Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Study habits

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:13' 10-06-2015
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Coverpage:
  UNIT 5: STUDY HABITS Period 27. Study habits. Getting started Listen and Read I. GETTING STARTED
  1. Subjects at school:
  2. Work with a partner:
  Work with a partner II. VOCABULARY
  1. New words:
  1. New words II. VOCABULARY 2. Match the subjects with their names:
  II. VOCABULARY 2. Match the subjects with their names III. LISTEN AND READ
  1. Listen to the tape:
  III. LISTEN AND READ 1. Listen to the tape 2. Practice the dialogue :
  Mom: Tim? Tim? Are you home ? Tim: Yes, Mom. I’m in the living-room. What is it, Mom ? Mom: I went to your school today and Miss Jackson gave me your report card. Tim: Oh, is it a good report ? Mom: Don’t worry. It’s excellent. You did very well. Tim: May I see the report ? Mom: Sure. I’m proud of you, Tim. I know you worked really hard this semester. Tim: Thanks, Mom. Mom: But there’s one thing you need to improve. Tim: What’s that, Mom ? Mom: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. She asked me to give you this dictionary. Tim: Yes, I know. Some of those Spanish sounds are really hard. I’ll try my best to improve them. Mom: I believe you can do it, Tim. 3. The following statements are true(T) or false(F).:

  a) Tim was out when his mother called him
  b) Tim’s mother met his teacher at school.
  c) Tim’s report is poor
  d) Tim’s mother wants him to improve one thing.
  e) Tim needs to improve his Spanish grammar.
  f) Tim promised to try his best in learning Spanish
  * Correct the false sentences.:

  a) Tim was out when his mother called him. latex(rarr) ||Tim was in the living room when his mother called him|| c) Tim’s report is poor. latex(rarr) ||Tim’s report is excellent.|| e) Tim needs to improve his Spanish grammar. latex(rarr) ||Tim needs to improve his Spanish pronunciation|| 4. Ask and answer the questions:
  a) Who is Miss Jackson? latex(rarr) b) What did Miss Jackson give Tim’s mother? latex(rarr) c) How did Tim study this semester? latex(rarr) d) What did Miss Jackson say Tim should do? latex(rarr) e) What did Tim’s mother give him at the end of the conversation latex(rarr) *Suggested answers:

  a) Who is Miss Jackson? latex(rarr) ||Miss Jackson is Tim’s teacher|| b) What did Miss Jackson give Tim’s mother? latex(rarr) ||She gave Tim’s mother his report card|| c) How did Tim study this semester? latex(rarr) ||Tim studied very well this semester|| d) What did Miss Jackson say Tim should do? latex(rarr) ||Miss Jackson said Tim should work harder on his Spanish pronunciation|| e) What did Tim’s mother give him at the end of the conversation latex(rarr) ||She gave him a dictionary|| 5. Fill in each blank with a suitable word:

  1.Miss Jackson gave Tim’s mother his ||report card|| 2.Tim’s mother is proud of ||Tim|| 3. Tim’s report is ||excellent|| 4.Tim should work harder on his Spanish ||pronunciation|| 5. Miss Jackson asked me ||to give|| you this dictionary. 6. He’ll try ||his || best to improve his Spanish pronunciation 7. Tim’s Spanish pronunciation is not good so he needs ||to improve|| it. Item 19:
  IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn vocabulary and structures by heart. Do exercise 1 in exercise book Prepare the next lesson (unit 5 (cont): Speak) 2. The end:
  Thank you very much See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓