Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 5. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và luật công an nhân dân

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:50' 03-05-2019
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 5. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (Tiết 3)
  Trang bìa
  Trang bìa
  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 12
  BÀI 5: LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN
  Tiết 3: Luật Công an nhân dân Việt Nam
  Ảnh
  Ngày hội toàn dân bảo vệ AN
  Lịch sử
  Đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến và thực dân Pháp, lập nên nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ghi nhận những đóng góp to lớn ấy của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới, ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc
  Thảo luận nhóm
  Ảnh
  II. Luật Công an Nhân dân
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân
  Dựa vào kiến thức đã học và SGk em hãy nêu khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân viên chức; vị trí, chức năng của sĩ quan?
  Khái niệm
  Ảnh
  II. Luật Công an Nhân dân
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân
  a. Khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân viên chức
  Vị trí chức năng
  Ảnh
  b. Vị trí chức năng của sĩ quan
  - Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân. - Vị trí: Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Nhà nước.
  II. Luật Công an Nhân dân
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân
  Vị trí chức năng
  b. Vị trí chức năng của sĩ quan
  - Chức năng của công an nhân dân: + Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. + Thực hiện thống nhất quẩn lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. + Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
  II. Luật Công an Nhân dân
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân
  Nguyên tắc
  c. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân
  - Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự thống nhất quản lí của Chính phủ; sự chi huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. - Tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở. - Hoạt động tuân thủ hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào dân và chịu sự giám sát của dân và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của nhân dân.
  II. Luật Công an Nhân dân
  1. Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân
  2. Tổ chức của Công an nhân dân
  Câu hỏi
  Ảnh
  II. Luật Công an Nhân dân
  2. Tổ chức của Công an nhân dân
  a. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân
  Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm những cơ quan nào? Khi gặp vấn đề về AN em đến cơ quan nào trình báo?
  Hệ thống
  II. Luật Công an Nhân dân
  2. Tổ chức của Công an nhân dân
  a. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân
  Ảnh
  Chức năng nhiệm vụ
  II. Luật Công an Nhân dân
  2. Tổ chức của Công an nhân dân
  b. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Công an nhân dân
  - Bộ Công an do chính phủ quy định. - Các tổng cục, đơn vị CA do Bộ trưởng Bộ CA quy định.
  Ảnh
  Chỉ huy
  II. Luật Công an Nhân dân
  2. Tổ chức của Công an nhân dân
  c. Chỉ huy trong Công an nhân dân
  - Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất. - Chỉ huy công an cấp dưới chịu trách nhiệm trước chỉ huy công an cấp trên về tổ chức và hoạt động của đơn vị công an được giao phụ trách.
  Ảnh
  Bộ trưởng Bộ CA: Tô Lâm
  3. Tuyển chọn
  Tuyển chọn
  Ảnh
  II. Luật Công an Nhân dân
  3. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
  - Công dân đủ tiêu chuẩn về lai lịch chính trị gia đình, bản thân rõ ràng; bản thân có phẩm chất đạo đức tốt; có sức khoẻ, có trình độ học vấn và năng khiếu phù hợp với công tác công an; có nguyện vọng phục vụ trong lực lượng công an thì được tuyển chọn vào công an nhân dân. - Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học viên tôt nghiệp xuất sắc ở các học viện, nhà trường quân sự có đủ tiêu chuẩn để đào tạo bổ sung vào công an.
  4. Cấp bậc
  Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
  II. Luật Công an Nhân dân
  4. Cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và chức vụ cơ bản trong Công an nhân dân
  Ảnh
  a. Phân loại sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân
  Cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ
  II. Luật Công an Nhân dân
  4. Cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và chức vụ cơ bản trong Công an nhân dân
  b. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND
  Ảnh
  5. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi
  Nghĩa vụ - trách nhiệm
  II. Luật Công an Nhân dân
  5. 6. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND
  a. Nghĩa vụ - trách nhiệm
  Ảnh
  Quyền lợi
  II. Luật Công an Nhân dân
  5. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND
  b. Quyền lợi
  Ảnh
  Củng cố, dặn dò
  Câu hỏi 1
  Bài tập trắc nghiệm
  “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là ngày nào trong năm?
  30/4
  22/12
  19/12
  19/8
  Câu hỏi 2
  Bài tập trắc nghiệm
  Nội dung nào sau đây không có trong khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an?
  Chiến sĩ phục vụ có thời hạn
  Chiến sĩ nghiệp vụ
  Hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật
  Hạ sĩ quan nghiệp vụ
  Câu hỏi 3
  Bài tập trắc nghiệm
  ông an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong lĩnh vực nào của Nhà nước?
  Trong sự nghiệp quốc phòng, giữ gìn môi trường hòa bình
  Trong sự nghiệp bảo vệ nhân dân và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
  Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở từng địa phương
  Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
  Câu hỏi 4
  Bài tập trắc nghiệm
  Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân?
  Dựa vào dân và chịu sự chỉ huy của toàn dân
  Cấp dưới phục tùng cấp trên
  Dựa vào dân và chịu sự giám sát của nhân dân
  Hoạt động tuân thủ Hiến pháp và pháp luật
  Dặn dò
  Ảnh
  - Ôn tập bài cũ. - Chuẩn bị bài mới.
  Dặn dò
  Cảm ơn
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓