Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:57' 07-08-2015
  Dung lượng: 5.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 13 CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM I. NHẬN XÉT
  a. Tên người:
  H·y nhËn xÐt c¸ch viÕt nh÷ng tªn riªng sau ®©y: a) Tªn ng­êi: NguyÔn HuÖ, Hoµng V¨n Thô, NguyÔn ThÞ Minh Khai NguyÔn HuÖ Hoµng V¨n Thô NguyÔn ThÞ Minh Khai (Gåm 2 tiÕng) (Gåm 3 tiÕng) (Gåm 4 tiÕng) I. NHẬN XÉT * Khi viÕt tªn ng­êi cÇn viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã. Ví dụ:
  Ví dụ: Nguyễn Văn Minh Họ Tên đệm (tên lót) Tên Nguyễn Minh Họ Tên Nguyễn Thị Minh Thư Họ Tên đệm (tên lót) Tên Cách viết nào không đúng chính tả:
  *Trong 2 c¸ch viÕt sau, c¸ch viÕt nµo kh«ng ®óng chÝnh t¶? a) Hå ChÝ Minh b) Hå chÝ minh b. Tên địa lí:
  * H·y nhËn xÐt c¸ch viÕt nh÷ng tªn riªng sau ®©y: b) Tªn ®Þa lÝ: Tr­êng S¬n, Sãc Tr¨ng, Vµm Cá T©y Tr­êng S¬n Sãc Tr¨ng Vµm Cá T©y (Gåm 2 tiÕng) (Gåm 2 tiÕng) (Gåm 3 tiÕng) * NhËn xÐt: Khi viÕt tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam cÇn viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã. II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  II. GHI NHỚ Khi viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam cÇn viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã. III. LUYỆN TẬP
  Bài 1:
  III. LUYỆN TẬP Bài 1: Viết tên em và địa chỉ gia đình em VD: Nguyễn Quốc Toàn, số nhà 25, tổ 1, khu phố Bình Hòa 2, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tªn ng­êi ViÖt Nam Tªn ®Þa lÝ ViÖt Nam ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã. Nguyễn Quốc Toàn Bình Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Bài 2:
  Bµi 2: ViÕt tªn mét sè x· (ph­êng, thÞ trÊn) ë huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè) cña em. Ví dụ: thị trấn Uyên Hưng xã Tân Vĩnh Hiệp Lược đồ minh họa:
  Bài 3:
  Bµi 3: ViÕt tªn vµ t×m trªn b¶n ®å: a) C¸c quËn, huyÖn, thÞ x· ë tØnh hoÆc thµnh phè cña em: b) C¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö ë tØnh hoÆc thµnh phè cña em. Lược đồ minh họa:
  a. Các quận huyện, thị xã:
  Bµi 3: ViÕt tªn vµ t×m trªn b¶n ®å: a) C¸c quËn, huyÖn, thÞ x· ë tØnh hoÆc thµnh phè cña em: Thành phố: thành phố Thủ Dầu Một Thị xã: thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An Huyện: huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Bến Cát, huyện Dầu Tiếng. Lược đồ minh họa:
  Chiến khu Đ Bia di tích hố bom B52 Bia di tích hố bom B52 Di tích lịch sử Long Hưng Cổ Tự Nhà tù Phú Lợi Chiến khu Đ Lược đồ minh họa:
  b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử:
  b) C¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö: Di tích lịch sử: chiến khu Đ (Tân Uyên), nhà tù Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một), bia di tích Mỹ ném bom B52 lần đầu tiên ở Việt Nam (Dâu Tiếng), khu di tích cách mạng đình An Sơn (TX Thuận An), Danh lam thắng cảnh: hồ Dầu Tiếng, hồ Bình An, cù lao rùa, vườn trái cây Lái Thiêu, sân goft Sông Bé, chùa Hội Khánh, di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phú Long (TX Thuận An), di tích miếu Mộc Tổ (TX Thuận An),.. Ảnh minh họa:
  Bia Căm Thù – nhà tù Phú Lợi Cù lao Thạnh Hội – Tân Uyên Bia hố bom B52 Chiến khu Đ – Tân Uyên Ảnh minh họa:
  Tháp núi Cậu _ Dầu Tiếng Lòng hồ Dầu Tiếng Chùa Hội Khánh – TP. Thủ Dầu Một Ghi nhớ:
  * Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam chúng ta viết như thế nào cho đúng? Cho ví dụ. Ghi nhớ: Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓