Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chương III. §12. Phép chia phân số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:43' 24-07-2015
  Dung lượng: 175.6 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ Nhắc lại kiến thức
  Học sinh 1: Trắc nghiệm ghép đôi
  Ghép các số cho ở cột bên phải phù hợp với giá trị của các phép tính ở cột bên trái
  latex(16/17 . (-17)/32) =
  latex(1/2 . 3/4 . (-8)/9) =
  latex(6/11 . (-1)/7 . 0 . 3/29) =
  latex(7/(-11) . (-11)/7) =
  latex((-5)/9 . 13/28 . 18/25. 28/13) =
  latex((5/14 - 11/28) . 28) =
  Học sinh 2: Tự luận
  Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất : a) A = latex(5/9 . 7/13 5/9 . 9/13 - 5/9 . 3/13) b) B= latex(8/3 . 2/5 . 3/8 . 10 . 19/92) c) C = latex(c . 3/4 c . 5/6 - c . 19/12) với latex(c = 2010/2011) Giải a) A = latex(5/9 . 7/13 5/9 . 9/13 - 5/9 . 3/13) = latex(5/9 . (7/13 9/13 -3/13) = 5/9 . 1 = 5/9) b) B= latex(8/3 . 2/5 . 3/8 . 10 . 19/92 = (8/3 . 3/8) . (2/5 . 10) . 19/92 = 1 . 4 . 19/92 = 19/23) c) C = latex(c . 3/4 c . 5/6 - c . 19/12 = c.(3/4 5/6 - 19/12) = c.((9 10 - 19)/12) = c . 0 = 0) Số nghịch đảo
  Đặt vấn đề:
  Điền các số thích hợp vào chỗ trống
  Khái niệm:
  latex(-8 . 1/(-8) = 1). Ta nói latex(1/-8) là số nghịch đảo của - 8 hay - 8 cũng là số nghịch đảo của latex(1/(-8)); hay hai số - 8 và latex(1/(-8)) là hai số nghịch đảo của nhau . Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Bài tập 1:
  Tìm các số nghịch đảo của các số cho ở cột bên trái
  Số nghịch đảo của latex(1/7) là
  Số nghịch đảo của - 5 là
  Số nghịch đảo của latex((-11)/10) là
  Số nghịch đảo của latex(a/b) với latex(a,b in Z , a !=0,b!=0) là
  Bài tập 2: Trắc nghiệm ghép đôi
  Ghép các biểu thức cho ở cột bên phải bằng với các biểu thức cho ở cột bên trái
  latex(2/7 : 3/4) =
  latex(5/16 : 15/(-8)) =
  latex(5/6 . (-7)/12) =
  latex(12 : 5/6) =
  Phép chia
  Quy tắc :
  Quy tắc Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số , ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia . Tổng quát : latex(a/b : c/d = a/b . d/c = (ad)/(bc) ; a : c/d = a . d/c = (a.d)/c) với latex(c != 0) Áp dụng : Tính a) latex(2/3 : 1/2) b) latex((-4)/5 : 3/4) c) latex(-2 : 4/7) d) latex((-3)/4 : 2) e) latex(a/b : c) với latex(c != 0) Giải a) latex(2/3 : 1/2 = 2/3 . 2/1 = 4/3) b) latex((-4)/5 : 3/4 = (-4)/5 . 4/3 = (-16)/15) c) latex(-2 : 4/7 = -2 . 7/4 = (-7)/2) d) latex((-3)/4 : 2 = (-3)/4 . 1/2 = (-3)/8) e) latex(a/b : c = a/b . 1/c = a/(b.c)) Nhận xét:
  Nhận xét: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên . latex(a/b : c = a/(bc)) với latex(c != 0) Vận dụng : Trắc nghiệm đúng sai
  Trong các cách làm phép chia phân số sau. Cách nào đúng, cách nào sai ?
  a) latex(-7 : 14/3 = - 7 . 3/14 = (-7 . 3)/14 = (-3)/2)
  b) latex((-3)/7 : 9 = (-3)/7 . 9/1 = (-27)/7)
  c) latex(0 : (-7)/11 = 0 . 11/(-7) = 0)
  d) latex(12/13 : 0 = 12/13 . 1/0 = 0)
  e) latex(9/5 : (-3)/5 = 9/5 . 5/(-3) = -3)
  g) latex(9/5 : (-3)/5 = (9 : (-3))/(5 : 5) = (-3)/1 = -3)
  Luyện tập
  Bài tập 1: Toán tìm x
  Tìm x biết : a) latex(4/5 . x = 4/7) b) latex(3/4 : x = 1/2) c) latex(2/9 - 7/8 . x = 1/3) Giải a) latex(4/5 . x = 4/7) latex(rArr x = 4/7 : 4/5 = 4/7 . 5/4 = 5/7 ) b) latex(3/4 : x = 1/2) latex(rArr) latex(x = 3/4 : 1/2 = 3/4 . 2/1 = 3/2) c) latex(2/9 - 7/8 . x = 1/3) latex(rArr) latex(7/8 . x = 2/9 - 1/3 = (2 - 3)/9 = (-1)/9) latex(x = 1/9 : 7/8 = 1/9 . 8/7 = 8/63) Hướng dẫn về nhà :
  - Học quy tắc về phép chia phân số - Nằm chắc kĩ năng thực hiện phép chia phân số - Làm các bài tập 85, 87, 88, 90 - trang 43 - SGK
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓