Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 15. What would you like to be in the future?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:35' 02-08-2019
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? LESSON 3 (1-7)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?
  LESSON 3 (1- 7)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Future plans. - Say questions and answers with the correct intonation - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài tập kéo thả chữ
  - What would you like to be when you ||grow up||? - I'd like to be a farmer. - ||Where|| would you like to work? - On the ||farm|| in a mountain. - ||Who|| would you like to work with? - With other ||farmers.||
  Hình vẽ
  VOCABULARY
  New words
  New words
  travel:
  Ảnh
  di chuyển/du lịch
  astronaut:
  Ảnh
  phi hành gia
  dream:
  Ảnh
  giấc mơ
  space:
  Ảnh
  không gian
  spaceship:
  Ảnh
  tàu vũ trụ
  planet:
  Ảnh
  hành tinh
  Checking vocabulary
  Bài kiểm tra tổng hợp
  travel - astronaut - dream - space - spaceship - planet
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  1. Listen and repeat.
  1. What would you like to be in the future?
  I’d like to be a nurse.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Why would you like to be a nurse?
  Because I’d like to look after patients.
  Ảnh
  Ảnh
  Practise saying questions and answers with the correct intonation.
  1. What would you like to be in the future?
  I’d like to be a nurse.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Why would you like to be a nurse?
  Because I’d like to look after patients.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Repeat the questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  1. What would you like to be in the future?
  I’d like to be a nurse.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Why would you like to be a nurse?
  Because I’d like to look after patients.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.
  2. Listen and mark the sentence intonation ( ) Then say the sentences aloud.
  1. A: What would he like to be in the future?
  B: He’d like to be a teacher.
  Ảnh
  Ảnh
  2. A: Where would he like to work?
  B: He’d like to work in a school.
  Ảnh
  Ảnh
  3. A: Why would he like to be a teacher?
  Ảnh
  B: Because he’d like to teach young children.
  Ảnh
  Ảnh
  Mark the intonation with arrows.
  Hình vẽ
  1. A: What would he like to be in the future?
  B: He’d like to be a teacher.
  Ảnh
  Ảnh
  2. A: Where would he like to work?
  B: He’d like to work in a school.
  Ảnh
  Ảnh
  3. A: Why would he like to be a teacher?
  Ảnh
  B: Because he’d like to teach young children.
  Ảnh
  Say the sentences aloud
  1. A: What would he like to be in the future?
  B: He’d like to be a teacher.
  Ảnh
  Ảnh
  2. A: Where would he like to work?
  B: He’d like to work in a school.
  Ảnh
  Ảnh
  3. A: Why would he like to be a teacher?
  Ảnh
  B: Because he’d like to teach young children.
  Ảnh
  Hình vẽ
  3. Let’s chant.
  Ảnh
  3. Let's chant.
  Ảnh
  What would you like to be? I’d like to be a nurse. What would you like to do? I’d like to look after children. Where would you like to work? I’d like to work in the mountains. I’d like to be a nurse. I’d like to look after children. I’d like to work in the mountains
  What would you like to be in the future?
  Say the chant
  What would you like to be in the future?
  What would you like to be? I’d like to be a nurse. What would you like to do? I’d like to look after children. Where would you like to work? I’d like to work in the mountains. I’d like to be a nurse. I’d like to look after children. I’d like to work in the mountains
  Translate
  Bạn muốn trở thành gì trong tương lai
  Bạn muốn trở thành gì? Tôi muốn trở thành y tá. Bạn muốn làm gì? Tôi muốn chăm sóc những đứa trẻ Bạn muốn làm việc ở đâu? Tôi muốn làm việc ở miền núi. Tôi muốn trở thành y tá. Tôi muốn chăm sóc những đứa trẻ
  4. Read and tick True (T) or False (F).
  Ảnh
  4. Read and tick True (T) or False (F).
  1. David would like to be an astronaut. 2. He would like to work with other people. 3. He would like to travel around the world. 4. He would like to walk in space. 5. He would like to visit other planets.
  Tick True (T) or False (F).
  Bài tập trắc nghiệm
  1. David would like to be an astronaut.
  2. He would like to work with other people.
  3. He would like to travel around the world.
  4. He would like to walk in space.
  5. He would like to visit other planets.
  Hình vẽ
  Translate
  Ảnh
  Con Cáo và con Quạ
  Tên tôi là David. Tôi muốn trở thành phi hành gia trong tương lai. Tôi muốn bay vào không gian và làm việc với nhiều người khác trong con tàu vũ trụ. Đó là công việc quan trọng và rất thú vị. Tôi muốn đi ra khỏi tàu vũ trụ và đi bộ trong không gian. Tôi cũng muốn viếng thăm những hành tinh khác. Tôi học tập chăm chỉ ở trường. Tôi hi vọng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.
  5. Write about what you would like to be and do in the future.
  5. Write about what you would like to be and do in the future.
  My name is _________________________________________. I’m studying at ______________________________________. I’d like to be ______________________________ in the future. I’d like to ____________________________________________. In my free time, I’d like_________________________________.
  Ảnh
  Write about what they would like to be and do in the future.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  My name is ||Trang||. I'm studing at ||Ngoc Hoi Primary School||. I'd like to be ||a teacher|| in the future. I'd like to ||teach young children||. In my free time, I'd like ||reading books||.
  6. Project
  6. Project
  Make a poster about what you would like to be in the future and tell the class about it.
  Ảnh
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Ảnh
  ask and answer questions about future plans.
  listen to and understand texts about future plans.
  read and understand texts about future plans.
  write about my dream job.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Review 3
  Ảnh
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓