Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Lớp 10 > Hóa học 10 >


  Bài 1. Thành phần nguyên tử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Liên kết cộng hoá trị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Clo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Flo - Brom - lot (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Oxi - Ozon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Lưu huỳnh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Cân bằng hoá học (1 bài)
 • Thumbnail