Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Study habits

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:15' 10-06-2015
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Coverpage:
  UNIT 5: STUDY HABITS Period 22: Speak - page 47, 48 I. WRAM-UP
  1. The subjects do you learn in grade 8:
  2. Match the subjects with their names.:
  2. Match the subjects with their names. I. WRAM-UP II. SPEAK - PAGE 47,48
  1. Introduce:
  II. SPEAK - PAGE 47,48 2. Ask each other about your studies:

  1.When do you do your homework? (after school; after dinner; late at night; etc) latex(rarr) ||I do my homework after dinner|| 2. Who helps you with your homework? (your parents; your brothers/ sisters; a friend; etc) latex(rarr) ||My parents help me with my homework.|| 3. How much time do you spend on these subjects: Math, Vietnamese, History, English, etc. (half an hour; two hours; less/more than an hour; etc.) latex(rarr) ||I spend half an hour on math.|| 4. Which subject do you need to improve? (Biology; Physic; Chemistry; Geography; etc.) latex(rarr) ||I need to improve my Chemistry|| 5. What do you do to improve your English? (do grammar exercises; read English stories; etc.) latex(rarr) ||I often do grammar exercises|| I. WRAM-UP 2. Ask each other about your studies 3. How to improve your English? :
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS
  1. Test exercise 1:
  My mother is very proud …….. me.
  A. about
  B. of
  C. to
  D. with
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS 1. Test exercise 1 2. Test exercise 2:
  I know you worked really ……… this semester.
  A. hardly
  B. good
  C. hard
  D. bad
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS 2. Test exercise 2 3. Test exercise 3:
  It’s excellent. You did very ……….
  A. good
  B. well
  C. bad
  D. badly
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS 3. Test exercise 3 4. Test exsercise 4:
  I’ll try my best ……….. my English pronunciation.
  A. improve
  B. improving
  C. to improve
  D. improved
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS 4. Test exsercise 4 5. Test exsercise 5:
  Language learners learn words in ………. Ways.
  A. same
  B. different
  C. easy
  D. difficult
  III. CHOOSE THE BEST ANSWERS 5. Test exsercise 5 IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Write about your study habits Practice: speaking Prepare: Period 23 - Study habits. Listen Redo the exercises. 2. The end:
  Thank you very much See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓