Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 11. Tính từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:06' 07-08-2015
  Dung lượng: 429.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 22: TÍNH TỪ HOẠT ĐỘNG 1
  Thế nào là tính từ:
  Bài 1:
  Bài 1: Đọc truyện sau Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau. Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xám,da nhăn nheo, nhưng đi lại vẫn nhanh nhẹn…Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá. Thế mà chỉ ít lâu sau,Lu-i đã khiến thầy rất hài lòng. Cậu là học sinh chăm chỉ và giỏi nhất lớp. Theo Đức Hoài Cậu học sinh ở Ác-boa Bài 2:
  a.Tính tình, tư chất của cậu bé Lu-i: chăm chỉ, giỏi b. Màu sắc của sự vật : - Những chiếc cầu: - Mái tóc của thầy Rơ-nê: trắng phau xám c. Hình dáng, kích thước và các đặc điểm khác của sự vật: - Thị trấn: - Vườn nho: - Những ngôi nhà: - Dòng sông: - Da của thầy Rơ-nê: nhỏ con con nhỏ bé, cổ kính hiền hòa nhăn nheo Kết luận: Những từ chỉ tính tình, tư chất của cậu bé Lu-i hay chỉ màu sắc của sự vật hoặc hình dáng, kích thước và đặc điểm của sự vật gọi là tính từ. Bài 2: Tìm các từ trong truyện trên miêu tả Kết luận:
  Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào? - Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ đi lại. Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng đi như thế nào? - Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng đi hoạt bát, nhanh trong bước đi. Em bé ngủ say Kết luận: Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất của hoạt động trạng thái của người và vật cũng được gọi là tính từ. Bài 3:
  Nh÷ng tõ miªu t¶ ®Æc ®iÓm hoÆc tÝnh chÊt cña sù vËt lµ tÝnh tõ. Bµi 3: Trong côm tõ ®i l¹i vÉn nhanh nhÑn, tõ nhanh nhÑn bæ sung ý nghÜa cho tõ nµo ? Em bÐ ®ang ngñ say. Nh÷ng tõ miªu t¶ ®Æc ®iÓm hoÆc tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i còng lµ tÝnh tõ.

  Bµi 2: T×m c¸c tõ trong truyÖn trªn

  miªu t¶:

  a. TÝnh t×nh, t­ chÊt cña cËu bÐ Lu – i:

  ch¨m chØ, giái.

  Mµu s¾c cña sù vËt:

  Nh÷ng chiÕc cÇu: tr¾ng phau

  M¸i tãc cña thÇy R¬ - nª: x¸m

  c) H×nh d¸ng, kÝch th­íc vµ c¸c ®Æc ®iÓm

  kh¸c cña sù vËt:

  ThÞ trÊn: nhá

  Nh÷ng ng«i nhµ: nhá bÐ, cæ kÝnh

  V­ên nho: con con

  Dßng s«ng: hiÒn hoµ

  Da cña thÇy R¬ - nª: nh¨n nheo

  Ghi nhớ:

  Ghi nhớ: Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc

  tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,….

  HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
  Bài 1:
  a) Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ra mắt đồng bào. Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka ki cao cổ, đi dép cao su trắng. Ông cụ có dáng đi nhanh nhẹn. Lời nói của Cụ điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. Theo VÕ NGUYÊN GIÁP b) Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, phía trên dải đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném bốn năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh. Bùi Hiển 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau: Tính từ ở đoạn văn a:
  Các tính từ ở đoạn văn a là:
  A. Gầy gò, cao, sáng, rõ ràng, điềm đạm, thưa, cũ, cao, khúc chiết, trắng, nhanh nhẹn, đầm ấm.
  B. Gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trắng, rõ ràng, nhanh nhẹn.
  C. Gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, điềm đạm, khúc chiết.
  Tính từ ở đoạn văn b:
  Các tính từ ở đoạn văn b là:
  A. Trời quang, sạch bóng, điểm xuyết, hồng, dài thanh mảnh, xám.
  B. Quang, dài thanh mảnh, hồng to tướng, dài, xám, xanh, trắng, sạch bóng.
  C. Quang, xám, dài, sạch, trắng, hồng to tướng, men sứ.
  Bài 2:

  Bµi 2: H·y viÕt mét c©u cã dïng tÝnh tõ:

  b) Nãi vÒ mét sù vËt quen thuéc víi em (c©y cèi, con vËt, nhµ cöa, ®å vËt, s«ng nói, ...)

  C©y bµng xanh tèt qu¸ !

  Con mÌo cña bµ em rÊt tinh nghÞch.

  Nhµ em võa míi x©y xong võa to võa ®Ñp.

  C¸i bót cña em mµu xanh.

  Con s«ng quª em võa dµi võa réng.

  T¹i sao ®Ønh nói Ba V× cao thÕ ?

  CỦNG CỐ - DẶN DÒ
  Dặn dò:
  Về nhà xem lại các bài tập và học ghi nhớ. Xem trước các bài tập 1,2,3,4 bài Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực trang 118. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓