Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:18' 08-06-2015
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Coverpage:
  UNIT 11: KEEP FIT,STAY HEALTHY Lesson 4: What was wrong wih you? (B1,2) I. VOCABULARY
  1. New words:
  1. New words I. VOCABULARY 2. Match the words with their meaning:
  II. PART B1 - LISTEN AND READ
  1. Look at picture and answer :
  Mr.Tan: What was the matter with Lan? Lan: I have a bad cold and a headache. 2. Listen the dialogue:
  Mr.Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come to school. Lan: I had a bad cold. I had a headache, too. Mr.Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now? Lan: I feel OK, but I’m a little tired. Mr.Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick note for you? Lan: No, she didn’t. But I have this note from the doctor. Mr.Tan: That’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK. Lan: Thank you. 3. The following statements are true(T) or false(F).:

  A. Lan came to school yesterday
  B. Lan should be in her class at recess.
  C. Lan had a virus.
  D. Lan’s mother wrote a sick note
  E. Lan has this note from the doctor
  F. Lan had a bad cold and a headache
  4. Ask and answer these questions:
  II. PART B1 - LISTEN AND READ 4. Ask and answer these questions a) Why didn’t Lan go to school yesterday? latex(rarr) b) What was wrong with her? latex(rarr) c) What does Mr Tan tell Lan to do? latex(rarr) d) What did the doctor say about Lan’ s problem? latex(rarr) e) Who wrote Lan’ s sick note? latex(rarr) * Suggested answer the questions :

  a) Why didn’t Lan go to school yesterday? latex(rarr) || Because she had a bad cold|| b) What was wrong with her? latex(rarr) ||She had a bad cold and a headache|| c) What does Mr Tan tell Lan to do? latex(rarr) ||He told Lan to stay inside at recess|| d) What did the doctor say about Lan’ s problem? latex(rarr) ||The doctor said that Lan had a virus.|| e) Who wrote Lan’ s sick note? latex(rarr) ||The doctor wrote Lan’s sick note|| III. PART B2 - TAKE A SURVEY
  1. Fill words in the tables:
  III. PART B2 - TAKE A SURVEY 1. Fill words in the tables What was the most common illness ? 2. Complete this dialogue :
  III. PART B2 - TAKE A SURVEY 2. Complete this dialogue

  Mr. Tien : Where were you yesterday . Khanh ? You _________ in class .

  Khanh : I _____ a bad sore throat .

  Mr. Tien : Oh, dear ! Were you ______ ? How do you fell now ?

  Khanh : I feel alright, ______ I’m a little tired.

  Mr. Tien : Oh, you’d better ___________ at recess. The weather’s

  awful today . Did your mother ______ the doctor ?

  Khanh : No, she didn’t. She ______ the prescription herself

  _________ she was a nurse .

  Mr. Tien : That will be fine . Oh, I see . You had a virus ______

  you will be OK .

  Khanh : ____________.

  * Suggested complete this dialogue :

  Mr. Tien : Where were you yesterday . Khanh ? You ||weren’t|| in class . Khanh : I ||had|| a bad sore throat . Mr. Tien : Oh, dear ! Were you ||sick||? How do you fell now ? Khanh : I feel alright, ||but|| I’m a little tired. Mr. Tien : Oh, you’d better ||stay inside|| at recess. The weather’s awful today . Did your mother ||call ||the doctor ? Khanh : No, she didn’t. She ||wrote|| the prescription herself ||because ||she was a nurse . Mr. Tien : That will be fine . Oh, I see . You had a virus ||I hope || you will be OK . Khanh : ||Thank you|| IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn by heart new words and structures. Make a dialogue using the words given (absent, wrong, headache, feel, better, should, go to bed ) . Prepare Unit 11 : B3 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓