Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:32' 16-07-2015
  Dung lượng: 16.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Coverpage:
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA LESSON 4: WRITING I. WRAM UP
  * What film is this?:
  What film is this? Titanic It won 11 Oscar awards:
  The song of the film is “My heart will go on”:
  It is about the sinking of a ship:
  The main characters are Jack and Rose:
  II. PRE-WRITING
  1. New words:
  1. New words II. PRE-WRITING Tragic (adj) [`trædʒik]: bi thảm Sink (v) [`siηk]: chìm Luxury (n) [`lʌk∫əri]: sự xa xỉ Liner [`lainə]= ship (n) : Tàu thủy Voyage (n) [`vɔiidʒ]: chuyến đi xa Disaster (n) [di`zɑ:stə]: Thảm họa Iceberg (n) [`aisbə:g]: Tảng băng trôi * Match the words with their meaning:

  tảng băng trôi
  thảm họa
  bi thảm
  tàu thủy
  chuyến đi xa
  sự xa hoa
  chìm
  2. Task 1: Read the description of the film Titanic and answer the questions below.:
  Of all the films I have seen, Titanic is the one I like best. Titanic is tragic love story film. It’s about the sinking of a luxury liner on its first voyage across the Atlantic Ocean . The film is made in America. IIt is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose Dewitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. He saves Rose Dewitt Bukater from killing herself, and the two fall in love, although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in disaster, including Jack Dawson Task 1: Read the description of the film Titanic and answer the questions below. * Read the passage and answer the questions:
  1. What is the name of the film? 2. What kind of film is Titanic? 3. What is it about? 4. Where is it made? 5. What is it based on? 6. Who is/ are the main character(s)? 7. What do you know about the character(s)? 8. Does the film have a happy or sad ending? * Suggested answer the questions :

  III. WHILE-WRITING
  1. An outline for a description of a film:
  III. WHILE-WRITING 1. An outline for a description of a film * Example: Summary of “TITANIC”:
  Title Titanic Type/ Kind Love story film Plot/ Content A tragic love story film and the sinking of a luxury ship in the Atlantic Ocean, causing more than1000 people to die Filming place America Based on True story of the Titanic disaster in 1912 Main characters Jack: a young and adventurer, died in the disaster and Rose: saved by Jack, the one she fell in love later 2. Task 2: Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions:
  III. WHILE-WRITING 2. Task 2: Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions * Let watch a short cartoon film: Tom and Jelly * Summary of “TOM AND JERRY”:
  Title Tom and Jerry Type/ Kind Cartoon film Plot/ Content Filming place Based on Main characters The conflicts between a cat and a mouse namely Tom and Jerry living under one roof America, by Walt Disney, Entertainment Corporation The contrary natural characteristics of cat and mouse. Tom: envious and fond of surpassing the others; have a superficial mind. Jerry: quick- minded; have cunning tricks. Despite their conflicts, there is still a good friendship between Tom and Jerry whenever they are in serious situations. * Write about a Tom and Jelly movie :
  * Write about a Tom and Jelly movie Of all the films I have seen, Tom and Jerry is the one I like best. “Tom and Jerry” is a cartoon film. It’s about the conflicts between a cat and a mouse namely Tom and Jerry living under one roof. The film is made by Walt Disney, Entertainment Corporation, America. It’s based on the contrary natural characteristics of cat and mouse. The main characters are Tom and Jerry. Tom is envious and fond of surpassing the others, but he has superficial mind, while Jerry is quick- minded and has cunning tricks. Despite their conflicts, there is still a good friendship between Tom and Jerry whenever they are in serious situations. The film gives me a good lesson about friendship. IV. POST-WRITING
  1. Look at the picture and answer the question:
  * Ask and answer the questions:
  1. What is the title of the film? 2. What is the kind of the film? 3. What is the content of the film? 4. What does this film base on? 5. What is about the ending of film? 6. What is your feeling after watching this film? * Ask and answer the questions * Suggested answer the questions :

  2. Write the description of Snow White and the seven Dwarfs:
  Write about of Snow White and the seven Dwarfs Of all the films I have seen, Snow White and the seven Dwarfs is the one I like best. Snow White and the seven dwarfs is a cartoon film. It is based on a Grimm fairy tale. It is made in America in 1937. The film is about a beautiful princess,Snow White, who makes friend with a group of Dwarfs. Her stepmother tries to kill her with a poisoned apple. She was saved by a handsome prince and they fall in love. It has a happy ending. I find it really interesting and meaningful. V. HOMEWORK
  1. Homework:
  HOMEWORK Rewrite the description of “ Tom and Jerry” Do exercise in the workbook Write about a film you have seen ( about 100 words) Prepare next lesson: Language Focus 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓