Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:18' 08-06-2015
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Trang bìa:
  UNIT 11: KEEP FIT,STAY HEALTHY Lesson 4: What was wrong wih you? (B2,3) I. VOCABULARY
  1. New words:
  I. VOCABULARY 1. New words 2. Match the words with their meaning:

  semester
  Total (n)
  Stomachache
  Due to
  Absence
  Account for
  II. PART B2 - TAKE A SURVEY
  1. Draw this table in your exercise book :
  2. Listen the dialogue:
  II. PART B2 - TAKE A SURVEY 2. Listen the dialogue Ha: Were you ever absent from school last semester ? Lan: Yes, I was. Ha: Were you sick ? Lan: Yes, I was. Ha: Did you have a cold ? Lan: Yes, I did. (No, I had a headache) 3. The combine the results for the whole class. Answer the question:
  II. PART B2 - TAKE A SURVEY 3. The combine the results for the whole class. Answer the question a) What was the most common illness ? ( Bệnh nào là bệnh thường gặp nhất ? ) b) What was the least common illness ? (Bệnh nào là bệnh ít gặp nhất ? ) 4. Days lost through sickness in class .... last semester :
  II. PART B2 - TAKE A SURVEY 4. Days lost through sickness in class .... last semester III. PART B3 - LISTEN
  1. Days lost through sickness in class 7A last semester:
  III. PART B3 - LISTEN 1. Days lost through sickness in class 7A last semester Flu Stomachache Toothache Cold Headache 2. Listen and check:
  III. PART B3 - LISTEN 2. Listen and check Flu Stomachache Toothache Cold Headache 3. Listen again and read the text:
  III. PART B3 - LISTEN 3. Listen again and read the text Last semester in class 7A, there was a total of 112 day’s absence due to sickness. The total breaks down as follows: Most absences – 43 – was due to flu. Then came stomach problems with 37. Minor injuries came next with 17. Colds accounted for 10 absences. Finally, headache caused 5 days’ absence. IV. PRACTICE
  1. Ask and answer these questions:

  a) How many days lost were there due to flu? latex(rarr) ||There were 43 days|| b) Were there a lots days lost due to headache? latex(rarr) ||No, there weren’t|| c) What was a total days lost of sickness in class 7A?. latex(rarr) ||The total days lost of sickness was 112.|| d) Was flu the most common illness? latex(rarr) ||Yes, it was|| 2. Complete the passage using given words:

  Three students were (1)||absence|| from school yesterday. They were (2)||sick||. Lan (3) ||had|| a toothache. Mai had the (4) ||flu|| and Tung had a(5) ||bad|| cold. 3. Practice the dialogue with a partner:
  Lan : What was wrong with you? Mai : I had a cold Lan : How many days were you absent? Mai: three days 4. To odd one out:

  A. ill
  B. sick
  C. fine
  D. unwell

  A. dentist
  B. doctor
  C. nurse
  D. teacher

  A. flu
  B. flat
  C. cold
  D. headache
  V. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn the new words by heart. Combine the results and answer the question: what was the most common illness? Do the exercise B1,2 in the work book Prepare next lesson: " Unit 11: Keep fit, stay healthy" ( Lesson 5- B4) 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓