Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning world. Lesson 7. Writing

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:14' 15-12-2021
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 4. LEARNING WORLD. LESSON 7. WRITING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 4. LEARNING WORLD
  LESSON 7. WRITING - An email about your school
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic LEARNING WORLD - Can write an informal email about my school. - Do the tasks in the student book.
  2. Lead-in: THINK!
  THINK! What do you know schools in other countries?
  Ảnh
  => Schools in other countries are definitely different from schools in Việt Nam in curriculum, textbooks, school subjects and school time.
  Writing
  1. Read the email. Then answer the questions
  1. Read the email. Then answer the questions
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Hi Ela, I'm happy that you can study here next month. Here's some information for you. Clonakilty Community College is a medium-sized school with about 500 students. It's in Clonakilty, Ireland. Classes are from 9 a.m. to 4 p.m. Some subjects are compulsory like maths and English. Others are optional. I like languages, so I study French. Here's a photo of my classmates. Send me a photo of yours. Write soon, Danny
  - Answer the questions
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  How many students are there in Danny's school? => ||There are about 500 students in Danny’s school.|| Is Danny's school very different from your school? => ||Yes, Danny’s school is very different from my school.||
  Answer the questions
  - Translate the email
  Translate the email
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Xin chào Ela, Mình rất vui vì bạn có thể học ở đây vào tháng tới. Đây là một số thông tin dành cho bạn. Cao đẳng Cộng đồng Clonakilty là một trường quy mô trung bình với khoảng 500 sinh viên. Nó ở Clonakilty, Ireland. Lớp học kéo dài từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Một số môn học bắt buộc như Toán và tiếng Anh. Những môn khác thì tùy chọn. Mình thích ngôn ngữ, vì vậy tôi học tiếng Pháp. Đây là một bức ảnh của các bạn cùng lớp của mình. Gửi cho mình một bức ảnh của bạn nhé. Viết cho mình sớm nhé, Danny
  2. Complete the Key Phrases with words in the email.
  Hình vẽ
  2. Complete the Key Phrases with words in the email.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. I’m ||happy|| that ||you can study here next month||. 2. It’s a small/ ||medium-sized||/ big school. 3. Some subjects are compulsory like ||maths and English||. 4. Others are ||optional||. 5. Here’s a ||photo|| of ||my classmates||. 6. Send me ||a photo of yours||.
  Giving information about your school
  Language Point: so
  3. Study the examples. Then match 1-4 with a-d and write sentences with so.
  3. Study the examples. Then match 1-4 with a-d and write sentences with so.
  Ảnh
  Example:
  I like languages, so I study French.
  Hình vẽ
  1. I'm learning some Spanish words 2. I've got two bikes 3. There's a history exam tomorrow 4. There aren't any classes this afternoon
  a. we can go and play football. b. I'm revising now. c. I need a dictionary. d. you can use one of them.
  - Match 1-4 with a-d
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Match 1-4 with a-d - 1. I'm learning some Spanish words - a. we can go and play football. - 2. I've got two bikes - b. I'm revising now. - 3. There's a history exam tomorrow - c. I need a dictionary. - 4. There aren't any classes this afternoon - d. you can use one of them.
  - Write sentences with "so".
  Write sentences with "so".
  1- c: I'm learning some Spanish words, so I need a dictionary. 2- d: I've got two bikes, so you can use one of them. 3- b: There's a history exam tomorrow, so I'm revising now. 4- a: There aren't any classes this afternoon, so we can go and play football.
  Ảnh
  USE IT!
  4. Follow the steps in the writing guide.
  4. Follow the steps in the writing guide.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  A. TASK
  A student from a different country is visiting your school in three weeks. Write an email and give him some information about your school.
  B. THINK AND PLAN
  1. Who is the visitor and when is the visit? 2. How big is your school? 3. Where is your school? 4. When are the lessons? What are the subjects? 5. What is in the photo you are emailing?
  - WRITING GUIDE
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  C. WRITE
  Hi/ Hey...
  Step 1: The reason you write
  I'm happy that...
  Step 2: The information you mention
  ... is a small / medium-sized / large school... Classes are ... Some subjects are .... Others ...
  Step 3: The information you need
  Here's ... Send me ... Write soon,
  D. CHECK
  • present simple • giving examples • so
  - Write an email and give him some information about your school.
  Hình vẽ
  Hey Hannah, I’m happy that you can study here in three weeks. Here’s some information for you. Đống Đa secondary school is a quite big school with over 1000 students. It’s on Nguyễn Du street, Đống Đa ward, Hà Nội. Classes are from 7:00 to 11:30. Some subjects are compulsory like Literature, Maths English, Physics, History, Geography, Biology. Others are optional. I like natural science, so I study Maths, Physics, Biology very hard. Here’s a photo of my school. Send me a photo of yours. Write soon, Mai
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all the new words and the structure. - Do the exercises in the work book. - Prepare: Unit 4. Learning world. Lesson 8. CLIL - Geogrpahy
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓