Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 3 > Toán học 3 >


  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Xem đồng hồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 6 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia hết và phép chia có dư (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 7 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Gấp một số lên nhiều lần (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 7 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giảm đi một số lần (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Góc vuông, góc không vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng đơn vị đo độ dài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành đo độ dài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán giải bằng hai phép tính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Gam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giới thiệu bảng nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giới thiệu bảng chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Làm quen với biểu thức (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chu vi hình chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chu vi hình vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có bốn chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 10 000 - Luyện tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tháng - Năm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (1 bài)
 • Thumbnail

 • Vẽ trang trí hình tròn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Làm quen với chữ số La Mã (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Làm quen với thống kê số liệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có năm chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 100 000 - Luyện tập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích của một hình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình chữ nhật. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán liên quan đến rút vế đơn vị (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail