Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:47' 17-06-2015
  Dung lượng: 13.2 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 29 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trang bìa:
  GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 I. THÔNG TIN - SỰ KIỆN
  Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập:
  I. Thông tin, sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Phim: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập:
  I. Thông tin, sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa Thảo luận nhóm:
  1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ bao giờ, khi đó ai làm Chủ tịch nước? 2. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành quả của cuộc cách mạng nào? Do Đảng nào lãnh đạo? 3. Nước ta đổi tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Tại sao đổi tên như vậy? II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Khái niệm nhà nước:
  II. Nội dung bài học Nhà nước là một thể chế đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và quản lí xã hội nhằm thực hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 1. Khái niệm nhà nước: Sự ra đời của nhà nước:
  II. Nội dung bài học - Năm 1930: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nhân dân ta đã tiến hành cuộc cách mạng Tháng 8 thành công. - Ngày 2-9-1945: Tại quảng Trường Ba Đình,Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. - Năm 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ. - Năm 1975: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước. - Ngày 2-7-1976: Đổi tên nước thành nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 2. Sự ra đời của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Câu hỏi:
  Năm 1945 tên nước ta là gì? Ngày nay tên là gì? Tại sao nhà nước ta lại đổi tên như vậy? - Ngày 2/9/1945: Việt Nam dân chủ cộng hoà - Ngày 2/7/1976: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Nhà nước ta đổi tên thành cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vì lúc này đất nước ta đã được hoàn toàn giải phóng,tổ quốc thống nhất, cả nước bước vào thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi:
  Em h·y cho biÕt c¸c bøc ¶nh d­íi ®©y g¾n liÒn víi nh÷ng sù kiÖn lÞch sö nµo? Quan sát ảnh:
  Kết luận:
  - Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc tổng Khởi nghĩa tháng 8/1945 thắng lợi Điện Biên Phủ và cuối cùng là cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối. - Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Trách nhiệm của công dân:
  II. Nội dung bài học - Rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức. - Nỗ lực học tập tốt. - Đóng góp sức mình vào quá trình CNH - HĐH đất nước, làm cho đất nước ta có thể ‘‘Sánh vai với các cường quốc năm châu’’như Bác Hồ từng mong muốn. 3. Trách nhiệm của công dân học sinh Bản chất nhà nước:
  II. Nội dung bài học - Nhà nước của dân,do dân và vì dân. - Nhà nước ta do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. - Nhà nước ta được hình thành qua các cuộc đấu tranh của nhândân, nhân dân là người lập ra nhà nước để phục vụ lợi ích của mình. Nhà nước phong kiến: Phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị (Vua, quan...). Nhà nước tư sản: Chỉ phục vụ lợi ích của một giai cấp trong xã hội: giai cấp tư sản. 4. Bản chất của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Một số cơ quan nhà nước:
  ? H·y kÓ tªn mét sè c¬ quan nhµ n­íc cña nh©n d©n mµ em biÕt? Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước:
  SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Bộ máy nhà nước cấp tỉnh:
  SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Bộ máy nhà nước cấp huyện:
  SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Bộ máy nhà nước cấp xã:
  SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước:
  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước (I) (II) (III) (IV) Quốc hội Chính phủ Toà án nhân dân VKS ND tối cao HĐND UBND Toà án nhân dân VKS ND HĐND UBND Toà án nhân dân VKS ND HĐND UBND Chủ tịch nước:
  Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang Thủ tướng chính phủ:
  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch quốc hội:
  Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng III. CỦNG CỐ
  Bài tập 1:
  Tên quảng trường Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập?
  A, Quảng trường Đỏ
  B, Quảng trường 19/8
  C, Quảng trường Ba Đình
  D, Quảng trường nhà hát lớn
  Bài tập 2:
  Vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là ai?
  A, Chủ tịch Hồ Chí Minh
  B, Chủ tịch Tôn Đức Thắng
  C, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết
  D, Chủ tịch Trương Tấn Sang
  Dặn dò:
  DÆn dß - Häc bµi - T×m hiÓu chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. - Xem tr­íc bµi tËp s¸ch gi¸o khoa Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓