Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 02-07-2015
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 30: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Nhiệt lượng một vật thu vào nóng lên và khối lượng của vật
  Nhệt lượng của vật thu vao phụ thuộc vào:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? - Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc ba yếu tố . Khối lượng của vật. Độ tăng nhiệt độ của vật Chất cấu tạo nên vật Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu :
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật. - Dùng đèn cồn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau, 50g và 100g, đựng trong hai cốc thủy tinh giống nhau, để nước trong các cốc đều nóng thêm 20 độ C. Bảng 24.1:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật. Bảng 24.1 C1:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật. Trong thí nghiệm này, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng gọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ thuận với thời gian đun Giải - Trong thí nghiệm này, yếu tố độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau. - Yếu tố khối lượng khác nhau. - Để tìm hiểu quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng C1_tiếp:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật. Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Giải latex(1/2) latex(1/2) Bảng 24.1 C2:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật. Kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật? Giải Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên tăng nhiệt độ
  Thí nghiệm:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Hình 24.2 C3:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi yếu tố nào? thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? Giải Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy 2 cốc phải đựng cùng một lượng nước . C4:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? Giải Phải thay đổi độ tăng nhiệt độ. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau, bằng cách cho thời gian đun khác nhau. Bảng 24.2:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50g nước được đun nóng bằng ngọn đèn cồn trong 5 phút, 10 phút. Hãy tìm số thích hợp cho ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2: latex(1/2) latex(1/2) Bảng 24.2 C5:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Em có kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ? Giải Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
  Thí nghiệm:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật Hình 24.3 Bảng 24.3:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật Dùng đèn cồn đun nóng 50g nước và 50g bột băng phiến cùng nóng thêm lên 20 độ C ( Hình 24.3). Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.3. Hãy tìm dấu thích hợp (=; >; < ) cho ô trống cuối cùng của bảng: > Bảng 24.2 C6:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật Trong thí nghiệm này, yếu tố nào ở hai cốc thay đổi, yếu tố nào không thay đổi? Giải Khối lượng, độ tăng nhiệt độ không đổi, chất làm vật khác nhau. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không? Giải Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật Kết luận:
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO? 4. Kết luận - Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên càng lớn - Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. - Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc chất làm vật. Công thức tính nhiệt lượng
  Công thức tính nhiệt lượng:
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG - Trong đó: Q: Nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J. m: Khối lượng của vật, tính ra kg. latex(Deltat) =latex(t_2 – t_1): Là độ tăng nhiệt độ, tính ra độ C hoặc độ K. c: Đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K. Bảng 24.4:
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG - Bảng 24.4 Nhiệt dung riêng của một số chất Chất Nước Rượu Nước đá Nhôm Nhiệt dung riêng(J/kg.K) 4200 2500 1800 880 Chất Đất Thép Đồng Chì Nhiệt dung riêng(J/kg.K) 800 460 380 130 Bảng 24.4 - Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 độ C(1 K) Vận dụng
  C8:
  IIII. VẬN DỤNG Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào? Giải Tra bảng để biết nhiệt dung riêng; cân vật để biết khối lượng, đo nhiệt độ để xác định độ tăng nhiệt độ. C9:
  IIII. VẬN DỤNG Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ latex(20^0C) lên latex(50^0C) Tóm tắt: m = 5 kg; c = 380 J/kg.K; latex(t_1= 20^0C; latex(t_2= 50^0C Q = ? Giải Áp dụng công thức Q = m.c.latex(Deltat) Thay số ta có: Q = 5.380.(50-20)=57000(J) Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ latex(20^0C) lên latex(50^0C) là 57000(J). C10:
  IIII. VẬN DỤNG Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở latex(25^0C). Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Tóm tắt: latex(m_1 = 5kg latex(m_2 = 2kg latex(c_1) = 880J/kg.K latex(c_2) = 4200J/kg.K latex(Deltat)=100-25 =latex(75^oC) Q =? Giải Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên latex(75^oC) latex(Q_1 = m_1.c_1.∆t = 0,5.880.75 = 33000 (J) Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên latex(75^oC) latex(Q_2 = m_2.c_2.∆t = 2.4200.75 = 630000 (J) Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên latex(75^oC) Q = latex(Q_1 Q_2) = 33000 630000 = 663000(J Đáp số: Q = 663000J. Dặn dò và kết thúc
  Dặn dò:
  DẶN DÒ - Đọc phần “ Có thể em chưa biết ” - Làm bài tập 24.1 đến 24.10 SBT - Học kỹ phần ghi nhớ (SGK) - Xem trước bài mới. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓