: Where do your grandparents live, Nam? Nam: They live in Da Lat. Linda: What's it like? Nam: It's nice and peaceful. Linda: Which one is more peaceful, Da Lat or London? Nam: I think Da Lat is. 2. Tony: Do your grandparents live in Ha Noi? Phong: No, they don't. Tony: Where do they live? Phong: They live in Ha Long City. Tony: Which one is more beautiful, Ha Long City or Sydney? Phong: I think Ha Long City is.
  Hình vẽ
  Audio script 3, 4
  3. Akiko: Where do your grandparent live, Quan? Quan: They live in Da Lat. Akiko: Oh, it's very far from here. Quan: Yes, it is. Akiko: Which one is more exciting, New York City or Da Lat? Quan: I think New York City is. 4. Tony: Do your grandparents live in Da Lat, Mai? Mai: Yes, they do. Tony: Which one is more exciting, Da Lat or London? Mai: I think London is.
  Hình vẽ
  5. Read and complete.
  Ảnh
  5. Read and complete.
  city than come bigger beautiful
  Nam:
  Where do you (1) _______ from, Tony?
  Tony:
  Sydney, Australia.
  Nam:
  Oh, it’s a very big (2) _______, right?
  Tony:
  Yes, it is.
  Nam:
  Which one is (3) _______, Sydney or Da Nang?
  Tony:
  I think Sydney is.
  Nam:
  And which one is more (4) ________?
  Tony:
  Well, they are both very nice. But I think Sydney is more beautiful (5) ______ Da Nang.
  Read and complete a dialogue
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Nam: Where do you (1) ||come|| from, Tony? Tony: Sydney, Australia. Nam: Oh, it’s a very big (2) ||city||, right? Tony: Yes, it is. Nam: Which one is (3) ||bigger||, Sydney or Da Nang? Tony: I think Sydney is. Nam: And which one is more (4) ||beautiful||? Tony: Well, they are both very nice. But I think Sydney is more beautiful (5) ||than|| Da Nang.
  6. Let's play.
  6. Let's play.
  Ảnh
  Pass the secret!
  Games in Introduction.
  Games in Introduction
  Divide pupilsinto groups ofsix orseven. Ask them to line up in rows. Then whisper a sentence to the first pupil in each row. (E.g. I think London is more beautiful than New York City.) The first pupil then whispersthe sentence to the second one. The last pupil in the row says aloud the sentence that he/she heard. If he/she says the sentence correctly, the group will score one point. Set a time limit for the game. The group with the most points wins.
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and structure. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 20 - Lesson 3
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓