Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:29' 16-07-2015
  Dung lượng: 118.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Coverpage:
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA LESSON 1: READING I. BEFORE YOU READ
  1. Look at the picture and answer the question:
  What do you see in the pictures? Why do people come here? Have you ever been here? CINEMA 2. Answer the questions:
  - Do you often see films when you are free? - Do you want to see a film at the cinema or on TV? Why? - Can you name of some films you have seen? - Which kinds of film do you like most? 3. Some kinds of film :
  Some kinds of film * Detective film:
  The adventures of sherlock holmes * Action film:
  The Expendables 2 * Thrillers:
  The Confuring * Love story film:
  Titanic * War film:
  Lone surviver * comedy film:
  Mr.Bean * Science fiction film:
  The Matrix 4. New words:
  4. New words I. BEFORE YOU READ Sequence (n): trình tự, một chuỗi, một loạt Still picture (n): hình ảnh tĩnh Motion (v): chuyển động Movement (n) : sự chuyển động Existence (n): sự tồn tại Audience (n): khán giả Character (n): nhân vật Film maker (n): nhà làm phim Silent film (n): phim câm Spoken film (n): phim lồng tiếng * Match the words with their meaning:
  II. WHILE YOU READ
  * New structure:
  New structure It was not until 1915 that the cinema really became an industry. (the cinema really became an industry in 1915) 1. Listen and read the passage:
  The history of what we call cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scence and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910 s, audiences were able to enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only film were shown. The cinema changed completely at the end of the 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema. Listen and read the passage 2. Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column.:
  II. WHILE YOU READ 2. Task 1: Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. 1……………… film- making industry 2……………… series of related events or actions 3……………… a period of ten years 4……………… quickly and in a short time 5……………… part of a film 6……………… a person in a film * Suggested : Match the words with their given definitions.:
  1……………… film- making industry 2……………… series of related events or actions 3……………… a period of ten years 4……………… quickly and in a short time 5……………… part of a film 6……………… a person in a film * Suggested : Match the words with their given definitions. 3. Task 2: Work in pair. Answer the question:
  II. WHILE YOU READ 3. Task 2: Work in pair. Answer the question a) When did the history of cinema begin? b) What did scientists discover at that time? c) Did films in the early days have sound? d) When were audiences able to see long films? e) When was sound introduced? f) What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? * Suggested answer the questions :
  * Suggested answer the questions
  4. Task 3: Decide which of the options below is best title for the passage.:
  II. WHILE YOU READ 4. Task 3: Decide which of the options below is best title for the passage. A. The Story of a Film Maker B. A Brief History of Cinema C. The History of the Films Industry * Suggested: Choosing the best title:

  A. The story of a film maker
  B. A brief history of cinema
  C. The history of the film Industry
  * Suggested: Choosing the best title III. AFTER YOU READ
  1. Work in group . Talk about the passage, using the cues below:
  III. AFTER YOU READ 1. Work in group.Talk about the passage, using the cues below 19th century History of cinema began 1905 Films were about 5- 10 minutes long 1910s The first long films were made 1915 Films became even longer and better. Cinemas were first built 1920s Sound was introduced and the old silent films were replaced by the spoken ones 2. Choose the words from the lists and put them into right category to describe films nowadays and films in the early days:
  III. AFTER YOU READ 2. Choose the words from the lists and put them into right category to describe films nowadays and films in the early days Films nowadays Films years ago long……………….. ………natural………….. ………interesting……….. colourful........... ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………silent………………simple…. * Let watch a short film: silent comedy film:
  * Let watch a short film: silent comedy film * Let watch a short film: mythology film:
  * Let watch a short film: mythology film * Let watch a short film: action film:
  * Let watch a short film: action film * Let watch a short film: cartoon film:
  * Let watch a short film: cartoon film IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  HOMEWORK Learn new words by heart Do exercise in the workbook Write your own passage describing the brief history of cinema at home Prepare for your speaking activity. 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓