Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 09. Festivals Around the World. Lesson 6. Skills 2

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:10' 07-03-2016
  Dung lượng: 8.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Lesson 6. Skills 2 Unit 09. Festivals Around the World * INTRODUCE
  1. Objectives:
  Objectives * By the end of this lesson, students can: Listen to get specific information about a music festival. Write about the festival you attended Develop listening and writing skills. 2. Warm up:
  1. Look at the pictures below. What kind of festival do you think it is? Share your ideas with a partner. Suggestions: It is a music festival. Let`s see a video:
  AMSTERDAM MUSIC FESTIVAL 2015 I. LISTENING
  2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (V) T (true) or F (false). Correct the false sentences.:
  2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick ( ) T (true) or F (false). Correct the false sentences. 1. The Isle of Wight is the most well-known festival in the world. 2. About 60,000 people attended the festival last year. 3. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite. 4. Jon Bon Jovi is Nick`s favourite singer. 5. Jon Bon Jovi`s band perfromed for nearly three hours. T F Suggestions task 2:
  Tick ( ) T (true) or F (false). Correct the false sentences.
  1. The Isle of Wight is the most well-known festival in the world.
  2. About 60,000 people attended the festival last year.
  3. Nick and his family stayed at a hotel near the campsite.
  4. Jon Bon Jovi is Nick`s favourite singer.
  5. Jon Bon Jovi`s band perfromed for nearly three hours.
  3. Now listen and answer the questions.:
  3. Now listen and answer the questions. 1. When does the festival take place? 2. What are The Killers and the Stone Roses? 3. How did Jon Bon Jovi interest the audience? 4. Where did Nick and his family also go? 5. What did they do there? Suggestions task 3:
  Answer the questions:
  II. WRITING
  4. Think about a festival you attended. Make notes about it below.:
  4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. Name of festival _________ What was the festival? _________ Who celebrated it? ________ Where was it held? ________ How was it held? ________ When was it held? ________ Why was it held? ________ Indian Festival:
  Suggestions task 4:
  4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. Name of festival _________ What was the festival? _________ Who celebrated it? ________ Where was it held? ________ How was it held? ________ When was it held? ________ Why was it held? ________ The Milwaukee Native American Indian Festival craftsmen Milwaukee, USA produce the many traditional items on display three days in September every year watched skilled craftsmen Indian Festivals Tips to write an article describing a festival:
  Tips : When we write an article describing a festival, event or celebration we attended, we usually write four paragraphs. 1. In the introduction we include general information about the event such as its name, where and when it is held and what the celebration is for. 2. In the second paragraph we write about the preparations for the event. 3. In the third paragraph we describe the actual event itself. 4. In the conclusion, we write our impressions, reactions and recommendations. We usually use present tenses to write about something that happens every year or continues for some time and past tenses to describe our actual experiences at the event. We use adjectives to make our description more interesting. We can also use the passive when the activity is more important than the agent. 5. Write a paragraph about the festival you attended use the notes above.:
  5. Write a paragraph about the festival you attended use the notes above. Indian Festival The Milwaukee Native American Indian Festival is truly and amazing event. For three days in September every year, thousands gather in Milwaukee, USA, to celebrate Indian culture. Last year, I was lucky enough to attend the festival and experience it for myself. The preparations take months. Dance teams from all over the country practise to compete in the tribal Pow Wow dance contest. Indian craftsmen work to produce the many traditional items on display. Then, in the week before the festival, the stalls are put up and the food is prepared, so that everything will be ready for the big day. The celebrations began at 4pm and there was plenty to see and do. I visited a traditional Indian village, watched skilled craftsmen carve totem poles, and even learned how to do tribal Indian dancing. It was also a great opportunity to sample some traditional native dishes, like corn bread and buffalo burgers. The festival was fun, entertaining and educational. It was a wonderful way to learn about Native American culture and celebrate the end of summer. * THE END
  1. Homework:
  HOMEWORK Complete the writing tasks into your notebook at home. Do exercise workbook Prepare: Looking back project 2. Goodbye:
  Thanks for your attention Good bye. See you again!
  No_avatar
  bi loi khi su dung
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓