Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 4

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:23' 12-07-2019
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 4 (1 - 5)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  REVIEW 4 (1 - 5)
  WARM-UP
  Objective
  Ảnh
  * At the end of this review Unit, students will be able to: - Revise the topics, language competences, sentence patterns, vocabulary and phonics they have learnt from Units 16 - 20 - Do the tasks to consolidate the language knowledge - Improve all skills they have learnt in the focused units.
  Objective
  Review
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and tick
  1. Listen and tick
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Listen to the dialogues and tick the correct pictures.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  *Audio script 1
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Tom:
  Where are you going, Mai?
  Mai:
  To the supermarket.
  Tom:
  What do you want to buy?
  Mai:
  My mum wants some fish for dinner. Do you want to come with me?
  Tom:
  Yes. Let's go.
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  *Audio script 2
  Ảnh
  Phong:
  Excuse me? Can I have a look at the orange T-shirt, please?
  Sales assistant:
  Here you are.
  Phong:
  How much is it?
  Sales assistant:
  It's 70.000 dong.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  *Audio script 3
  A:
  What's your phone number?
  B:
  It's 0438 531 605.
  A:
  Can you say it again?
  B:
  0438 531 605.
  A:
  Thank you.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  *Audio script 4
  Ảnh
  (Animal noises)
  Mum:
  OK, Peter, what animal do you want to see first?
  Peter:
  I want to see zebras.
  Mum:
  Why do you like zebras, Peter?
  Peter:
  Because they're beautiful.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  *Audio script 5
  Nam:
  Summer holidays start next week!
  Linda:
  Yes, I love summer holidays. It's a great time.
  Nam:
  Where are you going this summer, Linda?
  Linda:
  I'm going to Nha Trang.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  2. Read and circle.
  2. Read and circle.
  Hi. My name is Nam. My classmates and I are going to have a holiday in Vung Tau next week. In the morning, we are going to swim in the sea and build sandcastles. In the afternoon, we are going to play football on the beach. We are going to have delicious seafood in the evening. We are going to have a lot of fun there!
  Ảnh
  - Read the text and choose the correct words to complete the sentences
  1. Nam and his classmates are going to have a holiday in ______. a. Vung Tau b. Sam Son c. Nha Trang 2. In the morning, they are going to ______. a. swim in the sea b. build sandcastles c. swim in the sea and build sandcastles 3. In the afternoon, they are going to play ______ on the beach. a. football b. badminton c. volleyball 4. They are going to have ______ seafood in the evening. a. fresh b. enormous c. delicious
  Read the text and choose the correct words to complete the sentences
  - Choose the correct words to complete the sentences
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Choose the correct words to complete the sentences
  Nam and his classmates are going to have a holiday in ______. - a. Vung Tau - true - b. Sam Son - false - c. Nha Trang - false - false - false - false
  In the morning, they are going to ______. - a. swim in the sea - false - b. build sandcastles - false - c. swim in the sea and build sandcastles - true - false - false - false
  In the afternoon, they are going to play ______ on the beach. - a. football - true - b. badminton - false - c. volleyball - false - false - false - false
  They are going to have ______ seafood in the evening. - a. fresh - false - b. enormous - false - c. delicious - true - false - false - false
  *Translate
  *Translate
  Xin chào. Tên tôi là Nam. Bạn học của tôi và tôi sẽ có kì nghỉ ở Vũng Tàu vào tuần tới. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi bơi ở bờ biển và xây lâu đài cát. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ chơi bóng đá trên bãi biển. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon vào buổi tối. Chúng tôi sẻ có nhiều trò vui ở đây!
  3. Read and match.
  Hình vẽ
  3. Read and match.
  Hình vẽ
  1. Why do you want to go to the bookshop?
  2. How much are the jeans?
  3. What’s your phone number?
  4. What animal do you want to see?
  5. What are you going to do?
  a. It’s 0912 529 638.
  b. I want to see lions.
  c. I’m going to play football.
  d. Because I want to buy some books.
  e. They’re 96,000 dong.
  - Match the questions with the answers by drawing a line between them.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  3. Read and match.
  Match the questions with the answers by drawing a line between them. - 1. Why do you want to go to the bookshop? - a. It’s 0912 529 638. - false - 2. How much are the jeans? - b. I want to see lions. - false - 3. What’s your phone number? - c. I’m going to play football. - false - 4. What animal do you want to see? - d. Because I want to buy some books. - false - 5. What are you going to do? - e. They’re 96,000 dong. - false - false
  - Read the answers and questions
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Why do you want to go to the bookshop? - Because I want to buy some books. 2. How much are the jeans? - They’re 96,000 dong. 3. What’s your phone number? - It’s 0912 529 638. 4. What animal do you want to see? - I want to see lions. 5. What are you going to do? - I’m going to play football.
  *Translate
  *Translate
  1. Tại sao bạn muốn đến hiệu sách? - Bởi vì tối muốn mua vài quyển sách. 2. Những chiếc quần jean giá bao nhiêu? - 96.000 ngàn đồng 3. Số điện thoại của bạn là gì? - Là 0912 529 638. 4. Con vật nào mà bạn muốn nhìn thấy? - Tôi muốn xem sư tử. 5. Bạn đang làm gì vậy? - Tôi đang đá bóng.
  4. Write the answers.
  4. Look and write.
  Ảnh
  1. A: How much is the T-shirt?
  Ảnh
  2. A: How much are the trousers?
  Ảnh
  3. A: What is your phone number?
  Ảnh
  4. A: What are they going to do next Sunday?
  B: ____________________.
  B: ____________________.
  B: ____________________.
  B: _______________________.
  - Write the answers to the questions, using the picture cues
  Bài tập kéo thả chữ
  1. A: How much is the T-shirt? B: ||It's forty-five thousand dong.|| 2. A: How much are the trousers? B: ||They are ninety-one thousand dong.|| 3. A: What is your phone number? B: ||It is 0912 559 786.|| 4. A: What are they going to do next Sunday? B: ||They are going to play football on the beach.||
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  *Translate
  *Translate
  1. A: Áo phông giá bao nhiêu? B: 45.000 đồng. 2. A: Mấy cái quần giá bao nhiêu? B: 90.000 đồng. 3. A: Số điện thoại của bạn là gì? B: Là 0912 559 786. 4. A: Họ định làm gì vào Chủ nhật tới? B: Họ sẽ chơi đá bóng ở bãi biển.
  5. Look and write.
  5. Look and write.
  At weekends, Mai goes for a walk with her (1) _______ in the mountains. They want to relax and enjoy the scenery. The girls like playing (2) _______. The boys enjoy (3) _______ in the stream. Mai has a new mobile phone and she likes (4) _______ photos. The children love having (5) _______ together.
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Look at the pictures and complete the text.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  At weekends, Mai goes for a walk with her (1) ||friends|| in the mountains. They want to relax and enjoy the scenery. The girls like playing (2) ||badminton||. The boys enjoy (3) ||swimming|| in the stream. Mai has a new mobile phone and she likes (4) ||taking|| photos. The children love having (5) ||lunch|| together.
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  *Translate
  *Translate
  Vào những ngày cuối tuần, Mai đi bộ với bạn cô ấy ở trên núi. Họ muốn nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh đẹp. Những cô gái thích chơi cầu lông. Những cậu con trai thích bơi ở dòng suối. Mai có một chiếc điện thoại di động mới và cô ấy thích chụp hình. Những đứa trẻ thích ăn trưa cùng nhau.
  Ảnh
  THE END
  Homework
  - Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Short story - Cat and Mouse 4
  Ảnh
  The end
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓